25/07/2010

Norden

Uddannelsespolitik, Lige muligheder, Livslang læring

E-værktøjer och realkompetencer

av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

E-værktøjer och realkompetencer

E-værktøjer och realkompetencer

av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010 Elektroniska verktyg förekommer ofta i samband med värdering och erkännande av reell kompetens/valideringsprocesser. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har via Nordiska Ministerrådet erhållit medel för att genomföra en kartläggning kring ett urval av elektroniska verktyg som används vid arbetat med värdering och erkännande av reell kompetens. I denna rapport redovisas fem sinsemellan olika e-verktyg som granskats. Att använda enbart e-verktyg för att åstadkomma en värdering och erkännande av reell kompetens/valideringsprocess av hög kvalitet är inte tillräckligt. Sådana tekniska eller elektroniska genvägar finns inte. Värdering och erkännande av reell kompetens kräver professionella vägledare och sakkunniga personer, men e-verktyg kan vara ett utmärkt hjälpmedel i processen, konstaterar forskarna.

Rapporten findes også på engelsk.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This