13/11/2023

Norden

Forskning

Forskning om effekterna av validering och vägledning kopplat till generella kompetenser

TRANSVAL-EU-projektet arrangerade åtta fältstudier i sex europeiska länder (Österrike, Belgien, Italien, Litauen, Polen och Portugal) som gjorde det möjligt att optimera valideringsprocessen genom att integrera generella kompetenser.

EFFEKTER AV GENERELLA KOMPETENSER I VALIDERINGS-OCH VÄGLEDNINGSPROCESSER FAKTABLAD

Forskning om effekterna av validering och vägledning kopplat till generella kompetenser

De flesta av de berörda yrkesutövarna (68–76 %) upplevde en kompetenshöjning när det gäller generella kompetenser, genom att ge vägledning under valideringsprocessen och göra en bedömning.

Läs mer om forskningen här.

Om TRANSVAL-EU

TRANSVAL-EU är ett politiskt experiment som omfattar flera länder och inriktas på utbildning av personer som arbetar med validering och vägledning i syfte att identifiera, dokumentera, bedöma och utfärda intyg för generella kompetenser.

TRANSVAL-EU har behandlat validering av generella kompetenser sett ur såväl handläggares som validerings- och vägledningskandidaters perspektiv och utvärderar dessa samtidigt på grundval av fältstudier i verkligheten med hänsyn till mångfalden av validerings- och vägledningsmetoder i EU-länderna.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Validering och värdet av kompetenser

19/09/2016

Norden

Mat á raunfærni og gildi færninnar

08/11/2017

Island

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

10/11/2017

Norden

Share This