24/07/2007

Norden

Näringsliv, Livslångt lärande, Utbildningspolitik

Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem

En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007. <br />Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

Framtidens kompetenser - och hur vi utvecklar dem

Framtidens kompetenser - och hur vi utvecklar dem

En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007

Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion. Rapporten presenterar spännande synpunkter och idéer kring vilka kompetenser vi behöver utveckla för att i framtiden kunna leva ett gott liv, och bidra till en hållbar utveckling. Framtidskompetenser beskrivs mot bakgrund av 10 framtidsbilder som Tänketanken presenterar i sin rapport. Tänketankens rapport presenterar utmaningar för strukturer, individer, pedagogik och finansieringsmekanismer inom livslång lärande. Den lämnar också underlag för en både nordisk och nationell policyutveckling. Rapport har publicerats på svenska med sammanfattningar på EN, FI och IS.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This