25/01/2023

Norden

Erhvervsliv, Fleksibel læring, Forskning

Håndbog i Learning Labs

BIC-projektet har udgivet publikationen ”Learning Labs – En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere”

Håndbog i Learning Labs

Håndbog i Learning Labs

BIC er et dansk/svensk forsknings- udviklingsprojekt, der blev gennemført i perioden 2020 – 2022. Formålet med projektet var, dels at udvikle et redskab til at måle innovationskapacitet, og dels at undersøge om en nordisk model for samskabende, praksisnær læring kunne implementeres og fremme innovationskapacitet i produktionsvirksomheder.

Modellen ”Learning Labs” (LL) er inspireret af den nordiske tradition for lærings- og studiecirkler med et særligt fokus på det eksperimenterende, undersøgende og samskabende. Deraf brug af ”Learning Labs” i stedet for ”læringscirkler”.

Resultaterne viser bl.a. at virksomhederne genopdagede innovationspotentialet, der ligger i medarbejdernes specifikke viden om de daglige arbejdsgange. At Learning Labs som arbejdsform udvider medarbejdernes råderum og giver plads til at udvikle med hinanden i det åbne agendaløse rum, at LL ikke kun skaber udvikling men også commitment og engagement.

Virksomhederne oplever, at arbejdsformen kan understøtte en vedvarende innovationskultur og kan anvendes i andre udviklingsforløb.

I den nye håndbog ”Learning Labs – En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere” gives inspiration til, hvordan man kan arbejde med LL, hvilke overvejelser man kan gøre sig.

Arbejdsmodellen i BIC bygger bl.a. på NVL’s mangeårige udviklingsarbejde om læringscirkler som en model for fleksibel, organisk og praksisnær kompetenceudvikling.

Partnerne i projektet var:

  • Husquarna (SE)
  • Easyfood (DK)
  • Erhvervsakademi Kolding (IBA)
  • Konsulentfirmaet PLU partners
  • NVL
  • Lund Universitet
  • Aarhus Universitet

Projektet blev støttet af Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

NVL støttede mødesteder, skriveseminarer mv.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This