23/04/2019

Norden

Demokrati, Fortbildning, Forskning

HANDBOK – Lärandecirklar i nordisk kontext

Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

HANDBOK - Lärandecirklar i nordisk kontext

HANDBOK - Lärandecirklar i nordisk kontext

Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

Intentionen med lärande cirklar är att skapa en ram för att cirkeldeltagare i en samskapande läroprocess ska kunna utveckla ny kunskap och nya handlingsmöjligheter i förhållande till aktuella utmaningar och teman.

Gå till rapport om læringscirkler

Gå till rapport om ”To-Do”-metodiken

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This