01/04/2022

Norden

Erhvervsliv, Livslang læring

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektet er et praktisk rettet projekt, som leverer inspiration og refleksion til vejledningsfeltet, karrierevejledning af voksne og præsenterer praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Dette Nordplus-projekt er et udviklingsprojekt med partnere fra Island, Finland og Danmark. Den primære målgruppe er nordiske karrierevejledere, der arbejder med voksne, men organisationer og institutioner fra uddannelsessystemet og arbejdslivet og andre der har at gøre med voksne og karrierevejledning kan også have glæde af materialet.

Det helt overordnede formål med projektet er at give et bidrag til vejledningen af voksne i arbejdslivet, der mangler opmærksomhed. Samfundet i dag ændrer sig hurtigt. Det samme gælder arbejdsmarkedet og der er stigende behov for omstilling, kompetenceudvikling og karriereskift. I den debat er der hovedsageligt fokus på samfundets behov. I dette projekt vendes det på hovedet og udgangspunkt er hvordan mennesker kan finde vej på et omskifteligt arbejdsmarked og hvordan egne valg, interesser og værdier kan inddrages og skabe sammenhæng på tværs af kompetencer fra uddannelse, arbejdsliv og 3. sektor. Gennemgående i projektet er opfattelsen af, at karrierevejledningen er nødvendig og har en stor rolle at spille i disse omstillings- og transitionsprocesser.

Der er i projektet lagt mest vægt på den del af karriereudviklingen, der omhandler karriereskift. Centralt i projektet står et bredt karriere- og kompetencesyn og at karriereveje kan udvikle sig i alle retninger og bygge på de kompetencer og ressourcer mennesker allerede har, og som kan anvendes i nye og andre sammenhænge. Kompetenceafklaring i en dybere form, som normalt anvendes i sammenhæng med en realkompetencevurdering, bindes sammen med karrierevejledningsfeltet.

Materialet indeholder forskellige dele:

  • En ramme omkring karriereudvikling og arbejdsliv, manifesteret i hhv. arbejdsmarkedets udvikling og arbejdsliv, en karriere- og kompetenceforståelse og hvad, der karakteriserer voksnes livsituation, transition, modstand og motivation for forandring
  • Mere end 20 arbejdslivscases, der illustrerer en bred karriere- og kompetenceforståelse
  • Et vejledningsafsnit med refleksioner og en lang række øvelser inden for kategorierne kompetenceafklaring, selvkendskab, karriereudforskning og karrierevalg/handling
  • En sammenfattende del, der diskuterer hvad, der er særligt ved voksenvejledning og forslag til hvad man som vejleder med fordel kan være opmærksom på i denne vejledning. I forlængelse heraf er der også en diskussion af hvilke rammer for karrierevejledning, der er behov for ved mere omfattende processer omkring karriereskift og transition. Det gælder også vejlederes viden.
  • Et forslag til et kursusprogram for karrierevejledere omkring karrierevejledning og –udvikling i arbejdslivet

Kontakt: Mette Werner Rasmussen mettewerner@live.dk

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This