07/11/2012

Norden

Ikke-formell opplæring, Voksnes læring

Kunnskap for bærekraftig utvikling

En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

Kunnskap for bærekraftig utvikling

Kunnskap for bærekraftig utvikling

En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden: Rapport(pdf, 2,8 mb), et idémøte i København i oktober 2011 og oppfølgingsrapporten: Kunnskap for bærekraftig utvikling, etterutdanning for voksne: Rapport (pdf)

Hensikten med arbeidet er å utvikle og konkretisere skissen til en pilot som er beskrevet i den siste rapporten. Målgruppen er formidlere og tilretteleggere som ønsker å gi voksne kunnskap som kan inspirer og motivere dem til å engasjere seg i bærekraftig utvikling. Piloten utvikles i løpet av 2013, og det er et mål at den skal gjennomkjøres og evalueres i 2014.

Arbeidsplan

  • Utarbeide en plan for igangsettelsen av en etterutdanningspilot, herunder kartlegge strategiske samarbeidspartnere på nordisk nivå innen ulike sektorer i forhold til gjennomføringen av piloten.
  • Kartlegge aktuelle målgrupper
  • Avklare mulighetene for hvordan etterutdanningsmodulen kan bli kompetansegivende.
  • Utarbeide en mer detaljert fremdriftsplan for gjennomføringen av piloten
  • Plan for evaluering av piloten
  • Utrede økonomi og finansiering for drift og utprøving av pilotmodulen

Organisering

Ansvarlige for prosjektet: Ellen Stavlund, es(ät)vofo.no, Voksenopplæringsforbundet og Kirsten Paaby, kirsten(ät)idebanken.no, stiftelsen Idébanken.

En ressursgruppe fungerer som faglig referanse og veiledere for innhold og kvalitet.
Samarbeidet foregår elektronisk og i et fysisk møte 6. september 2013.
Ressursgruppen er tverrsektoriell og sammensatt av folk som både jobber med utdanning og som er aktive forkjempere for et bærekraftig samfunn. Disse er med:

Hvorfor en nordisk etterutdanning

En etterutdanningspilot for bærekraftig utvikling egner seg spesielt som et nordisk samarbeid. Problemstillingene /utfordringene er på mange måter like i de nordiske landene. I den grad det velges forskjellige strategier og løsninger, er de enkle å sammenligne og overførbare. Strategien Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden 2009 – 2012, innledes med en deklarasjon underskrevet av de nordiske statsministrene der de sier at:

«De nordiske länderna har en läng tradisjon av samarbete för at söka gemensamma svar på gemensamma utmaningar. Vi har funnit en styrka i att utbyta erfarenheter och lära av varandra, men också i att ta tydelig utgångspunkt i allt som förenar oss”.

Landene er godt i gang med å utvikle strategier for utdanning for bærekraftig utvikling. Hovedfokus er på hvordan kunnskap for bærekraftig utvikling kan implementeres i grunnutdanningen. Flere universitet og høyskoler tar også utfordringene alvorlig ved å utvikle mål og strategier for sine utdanningstilbud og sine organisasjoner. Frivillige organisasjoner er aktive og engasjerte tilbydere av kunnskap og innsikt. Det finnes gode eksempler på samarbeid mellom utdanning, myndigheter og bedrifter på regionalt nivå. Det har likevel kommet tydelig frem i vår arbeidsprosess med «Kunnskap for bærekraftig utvikling» at voksne ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig for at strategiene skal lykkes full ut. Voksne må bli en tydeligere målgruppe. De er på ulike nivåer aktive beslutningstagere i samfunnet, de er foresatte, og de er rollemodeller.

Relaterade artiklar i DialogWeb

Reformbølge ruller over Danmark
Publicerat 28.11.2012

Arbetslösa får gratis resa – tusen muligheter over grensen
Publicerat 21.11.2012

Læs hele rapporten

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Flere rapporter

Validering och värdet av kompetenser

19/09/2016

Norden

Mat á raunfærni og gildi færninnar

08/11/2017

Island

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

10/11/2017

Norden

Share This