24/07/2007

Norden

Utbildningspolitik, Livslångt lärande, Yrkesutbildning, Forskning

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Nils Friberg (red.), utgiven 2007

Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training). Studien omfattar inte universitets- och högskolenivåerna. Syftet har främst varit att beskriva vilka möjligheter en vuxen person har att få tillgång till yrkesutbildning i de olika nordiska länderna särskilt med avseende på: lagstiftning; institutioner/anordnare och finansiering. Arbetsgruppen har i slutet av denna rapport gjort en analys utifrån de fakta som tagits fram – en jämförande sammanställning.

Rapporten är framtagen av nätverket för formell vuxenutbildning inom NVL på uppdrag av Syrningsgruppen för vuxnas lärande, SVL.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This