24/07/2007

Norden

Utbildningspolitik, Livslångt lärande, Yrkesutbildning, Forskning

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Nils Friberg (red.), utgiven 2007

Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training). Studien omfattar inte universitets- och högskolenivåerna. Syftet har främst varit att beskriva vilka möjligheter en vuxen person har att få tillgång till yrkesutbildning i de olika nordiska länderna särskilt med avseende på: lagstiftning; institutioner/anordnare och finansiering. Arbetsgruppen har i slutet av denna rapport gjort en analys utifrån de fakta som tagits fram – en jämförande sammanställning.

Rapporten är framtagen av nätverket för formell vuxenutbildning inom NVL på uppdrag av Syrningsgruppen för vuxnas lärande, SVL.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Validering och värdet av kompetenser

19/09/2016

Norden

Mat á raunfærni og gildi færninnar

08/11/2017

Island

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

10/11/2017

Norden

Share This