25/03/2015

Norden

Digital undervisning, Fleksibel læring, Etter- og videreutdanning

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

Blant Alfalærere i Norden er både behovet for og ønsket om faglig påfyll og etterutdanning stort. Er MOOCs eller andre åpne nettbaserte kurstilbud løsningen på dette? Og hvordan kan det i tilfelle gjennomføres? Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra NVL Distans, Alfarådet og European Basic Skills Network gjennomført en mulighetsstudie for å kartlegge nettopp dette. Og anbefalingen er klar: Ja, dette er en god idé, og det bør gjøres på nordisk nivå fordi både målgrupper og fagmiljøer er for små i hvert enkelt land. I sin rapport presenterer gruppen et forslag til steg-for-steg implementering av et slikt kurstilbud, og anbefaler NVL å følge opp rapporten videre i 2015. Gruppen anbefaler en «nedenfra og opp»-tilnærming, for slik å utvikle MOOCs basert på en egen nordisk modell.

Rapporten findes også på engelsk.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This