25/07/2012

Norden

Forskning, Livslångt lärande

Nordisk forskning och exempel på validering

Publicerat 2012<br />Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering

Publicerat 2012
Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR, Nordiska Ministerrådet. Syftet med rapporten är dels att analysera exempel på valideringsverksamhet inom Norden, dels att synliggöra den forskning som bedrivits inom valideringsområdet i de nordiska länderna.

Forskningsöversikten visar att det främst är i Sverige som forskning bedrivits med fokus på validering. Exemplen på valideringsverksamhet i de nordiska länderna är utvalda för att de berör dels särskilda målgrupper, dels flexibilitet i arbetslivet.

Rapporten är skriven av docent Per Andersson och fil.dr Tova Stenlund.

Uppgiftslämnare: Asta.Modig(ät)skolverket.se

English summary (pdf)

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This