27/01/2017

Norden

Etter- og videreutdanning, Livslang læring

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

The new nordic education for sustainability

The new nordic education for sustainability

Det nordiske nettverket Kunnskap for bærekraftig utvikling har i mange år arbeidet aktivt for å finne gode, pedagogiske metoder for en bærekraftig utvikling med voksne som målgruppe. Seminarer, workshops, møter og diskusjoner arrangert på arenaer for livslang læring viste at det er et behov for kunnskap, erfaringsdeling og gode eksempler i de nordiske landene. Folk ville møtes på tvers av utdanning, institusjon, organisasjon og alder for å bli inspirert til gode, bærekraftige tiltak i lokalmiljøet. I samarbeid med NVL og Nordisk Ministerråd fikk en nordisk prosjektgruppe mulighet til å sette i gang to kurs: En pilot (2014/15)og et kurs (2016) der erfaringene fra piloten ble implementert. Hvert kurs hadde 20 deltakere, gikk over ca ett år og hadde fire samlinger med forskjellige temaer i forskjellige land. Deltakerne var ansvarlige for hvert sitt prosjekt på hjemmebane. Prosjektet er en del av grunnlaget for vurderingen av hver enkelts innsats og resultat.

I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser, evalueringen av opplegget og ikke minst  bli inspirert.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This