Validering - rapporter

Rapportene er ordnet i tidsrekke - de nyeste først 

Oversikt over alle NVLs rapporter fra 2006 til nå

Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning | Norden
16-11-2021 

Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Samordning af vejledning i de nordiske lande
livslang læring vejledning | Norden
28-09-2021 

Samordning af vejledning i de nordiske lande

Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

opitun tunnustaminen | Norden
19-12-2019 

Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

forskning validering | Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

realkompetencevurdering (RKV) | Island
08-11-2017 

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

vejledning realkompetencevurdering (RKV) | Norden
08-02-2017 

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

validering | Finland
20-10-2016 

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

validering | Norden
19-09-2016 

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

accreditation of prior learning | Finland
15-09-2016 

Liberal adult education certificate as a tool for validation

The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

opitun tunnustaminen | Finland
14-09-2016 

Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

accreditation of prior learning folkbildning | Norden
18-01-2016 

Folkbildning, key competences and validation

What do we need to live in todays' society, and how can we get it?

accreditation of prior learning | Europa
08-01-2016 

Validation and the value of competences - Road Map 2018

The validation network of NVL has compiled the report "Validation and the Value of Competences. Road Map 2018". The report provides a wide overview on current validation issues.

ohjaus | Norden
07-12-2015 

Uusi raportti: Guidance in Validation

Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

vägledning validering | Norden
31-10-2015 

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

kompetensutveckling validering | Norden
01-09-2015 

Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering

Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

kompetensutveckling validering | Norden
01-09-2015 

Nordic competence profiles for validation staff

Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

lika möjligheter validering | Norden
14-01-2014 

Quality Model for Validation in the Nordic Countries

This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

lika möjligheter validering | Norden
14-01-2014 

Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

kompetensutveckling validering | Norden
10-05-2013 

Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

forskning validering | Norden
25-07-2012 

Nordisk forskning och exempel på validering

Publicerat 2012
Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

kvalitetssäkring validering | Norden
11-05-2012 

Kvalitet i validering i Norden

Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

kvalitetssäkring validering | Norden
11-05-2012 

Quality in validation in the Nordic countries

The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

folkbildning validering | Norden
25-07-2011 

A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

prior learning adult education | Norden
25-07-2010 

Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries

The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

realkompetence voksenlæring | Norden
25-07-2010 

Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande

NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.