22/01/2020

Norden

Digitale kompetencer, Lige muligheder, Livslang læring

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning præsenterer nye materialer om anvendelse af IT systemer og IKT-baseret pædagogik i fængselsundervisning. Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og utveckling av de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler i de nordiske lande.

Netværket arbejder med udvikling af fængselsundervisning og har udviklet de nedestående materialer for at samle og formilde viden om IT uddannelsessystemer og –værktøjer til kompetenceudvikling i fængslerne. Videoerne præsenterer eksempler og erfaringer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Hvilke udfordringer har de indsatte, når de kommer tilbage til samfundet efter deres afsoning? 

Per Thrane, udviklingskonsulent i Kriminalforsorgen i Danmark, diskuterer aktuelle IT og digitaliseringsudfordringer med Christer Olsson fra Kriminalvarden i Sverige.

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Hvad betyder deltagelsen i fængselsundervisning for de indsatte? Hvad skaber succes for dem, og hvorfor?

Den næste materiale er et interview med to indsatte fra den lukkede afdeling på Søbysøgård Fængsel i Årslev, Danmark. Mød de to indsatte, og hør deres erfaringer fra at deltage i online undervisning i fængslet, og hvad kompetenceudviklingen betyder for dem og deres fremtid.

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Modeller for implementering af digitale systemer til fængselsundervisning

Norge, Sverige og Finland har forskellige IT-løsninger og modeller til fængselsundervisning. Se videoen for at få et overblik over de forskellige værktøjer og erfaringer med at bruge dem.

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Den næste video opsummerer Danmarks arbejde med IT systemer i undervisningen i både åbne og lukkede fængsler.

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Hvad er visionerne for fængselsundervisningens fremtid?

Hør netværkets bud på fremtidens muligheder inden for fængselsundervisning.

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Præsentation af netværksmedlemmerne

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning arbejder med fængselsundervisning på tværs af alle nordiske lande. Deltagerne kommer fra Kriminalforsorgen i Danmark, Kriminalomsorgen i Norge, Kriminalvarden i Sverige og Oulun aikuislukio ja eLukio og RISE Brottspåföljdsmyndigheten i Finland.
Mød netværksmedlemmerne i videoen her:

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål eller kommentarer til materialerne, kontakt venligst Terje Røstvær, fmhoter@fylkesmannen.no.
Find alle materialer her.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This