25/07/2008

Norden

Uddannelsespolitik, Livslang læring, Forskning

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring – Nordiske brikker til en mosaik

For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik

Kim Faurschou (red.), utgiven 2008

Det nordiske nettverket Kvalitet i Voksnes Læring har avsluttet sitt arbeid gjennom to år med en rapport. Rapporten benytter kvalitetssirkelen som modell. For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode. Rapporten reflekterer over hvor helhetlig eller oppstykket et kvalitetsarbeid bør være, og den har forslag til innsatsområder og handling.

Rapporten bygger også på innspill fra to nordiske konferanser (2006 og 2008) om kvalitet i voksnes læring.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This