10/11/2017

Norden

Lika möjligheter, Glesbygd, Motivation

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum av själva utvecklingsarbetet.”

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra” /”To-Do”-metodiken (inspirerat av modellen ”framtidsverkstad”) har satt alla lokala aktörer – medborgare, myndigheter, utbildningsanordnare, företagare och nyanlända flyktingar – i centrum av själva utvecklingsarbetet. Arbetssättet är särskilt relevant för arbetet med integration och demokratiskt deltagande. De genomförda seminarierna på Bornholm, Gotland och Åland har utvecklat konkreta idéer för bemötande av nyanlända till nytta för såväl det lokala samhället på öarna som för de nyanlända.

Rapporten findes også på engelsk

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This