31/05/2022

Norden

Elinikäinen oppiminen, Yhtäläiset mahdollisuudet, Motivaatio

Toimiva arki kaikille

Yhteiskunta asettaa nykyään yhä suurempia vaatimuksia perustaidoille. Heikot perustaidot johtavat helposti ulkopuolisuuteen.

Toimiva arki kaikille

Tässä julkaisussa kootaan yhteen kirjoituksia pohjoismaisista toiminnoista ja hankkeista, joissa on onnistuttu tavoittamaan yksilöitä, joilla yleisesti ottaen on heikot perustaidot ja puutteita etenkin digitaidoissa. Kirjoitusten tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia sekä innostaa ja ottaa oppia toisilta.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This