24/07/2007

Norden

Elinkeinoelämä, Elinikäinen oppiminen, Koulutuspolitiikka

Tulevaisuuden osaaminen – Tiivistelmä

Sen työn tarkoituksena oli taustoittaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa käytävää keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Tulevaisuuden osaaminen

Tulevaisuuden osaaminen - Tiivistelmä

Tammikuussa 2006 Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto (NVL) perusti uuden aivoriihen. Sen työn tarkoituksena oli taustoittaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa käytävää keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Aivoriihessä oli jäseniä kaikista eri pohjoismaista: Harry Bjerkeng (NO), Arne Carlsen (DK), Ingegerd Green (SE), Leena Jokinen (FI), Sigrun Kr. Magnusdottir (IS) ja Kristin Astgeirsdottir (IS). Jäsenillä on keskenään erilaiset taustat ja monipuolinen työkokemus.

Työmme lähtökohtana on ollut joukko kriittisiä kysymyksiä: Miltä tulevaisuuden pohjoismai- nen työelämä ja yhteiskunta näyttävät? Minkälaista osaamista aikuisten on kehitettävä pystyäkseen toimimaan tulevaisuudessa? Millaisia järjestelmiä ja rakenteita tämän osaamisen kehittäminen edellyttää? Miten pohjoismainen kulttuuri voi toimia pohjana yhteiselle menestysstrategialle?

Pohdintamme tueksi olemme lukeneet raportteja, analyyseja ja alan kirjallisuutta. Aivoriihi on kokoontunut seitsemän kertaa, ja tapaamisiimme on osallistunut politiikan, työelämän osapuolten ja koulutusjärjestelmän edustajia, jotka ovat kertoneet näkemyksiään nykytilanteesta ja tulevaisuu- desta.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This