13/11/2023

Norden

Forskning

Väglednings- och valideringsscenario för generella kompetenser

Det scenario som presenteras för läsaren är en politisk rekommendation från ett TRANSVAL-EU-projekt och illustrerar hur generella kompetenser kan föras in i vägledning och validering samtidigt som man tar hänsyn till olika vägar till lärande för de kandidater som deltar i dessa processer.

Väglednings- och valideringsscenario för generella kompetenser

Väglednings- och valideringsscenario för generella kompetenser

Scenariot är en policyrekommendation som illustrerar hur man kan införa generella kompetenser inom vägledning och validering samtidigt som hänsyn tagits till olika utbildningsvägar för de kandidater som deltagit i dessa processer. I likhet med alla politiska rekommendationer kan den inte bemötas som en rekommendation som passar alla, utan snarare som en utgångspunkt för att utveckla individuella ändamålsenliga tillvägagångssätt.

Scenariot kan genomföras delvis eller i sin helhet av väglednings- och valideringsutförare. För att göra det mer överförbart som policy mellan länder och typer av institutioner har ett omfattande och anpassningsbart scenario tagits fram. Det är tillräckligt allmänt formulerat för att hjälpa utförarna att anpassa det utifrån sina behov och möjligheter. Scenariot är inriktat på generella kompetenser och representerar inte kompletta väglednings- och valideringsprocesser.

Modellen har utformats som en del av projektet “Validation of transversal skills across Europe” (Transval-EU) som syftar till att främja generell kompetensutveckling bland dem som arbetar med vägledning och validering. Rekommendationen är baserad på kvantitativ och kvalitativ forskning som genomförts under projektet, samt en tematisk Design Thinking-workshop som genomförts med yrkesverksamma.

Läs rapporten Väglednings- och valideringsscenario för generella kompetenser.

Om TRANSVAL-EU

TRANSVAL-EU är ett politiskt experiment som omfattar flera länder och inriktas på utbildning av personer som arbetar med validering och vägledning i syfte att identifiera, dokumentera, bedöma och utfärda intyg för generella kompetenser.

TRANSVAL-EU har behandlat validering av generella kompetenser sett ur såväl handläggares som validerings- och vägledningskandidaters perspektiv och utvärderar dessa samtidigt på grundval av fältstudier i verkligheten med hänsyn till mångfalden av validerings- och vägledningsmetoder i EU-länderna.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This