25/07/2008

Norden

Utbildningspolitik, Forskning, Livslångt lärande

Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008.

Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Rapporten är utgiven 2008.

Rapporten beskriver och jämför den policy för validering som finns i de olika nordiska länderna, samt hur policyn syns och används i praktiken. Studien har genomförts på uppdrag av NVL.

Rapporten bygger huvudsakligen på uppgifter om utvecklingen av validering i de nordiska länderna till och med år 2006.

Mer info och uppdaterad information finns på Valideringsnätverkets sida.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This