19/09/2016

Norden

Utbildningspolitik, Vuxenutbildning, Näringsliv

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

Validering och värdet av kompetenser

ISSUID: 13958244/38914191

Färdplan 2018 ger ett brett perspektiv på validering av reell kompetens, och dess syfte är att ge en bild av hur validering fungerar. Validering handlar inte bara om identifieringen och erkännandet av kompetenser, utan också om hur resultatet ska komma till nytta och gagn för individen och samhället. För detta ändamål krävs en stöttande infrastruktur, som, förutom att den främjar validering, också är av stor vikt för utbildningssektorn och för kompetensmatchning på arbetsmarknaden.

Rapporten findes også på islandskengelsk og finsk.

Roadmap 2018 benchmark

Läs mer henne

 

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This