08/02/2017

Norden

Livslang læring, Fleksibel læring, Uddannelsespolitik

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.

Vejledning i validering i Norden

Vejledning i validering i Norden

Rapportens indhold er baseret på oplysninger, der er indsamlet gennem et kortlægningsskema, en SWOT-analyse og cases indhentet med en samlet indsats fra repræsentanterne i arbejdsgruppen. Definitioner og relevant litteratur indgår i diskussionerne. De vigtigste resultater af dette arbejde er identifikationen af de vigtigste udfordringer og anbefalinger vedrørende vejledning i validering i Norden.

Rapporten findes også på engelsk.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This