07/09/2017

Norden

Efter- og videreudddannelse, Voksenlæring

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Denne rapport har som formål at supplere tidligere rapporters resultater og konklusioner med en kortlægning af voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov.
Samtidig skal rapporten belyse voksenlærerens indstilling til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer indenfor voksnes læring for at give grundlag for anbefalinger til videre arbejde med kompetenceudvikling af nordiske voksenlærere. Rapporten er en sammenfatning af resultaterne af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret 2016 og foråret 2017.

Rapporten findes også på engelsk og finsk.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This