Resurser

Her finder du forskellige resurser, som NVL og de forskellige nordiske netværk står bag.

Nordic Quality Compass for Vurdering af Realkompetencer

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af validerings procedurer så vel som for praktikere (bedømmere, vejledere og koordinatorer), som arbejder med realkompetencevurdering. Redskaberne gør det muligt for dig at danne og at printe en udviklingsplan, mens du arbejder med den.
Nordic Quality Compass

Inspirationsbok om hållbar utveckling

Hur kan man främja hållbar utveckling inom vuxenutbildning? Här hittar du exempel. Bidra gärna också med ditt eget exempel. I inspirationsboken finns både teori forskning idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Du kan söka bland olika kategorier och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs).
Inspiration för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen

One-pagers

NVL udgiver jævnligt rapporter, der præsenterer kortlægninger, komparative analyser, anbefalinger, nye løsninger, sammenfatninger m.m. inden for et bredt udsnit af voksnes læring i Norden. Gennem ”one-pagers” præsenteres vigtigste pointer og budskaber i en letforståelig og kondenseret form, hvorefter interesserede læsere kan tilgå rapporten for yderligere information.
One-Pagers

Plakaten om grundläggande färdigheter

Dessa affischer är framtagna av det nationella ALFAnätverket i Finland hösten 2021 som undervisnings- och inspirationsmaterial inom vuxnas grundläggande lärande. Affischen finns tryckt och kan beställas från NVL Finland (johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi).

Den finns här som högupplöst PDF, vilket betyder att du fritt får printa ut den för egna behov. Du får inte ändra i affischen eller sälja den. Affischen är gjord av Maria Sann, uppge hennes namn då du använder den elektroniskt.

Plakater

Alfagodigital

Afagodigital er informasjon og ideer om hvordan du kan bruke digitale ressurser i opplæringen i litteracitet. Du kan lese beskrivelser av undervisningsopplegg og se filmer fra opplæringen som illustrerer dette. Det hører også med spørsmål til refleksjon og diskusjon som kan brukes i lærerkollegiet når dere skal jobbe med digitale ressurser.
Alfagodigital - Digitale ressurser

Se mitt språk

Er et voksenopplæringsprogrammet i norsk tegnspråk. De som følger kurset har nemlig det til felles at de er foreldre til døve/hørselshemmede barn som er brukere av norsk tegnspråk. I 10 korte videoer forteller sentrale personer knyttet til «Se mitt språk», om utviklingen, om hva det betyr for foreldrene og om det norske tegnspråket. ”Se mitt språk”-reportasjen er både på norsk og engelsk og alle videoene er tolket – tegnspråk er tolket til tale og tale er tolket til tegnspråk. Alle videoene er med engelsk undertekst.
Se mit sprog - tegnsprog

Nordisk database over forskere i folkeoplysning

Nordiske paraplyorganisationer for folkeoplysning fra Danmark, Sverige, Norge og Finland har sammen udviklet en database for aktive forskere, der forsker i folkeoplysning. Målet med forskerdatabasen er at understøtte synlighed og gennemsigtighed for forskning i folkeoplysning både for forskere og praktikere; at styrke samarbejde på tværs; og forhåbentlig motivere til mere forskning på folkeoplysningsområdet.

Stine Hohwü-Christensen, udviklingskonsulent i DFS, med rapporten bag databasen i hånden.

Valiguide

ValiGuide is a Nordic platform for validation practitioners. The platform describes what validation is about, the stages in the validation process, the competences required for qualified validation, and gives tips and tricks for better implementation. ValiGuide is the result of a Nordplus project: Competence-pro, and hosted by the Nordic Expert Network for Validation.

Valiguide