NVL Digital Toolkit

Hjælp til dig der arbejder med digital støtte og vejledning.

På denne side finder du NVL’s gratis digitale samtaleværktøj, som hjælper dig, der giver digital støtte til borgere.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med NVL og bearbejder typiske hindringer for digitalt udsatte borgere ud fra fem forskellige tematikker.

Samtaleværktøj

Samtaleværktøjet leder samtalen hen på typiske hindringer, der står i vejen for, at en borger føler sig tryg ved digitale tjenester. Samtalen hjælper, den som modtager digital støtte, med at forklare og forstå, hvad der føles svært i den digitale verden. Værktøjet er derfor et udgangspunkt for videre diskussioner, om hvilken type hjælp der behøves, eller hvordan man kommer videre.

Samtaleværktøjet indeholder fem forskellige spørgsmåls-tematikker og bygger på forskningsresultater. Du kan anvende én, flere eller alle tematikker i dit arbejde.