Assessment Documents

Name of file Description Country / Language Sector Source Link
Assessment, exemptions in HE No/no HE Vox – Assessment, exemptions in HE
Assessment This is a description of how to use different methods to get a holistic overview of the individuals competences before the assessment. DK/dk Higher Education The Knowledge Platform for validation in Higher Education in Denmark.
Assesment How to transform competences learned in practice and competences described as learning outcomes in education DK/dk Higher Education http://viden-om-realkompetence.via.dk/vurdering-3
Bedömningsguide 2015 – Grundläggande yrkesutbildning Den här artikelsamlingen har skrivits med utgångspunkt i ett behov att utveckla utvärderingarna av inlärningsresultat. De fyra artiklar som ingår i publikationen placerar utvärdering och bedömning i en bred metodologisk kontext. Publikationen är i första hand avsedd för dem som utvärderar lärresultat och som utbildar sig med tanke på sådana uppdrag. Dessutom lämpar sig publikationen för användning inom lärarutbildningen och lärarfortbildningen FI/se Vocational education Bedømningsguide 2015
Använda EUs nyckelkompetenser I detta material presenteras hur EU:s nyckelkompetenser kan användas vid identifiering av generella och överförbara kompetenser SE/se AE The Swedish National Agency for Education
Kriterier och riktlinjer för validering av reel kompetens 2.0 Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens är en viktig del i den svenska nationella strukturen för validering SE/se AE
HVE
HE
PES
The Swedish National Agency for Higher Vocational Education
Manual, validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet Processtöd för den validering för tillgodoräknande som ska genomföras inom ramen för Lärarlyftet SE/se HE Stocholm Universitet
Assessment and valuation of the adult’s competence In the assessment and valuation phase individual’s learning outcomes are compared against specific reference points and/or standards.(Here: Competence goals in the Knowledge Promotion (Kunnskapsløftet)) NO/no All Retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen og vidaregående oppl.