Sverige 
06-12-2022 

NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att validera övergripande färdigheter sk Transversal competences.

Cecilia Bjursell Foto: Patrik Svedberg
Sverige 
23-11-2022 

Med åldern växer lusten att lära

Cecilia Bjursell är pedagogikprofessorn som på senare år har fördjupat sig i det mest lustfyllda lärandet. Det handlar om 65-plussarnas frivilliga studier.

Sverige 
22-11-2022 

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Här pågår en Dialogpaus-diskussion i Norge inför programmet Ny Nordisk Mat. Foto: Dialogpaus
Finland 
16-11-2022 

Nu ska finländarna bli bättre på att prata

Vi ska bli det skickligaste folket på samtal i hela världen! Stiftelsen Dialogpaus marknadsför en ny metod för jämlika och konstruktiva diskussioner. Bakom det finländska initiativet finns en internationell rekommendation där man önskar att finländarna förbättrar sin samtalskonst.

Island 
15-11-2022 

Arbetsmarknadens parter villiga att samarbeta kring certifiering av kompetenser i arbete (Fagbréf atvinnulífsins)

Den första november firade Arbetslivets Utbildningscenter (FA) på Island sitt 20-årsjubileum, i samarbete med NVL. Man firade med ett jubileumsmöte, under titeln Fagbréf atvinnulífsins (arbetslivets yrkesbevis). Över 100 personer deltog i mötet på plats och online.

Sverige 
08-11-2022 

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen.

Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Billede: cottonbro, Pexels.com
Finland 
02-11-2022 

Det här är Finlands första intelligenta fängelse

Kvinnofängelset i Tavastehus erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Det går att studera på distans och föra videosamtal med nära och kära. Allt det här ställer stora krav på säkerhet och kontinuerlig fortbildning av både klienter och personal.

Finland 
26-10-2022 

”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”

Satu Tsharkov är pinfärsk finländsk medlem i Nätverket för utbildning i fängelse. –Min förhoppning är att vi ska kunna skapa något bestående för målgruppen unga fångar som alla nordiska länder kan ha nytta av.

Foto: Bent Blomqvist/norden.org
Åland 
25-10-2022 

Framtidens arbetsmarknad och grön omställning

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut i Norden och på Åland? Vilka utmaningar finns för grön omställning? Det var frågor som dryftades på ett lunchseminarium i Mariehamn nyligen.

Sverige 
20-10-2022 

Ett omställningsstudiestöd för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som ingår i regeringens omställningspaket och kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Norden 
18-10-2022 

Webbinarium för att stödja och organisera kartläggning och validering

Välkommen till vårt webbinarie för huvudmän, där vi går igenom det nya regelverket för kartläggning och validering inom komvux.

Johanna Gustafsson Foto: Christopher Schauz
Sverige 
11-10-2022 

Samtal och förståelse gör att folkhögskolan passar deltagare med npf

Hur fungerar folkbildningens fria natur för personer med npf-diagnoser, som har stort behov av förutsägbarhet och struktur? Det frågade sig läraren Elise Arnell i en forskarledd studie. NVL har också pratat med Johanna Gustafsson som har npf-diagnoser och har läst på folkhögskola.

Här är flera av deltagarna i grit:lab.
Åland 
06-10-2022 

Ny form av utbildning på Åland

Grit:lab är ett resultat av samarbete mellan det åländska spelbolaget Paf, Ålands yrkesgymnasium och Ålands landskapsregering. En kodarskola som är helt projektbaserad med deltagare från över 20 olika länder.

Norden 
13-09-2022 

DigiNorden: uppföljningswebbinarie

Några veckor efter den stora konferensen i Tromsø arrangerar NVL ett uppföljningswebbinarie.

Sverige 
12-09-2022 

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

Norden 
11-09-2022 

Kompetensutveckling i arbetslivet

Välkommen på seminarium onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 8.30—12.00 på Park Alandia

Regionutvecklare Fredrik Sandelin tror på lokalt samarbete när det gäller att utbilda för framtidens behov. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker
Finland 
22-08-2022 

Utbilda rätt – satsa på framtidsanalys

Concordia i finländska Österbotten är ett utvecklingsbolag mitt i en företagsstinn region. Här arbetar man hårt med sammanföra utbildare och företag som tillsammans kan möta framtidens behov av arbetskraft. – Kvarkenregionen har enorm potential att bli Europas nästa utvecklingsområde, säger regionutvecklaren Fredrik Sandelin.

På OptiCareer Day träffar ett fyrtiotal företag blivande arbetskraft på yrkesskolan Optima. Det sker i samarbete med det lokala utvecklingsbolaget Concordia. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker
Finland 
22-08-2022 

Yrkesutbildare spår framtiden med hjälp av lokala krafter

– De enkäter som ortens prognosticeringscenter Concordia gör gynnar oss mera konkret än de nationella utvärderingarna. Det säger Anna-Lena Forsman som är rektor för lärande vid yrkesutbildningen Optima i Österbotten i Finland.

Norden 
08-08-2022 

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

Sverige 
08-08-2022 

Att vägleda elever med IF kräver kunskap

Att vara studie- och yrkesvägledare för elever med intellektuell funktionsnedsättning kräver koll på de stödsystem som omgärdar eleven. Trots hinder är det viktigt för många av dessa elever att få möjlighet att pröva ”vanliga” utbildningar.

Personal vid Ålands yrkesgymnasium deltog i framtidsdagen. Från vänster Gitte Holmström, Gabriella Nordlund, Sofie Norrlund, Daja Rothberg, Jennika Kullman, Diana Lundqvist, Penilla Eriksson och Susanne Åvik.
Åland 
29-06-2022 

Utbildning och arbete i framtiden

Seminarium om framtidens utbildningsbehov på Åland arrangerades i mitten av maj. Syftet var att diskutera hur framtidens utbildning ska utformas för att möta efterfrågan och behov.

Norden 
17-06-2022 

Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital

Detta skall NVL Digital göra 2022

Norden 
16-06-2022 

Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

Finland är ett ingenjörsland som nu behöver hitta nya vägar till kundvänliga tjänster.
Finland 
24-05-2022 

Digital delaktighet – vi känner Finland på pulsen

Hur ska vi kunna nå alla människor som faller utanför det digitala samhället? Frågan är högaktuell. Hur gör man i Finland? Har man lärt sig något från andra nordiska länder? Vi lät två finländska representanter i NVL Digital svara.

Norden 
17-05-2022 

Få vardagen att fungera för alla! – webbinarium om grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Sverige, NVL-nätverket för grundläggande färdigheter och Skolverket bjuder in till webbinarium om grundläggande färdigheter.

Norden 
22-04-2022 

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

Norden 
10-04-2022 

Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Årets konferens är digital och äger rum 13-14 oktober 2022.

Journalisten Heidi Finnilä har märkt att intresset för mediekunskap ökat radikalt på en kort tid. Foto: Skärmdump/ Svenska Yle.
Finland 
30-03-2022 

Journalisten Heidi sprider kunskap om nättroll och fake news

Kriget i Ukraina har intensifierat behovet av grundläggande färdigheter i mediekunskap. I Finland ligger public service redan ett långt steg före. Heidi Finnilä från Svenska Yle utbildar människor i alla åldrar. Den kusliga Trollbunkern är ett verktyg i kampen mot nättroll, fake news och desinformation.

Finland 
30-03-2022 

Gratis material i mediekunskap

Varsågod! Här finns användbara länkar för människor i alla åldrar som vill utibilda sig inom området för falska nyheter och desinformation. Materialet produceras av Svenska Yle som är ett public servicebolag i Finland. Det kan användas konstnadsfritt.

Projektet Nova Nordic undersöker bland annat hur kvalifikationer från en bransch kan överföras till helt andra branscher, till exempel förmåga att ge service. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Sverige 
16-03-2022 

Nytt projekt vill göra allt lärande mer synligt

Hur gör vi för att till exempel branschcertifieringar och andra icke-formella kvalifikationer ska kunna värderas på samma sätt i olika länder? Detta undersöks just nu i ett Erasmus+-projekt.

Finland 
08-03-2022 

Folkbildningen och kompetensbaserat lärande

Sedan augusti 2021 ingår flera av den fria bildningens/folkbildningens kurser i det nationella prestationsregistret KOSKI.

Utbildningar som berör medborgarnas säkerhet är exempel på kurser som numera kan valideras i samarbete med SFV:s studiecentral i Helsingfors. Fotograf: Karin Lindroos.
Finland 
02-03-2022 

Fri bildning ger studiepoäng och kompetensmärken

Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn. I Finland är kompetensmärken ett verktyg i processen. Men är det rätt väg att gå?

Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.
Finland 
02-03-2022 

4H satsar på akademi som validerar ungas fritidsverksamhet

I Finland har 4H skapat en plattform där man validerar kurser från tredje sektorn. Nu kan deltagarna redan i unga år få Open Badge och studiepoängsrekommendationer för kurser inom till exempel arbetslivsträning.

Finland 
17-02-2022 

Digitala klyftan lite mindre i Finland

De digitala färdigheterna hos finländska vuxna mellan 25 och 64 år är bättre än bland invånarna i Europa i genomsnitt.

I framtiden vill Kristine tillsammans med sin familj bygga ett hus på Åland. Foto: Hulya Ehres
Åland 
16-02-2022 

Så firar Kristine Åland 100 år

Tryggheten, möjligheten att påverka och upplevelser. Det är några av orsakerna till varför Kristine Dzene från Lettland valt att stanna på Åland. Hon ska fira att Åland fyller 100 år under hela 2022.

Mariette Gustafsson (till vänster) och Cathrine Rygaard ska ägna 2022 åt att skapa förutsättningar för Östergötlands tretton kommuner att validera medborgarnas kompetenser. Foto: Privat
Norden 
03-02-2022 

Östergötland får valideringen på plats med nordisk modell

Den nordiska kvalitetsmodellen för validering, som utvecklades av NVL:s expertnätverk för validering, ligger till grund när tretton kommuner i Östergötland utvecklar sitt arbete med validering.

Finland 
31-01-2022 

Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 3,7 miljoner euro för att utveckla digitalisering inom yrkesutbildningen i Finland.

Finland 
17-01-2022 

Infopaket om Corona-situationen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

 
14-01-2022 

Inspirationsmaterial: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

Samhället ställer idag allt högre krav på grundläggande färdigheter. Att ha svaga grundläggande färdigheter leder lätt till utanförskap.

Foto: Mora folkhögskola
Sverige 
13-01-2022 

De får tekniken att funka för alla

Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

Josephine Herslow Foto: Per Jernryd/Malmö stad
Sverige 
12-01-2022 

Digitalt sfi krävde uppfinningsrikedom

Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

Att studera ämnen som rör arbetsvardagen, inom ett område man behärskar, är ofta lättare för den som har dåliga erfarenheter av skolan.
Norge 
12-01-2022 

Utbildning för en enklare arbetsvardag

Hos yrkesutbildarna Fønix i Norge har många deltagare negativa erfarenheter från skolan. Med grundläggande utbildning som är tydligt kopplad till arbetet ökar deras motivation.

Norge 
10-01-2022 

Digitalt spel ger träning i vardagslivets utmaningar

Spelet Kompis utvecklades för att träna personer i grundläggande kunskaper. När det prövades på en testgrupp visade det sig att målgruppen hade andra behov än man först trott.

Norden 
10-01-2022 

10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

Finland 
10-01-2022 

Projektbidraget blev räddningen under pandemin

För vuxenutbildarna Omnia i Finland var ett projektbidrag från Utbildningsstyrelsen avgörande för att deras deltagare med låga grundläggande färdigheter skulle kunna fortsätta sin utbildning under pandemin.

Jaakko Vuorio
Finland 
07-01-2022 

Handledande lärare hjälper kollegor att bli mer digitala

2015 startade Finland ett handledarsystem (”tutorlärare”) där vissa lärare utbildades i digitala färdigheter och undervisade sina kollegor. Det visade sig vara en lyckträff när pandemin slog till våren 2020.

Norden 
05-01-2022 

Korta fakta

Om grundläggande färdigheter i Norden

Norden 
27-12-2021 

Podcast: Intervju med Thomas Blomqvist, finländsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Samtalet kretsade kring hållbar och jämställd utbildning, om nordiska gränshinder och det unika med nordisk utbildning.

Norden 
27-12-2021 

Virksomhedsplan 2022 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2022

Norden 
27-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2022

Norden 
24-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2022

Norden 
24-12-2021 

Verksamhetplan 2022 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2022

Norden 
24-12-2021 

Virksomhetsplan 2022 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2022

Norden 
24-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2022

Norden 
24-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2022

Eva Ekström Andersen är linjeledare och lärare i svenska och engelska. Hon betonar hur viktigt det är att lära sig att bli en samhällsmedborgare och att Hansna och Salah jobbar med de digitala färdigheterna.
Åland 
21-12-2021 

”Vi lär oss så mycket nya saker varje dag”

Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org
Norden 
16-12-2021 

Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

Policy brief: Kvalitet i validering i Norden
Norden 
13-12-2021 

Policy brief: Kvalitet i validering i Norden

Kunskapsbasen för policydokumentet har skapats av NVL:s nordiska expertnätverk för validering.

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org
Sverige 
24-11-2021 

Äntligen – mer forskning om vuxnas lärande

I september 2021 började tolv folkhögskollärare i Sverige på en ny forskarutbildning. Under hösten antas dessutom nio doktorander som ska läsa en forskarskola riktad mot komvux.

Sverige 
18-11-2021 

Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
Norden 
16-11-2021 

Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Åland behöver satsa mer digitalt framöver när det gäller vägledning konstaterar chefen för Ålands arbetsmarknad-och studieservicemyndighet (AMS) Thomas Lundberg och Bodil Regårdh vid utbildningsavdelningen hos landskapsregeringen.
Åland 
19-10-2021 

E-vägledning - en framtid för självstyrande områden

De tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samlades under ett Dialogmöte i slutet av september för att diskutera framtidens vägledning och hur man nu ska ta sig vidare. Det kan sammanfattas med e-vägledning, få med politikerna och de styrande samt samla alla som sysslar med vägledning.

Åland 
14-10-2021 

Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områden

Den 28–29 september samlades vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området från Grönland, Färöarna och Åland till ett gemensamt seminarium och dialogmöte för att sätta fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

Kunskap om hållbar utveckling
Norden 
11-10-2021 

Kunskap om hållbar utveckling

NVL inviterar till en kaffestund kring inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Foto: Vlada Karpovich
Norden 
08-10-2021 

Nordiskt möte om vuxnas lärande

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) inviterar NVL:s värdorganisationer och ansvariga personer i Norden för EU-agendan.

Webinar om lansering av inspirationsbok
Europa 
07-10-2021 

Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Boken samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet.

Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Foto: Sebastian Wikholm
Finland 
07-10-2021 

Med sikte på ny strategi

Yrkesutbildaren Axxell är mitt uppe i en energisk process. Nu ska den röda tråden hittas för kommande års utmaningar. Frivilligt och tillsammans är ledorden.

Linda Karlsson anser att utbildning är viktigt för en hållbar framtid. Foto: Privat.
Finland 
07-10-2021 

Hållbar utbildning vann pris

Vad ska vår nya strategi heta? Studiesekreteraren Linda Karlssons förslag vann gehör i Axxell.

Foto: Adam Winger
Norden 
05-10-2021 

Vägledning/kartläggning och validering inom komvux

Välkommen till aktuell information och erfarenhetsutbyte om vägledning/kartläggning och validering inom komvux.

Foto: John Schnobrich
Sverige 
13-09-2021 

I Malmö skapas lärande gemenskap bortom tid och rum

Trots att undervisningen är helt på distans upplever Marian Roushdy och Lejla Radnjevic att de har en nära relation till både lärare och kurskamrater.

Foto: Anthony Fomin
Sverige 
07-09-2021 

Förslag om ett nytt offentligt omställnings-studiestöd

Regeringen har under sommaren föreslagit att ett nytt offentligt omställnings¬studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Stora satsningar på språkstudier för nyanlända hör till framtidens strategi i medborgarinstitutet i Aurala. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Aurala.
Finland 
31-08-2021 

Medborgarinstituten vädrar morgonluft

I finska Seinäjoki har man lyckats höja sysselsättningsgraden rejält bland långtidsarbetslösa. Projektledaren Yrjö Uurtimo är taggad. – Vårt mål är nu att fördubbla antalet deltagare och anställda.

Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?
Finland 
28-08-2021 

Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?

Inom kampanjen #OsaaminenNäkyviin presenterar en mängd aktörer i Finland sitt arbete med validering av det inlärda.

Foto: Tamarcus Brown
Åland 
23-08-2021 

Åländska lärare i projekt om distansundervisning

Projektet IFOUS är helt rätt i tiden. Efter snart två år med distansundervisning för vuxna så behöver lärarna kunskap om digitala färdigheter och hur man utvecklar den hos målgruppen.

Niklas Hill är en av redaktörerna för boken Lärande i civilsamhället. Detta foto togs vid en intervju med Niklas vårvintern 2019 då det låg snö på Mariatorget i Stockholm. Foto: Marja Beckman
Sverige 
16-08-2021 

Individualism och varumärkestänkande – så har det ideella engagemanget förändrats

Civilsamhället, ofta beskrivet som ”den tredje sektorn” vid sidan om statssamhället och näringslivet, är ofta en källa till informellt lärande. Förra året gav det svenska förlaget Trinambai ut en antologi där 15 forskare skriver om lärande i civilsamhället.

Många unga arbetslösa söker sig till Boost by FCR efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Flera av dem lockas av kopplingen till Football Club Rosengård. Foto: Malmös fotograf
Sverige 
09-08-2021 

Från fotboll till arbets-boost

Den som saknar jobb är också en människa med intressen och relationer. Det var huvudtanken när en fotbollsklubb i Malmöförorten Rosengård växte till en social rörelse som hjälper människor ut ur arbetslöshet.

Ordförandelandet Finland stod värd för en nordisk virtuell sommarkonferens kring temat hållbar utveckling
Finland 
21-06-2021 

Dags för hållbar action och mindre prat

Skapa mikrokurser på nordisk nivå och lyft fram skolmåltiden. Många konkreta förslag lyftes fram i en intensiv workshop på hållbarhetskonferensen Alla påverkar. De nordiska konferensdeltagarna efterlyste bättre verktyg, tätare samarbete och färre stela strukturer.

Cirkuskonsten utvecklas och lever med sin samtid. Fotograf: Mikko Pirinen
Finland 
21-06-2021 

En cirkusskola på konferens

Sirkus Taika-Aika från julgubbens stad hörde till de mer ovanliga konferensdeltagarna. Satu Koivu är rektor för cirkusskolan som finns i Rovaniemi i finska Lappland.

Besættelsesmuseet i Aarhus, der åbnede i august 2020, har i deres nye udstilling brugt nogle af de metoder, som bliver gennemgået på kurset ”Att skapa sociala rum på museum”.
Norden 
16-06-2021 

Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

Kurs om museum och social interaktion den 28-29 september 2021 i Östersund

Foto: Siora Photography
Norden 
10-06-2021 

Dialogmöte om livslång vägledning för Grønland, Åland och Færøerne

Online från Åland 29 september 2021. Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland) För inviterade deltagare från självstyrande områdena Grønland, Åland och Færøerne.

Foto: Kimberly Farmer
Norden 
10-06-2021 

Karriärvägledning i en ny tid

Webbinarium 28 september, 2021 Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)

Foto: NeONBRAND
Sverige 
17-05-2021 

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Nina Lindbergs elever har arbetat som barnskötare en tid och är ofta bra på att bemöta olika sorters människor och att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera, men de saknar teoretiska kunskaper. Foto: Pixabay
Sverige 
17-05-2021 

”Utbildningen i validering gav mig en otrolig skjuts framåt”

För komvuxläraren Nina Lindberg blev utbildningen i validering både en aha-upplevelse och en bekräftelse på att hon tänkte rätt.

Foto: Johannes Jansson/norden.org.
Åland 
11-05-2021 

Den åländska fortbildningen i karriärvägledning

Just nu pågår en fortbildning i karriärvägledning på Åland. Monica Dolke är en av deltagarna i kursen. "Jag möter vuxna som funderar på vidarestudier. De uttrycker att de vill vidare men vet inte hur de ska tänka eller var de ens ska börja. Arbetslösheten som vuxit ger fler sökande och vilsna vuxna", säger Monica Dolke.

Norden 
28-04-2021 

Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Inbjudan till DIG att bidra. Skicka in ditt bidrag senast den 11.11!

Norden 
22-04-2021 

Digital delaktighet på agendan

NVL:s nyaste nätverk heter NVL Digital och fokuserar de kommande två åren på digital delaktighet.

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
Norden 
13-04-2021 

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

”Nu ska vi inkludera alla i processen”. Så tänker man vid undervisnings och kulturministeriet i Finland. Digitala samtalsforum och inspirerande verkstäder är viktiga arbetsmetoder när framtidens utbildning stakas ut.
Finland 
30-03-2021 

Stark go-anda formar hållbar utbildning i Finland

Alla hoppar inte i taket av glädje och entusiasm när man säger ”utbildningspolitisk redogörelse”. Men i Finland har utbildnings- och kulturministeriet lyckats med konsten att involvera tusentals ivriga människor i processen.

Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!
Norden 
27-03-2021 

Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

Anni Karttunen har varit verksam i NVL sedan starten 2005. Tidigare var hon anställd, bland annat på finländska myndigheter, men idag driver hon eget från den lilla byn i östra Finland där hon bor. Foto: Privat
Norden 
23-03-2021 

Så fungerar NVL:s nya kvalitetskompass för validering

NVL:s nya kvalitetskompass ska hjälpa professionella att säkra kvalitén i sitt arbete med validering.

Foto: RODNAE Productions
Sverige 
20-03-2021 

Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

Norden 
19-03-2021 

Årsrapport 2020

NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

Foto: Skolverket.se
Norden 
12-03-2021 

Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

Ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

Norden 
03-03-2021 

Verksamhetsplan 2021 - NVL Digital

Detta skall nätverket göra 2021

Målare är ett av yrkena som har validerats mest i Sverige hittills. Mannen på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Jarmoluk/Pixabay
Sverige 
15-02-2021 

Många fina ord, men också fler samarbeten

Den 21 januari samlades sex svenska myndigheter på Zoom för att tala om hur de kan ska samarbeta för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
Norden 
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Undervisningsminister Li Andersson
Finland 
20-01-2021 

Läroplikten utvidgad i Finland

Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

Finland 
11-01-2021 

Finland fick splitterny vägkarta för kontinuerligt lärande

Processen bakom den nya vägkartan har varit unik. Den har involverat alla politiska partier och massvis med samarbetspartners. Söndrigt ska nu repareras med hjälp av livslång vägledning, digital teknik och Al.

I juni ordnas en konferens i Helsingfors för att öka kunskapen om hållbar utveckling. Foro: istockphoto.com
Finland 
05-01-2021 

Finland erbjuder rikt program under 2021

Under 2021 är det Finland som leder Nordiska ministerrådet. På agendan står ett program där ministerierna samarbetat över alla sektorsgränser och även med NVL. Ulla-Jill Karlsson från undervisnings- och kulturministeriet har stora förväntningar.

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
22-12-2020 

”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetplan 2021 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2021

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2021

Norden 
18-12-2020 

Virksomhetsplan 2021 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2021

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2021

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2021

Bodil, Regårdh, Monika Sundqvist, Jennika Kullman och Peter Strandvik ingår i ett nationellt valideringsnätverk sedan 2019 och har använt verktyget Road-map 2018 för att få en bild av det åländska valideringssytemet och var det borde utvecklas.
Åland 
09-12-2020 

Det tror Åland om framtidens validering

Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.

Katarina Halme-Wiklund och Bodil Regårdh har ingått i arbetgruppen som representanter för Landskapsregeringen på Åland. Fotograf : Marika Kvarnström
Åland 
02-12-2020 

Öriket skapar ny modell för vuxna utan betyg

På Åland har man utarbetat en ny utbildningsmodell för vuxna som saknar avgångsbetyg från grundskolan. De små skärgårdskommunerna får nu en reell möjlighet att uppfylla lagen som träder i kraft 2021.

Norden 
25-11-2020 

Handlingsplan 2021-2024

De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019.

Norge 
15-11-2020 

Digital workshop ”Bruk av flerspråklighet i klassrum”

Alfarådet inviterar till en workshop for medlemmar i Alfarådet och experter från medlemsländer.

Foto: Christina Morillo
Sverige 
29-10-2020 

Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Foto: Startup Stock Photos
Norden 
28-10-2020 

Webinar-serien: vuxenutbildning och hållbar utveckling - del 3 av 3

Livslångt lärande för Agenda 2030, delmål 4.7. Måndag 16 november kl. 13:00 – 14:00 CET

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.
Norden 
21-10-2020 

Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk. One Pagern tar upp 8 punkter för hur man kan sträva till att verka hållbart som nätverk.

Foto: Pexels
Åland 
19-10-2020 

Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVLs expertnätverk för validering ett webbinarium om

Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
Åland 
19-10-2020 

Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

Norden 
14-10-2020 

Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
Norden 
13-10-2020 

Nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
12-10-2020 

”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

Norden 
09-10-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2021.

Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg
Finland 
05-10-2020 

Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden

Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
Sverige 
22-09-2020 

Åre ser alla inflyttade som en resurs

I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.

Sverige 
21-09-2020 

Berättelser om det nya livet i Åre

Människor från många olika delar av världen har med kommunens hjälp hittat utbildning och arbete i Åre. Här är fem berättelser.

Foto: Tania Rodriguez
Sverige 
16-09-2020 

Bredare utbud av gymnasial utbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Foto: Judit Peter
Norden 
13-09-2020 

Vuxnas grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
Finland 
07-09-2020 

PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

Norden 
21-08-2020 

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

Infografik
Norden 
06-07-2020 

Det digitala Norden

Infografik om digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden og on-line pedagogik.

Foto: Fauxels
Island 
23-06-2020 

Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

Statistik från Hagstofa Íslands

Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
Sverige 
22-06-2020 

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen
Finland 
15-06-2020 

”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

– Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka, säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
Norden 
11-06-2020 

Det går!

Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv
Finland 
04-06-2020 

Finland utbildar agenter för framtiden

I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

Professor Arto O. Salonen har en stark filosofisk och livsbejakande utstrålning. Foto: Juha Törmälä
Finland 
04-06-2020 

Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.

Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
Åland 
26-05-2020 

Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

I presskonferensen deltog Statsministern, Katrín Jakobsdóttir
Island 
25-05-2020 

Ut ur koronakrisen

Presskonferens om hur Island kan gå vidare efter koronakrisen

Foto: Pexels
Sverige 
20-05-2020 

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Nya omställningsbehov på arbetsmarknaden har uppstått till följd av coronakrisen.

Digital participation and digital learning
Norden 
18-05-2020 

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning

Christer Olsson. Foto: Privat
Sverige 
13-05-2020 

Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras?

Foto: RUV
Island 
21-04-2020 

Island – åtgärder för arbetslivet och studenter

Gylfi Arnbjörnsson ekonom leder en grupp som ska undersöka och definiera de mest sårbara branscherna i Island.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
30-03-2020 

”Begreppet livslångt lärande behöver fyllas med substans”

Att göra skillnad. Det är Svante Sandells viktigaste drivkraft i sitt arbete.

Finland 
23-03-2020 

Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

na Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.

:Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
Åland 
07-03-2020 

De lär sig svenska i köket

På Ålands yrkesgymnasium satsar man på integration. Det gör man genom att starta vuxenutbildningar med extra svenska i undervisningen. Just nu utbildar man både servitörer och köksbiträden i Mariehamn.

Norden 
04-03-2020 

Årsrapport 2019

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat
Åland 
26-02-2020 

Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat

Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
Finland 
24-02-2020 

Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport. 

Photo af Helloquenc, Unsplash
Sverige 
20-02-2020 

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

Åland 
04-02-2020 

Marika Kvarnström

Ålandredaktör

Foto: Johanni Larjanko
Norden 
04-02-2020 

Hela mitt liv har förändrats av digitala medier

Framtiden blev inte så lysande som vi trodde för några år sedan. Det beror bland annat på kommersiella teknikföretag som försöker köpa våra själar, och på politiska vindar som blåser åt olika håll efter varje val. DialogWeb har haft ett möte – på distans – med Alastair Creelman, tongivande medlem i NVL:s snart avslutade distansnätverk.

Foto: Topias Dean
Finland 
03-02-2020 

Livslångt lärande populärt i Finland

En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

Norden 
03-02-2020 

Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020.

I den avslutande paneldebatten om validering deltog moderatorn Anna Kahlson, Thomas Persson, (båda Myndigheten för yrkeshögskolan), Elin Landell, (Valideringsdelegationen), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) samt Frida Boklund (Företagarna).
Sverige 
02-02-2020 

Valideringsörnen har landat

För många arbetsgivare i Sverige är validering en viktig lösning på kompetensförsörjningen. Valideringsdelegationen blev klar med sitt slutbetänkande i januari, och nu gäller det att nå alla dem som behöver få sina kunskaper validerade. Inspiration hämtas från våra nordiska grannländer.

Rapporten
Island 
29-01-2020 

Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

En ny rapport som är ett resultat från olika möte med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2020.

Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
Island 
27-01-2020 

FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

Norden 
27-01-2020 

Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2020

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2020

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2020

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2020

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
23-01-2020 

Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
22-01-2020 

Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
21-01-2020 

Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
10-01-2020 

”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

Norden 
03-01-2020 

Motivation att lära hela arbetslivet

Hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning?

Foto: pexels.com
Island 
19-12-2019 

De digitala kompetens hjulet

VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

Sverige 
18-12-2019 

Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

Foto: pexels.com
Island 
17-12-2019 

Film om dyslexi hos vuxna

Arbetsgivarnas Organisation SA ska medfinansiera en film om dyslexi.

Foto: Nina Lindgren, Unplash
Sverige 
09-12-2019 

Nationell valideringskonferens

För kompetenseförsörjning och livslångt lärande

I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo
Åland 
02-12-2019 

PSS-stöd ger god rutin och nya livsmål

Projektet ”Samordnad sysselsättning” (PSS) på Åland erbjuder individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på en arbetsplats och även stöd i hemmet. – – Jag var så trött på att bara gå hemma och göra ingenting. Jag ville jobba. Via PSS har jag en person som stöder mig, någon jag litar på. Det är det bästa plus jobbet och lönen. Det säger Andreas Borenius, deltagare i PSS som finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska Socialfonden.

Foto: Antra Carlsen
Norden 
27-11-2019 

Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

Foto: www.pixabay.com
Island 
22-11-2019 

Ny rapport om utbildning och arbetslivet

Arbetsgivarnas organisation (SA) presenterade i början av månaden en rapport om utbildning på Island. Den diskuterar de viktigaste utmaningarna som utbildningssektorn på Island, förskolor, grundskolor, högskolor, universitet och gymnasieskolor står inför.

Norden 
21-11-2019 

Webbinarie: Introduktion till Lärandecirklar

Modell för kompetensutveckling

Norden 
06-11-2019 

Webbinarie: Introduktion till To-Do-metoden

Webbinarieserie: Introduktion till transformativa lärandecirklar och To-Do-metoden. Del 1 av 3

Norden 
06-11-2019 

Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

Fr.v. Paneldeltagare Åshild Olaussen, föredragshållare Ragnhild Lied och paneldeltagare Jorma Malinen på första raden. Foto: Camilla Lindberg
Finland 
24-10-2019 

”Livslångt lärande får inte bli ett mantra”

Vem ska betala festen för framtidens lärande? Under VET-veckan i Helsingfors efterlyste många aktörer bättre ekonomiska modeller för framtidens lärande och även valideringen. Finlands utbildningsminister Li Andersson betonade vikten av bättre baskunskaper.

Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf
Finland 
23-10-2019 

Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/
Finland 
23-10-2019 

Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

Norden 
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Foto: Hildur Hrönn Oddsdóttir
Norden 
17-10-2019 

Unga vuxna kommer med innovativa förslag om framtidens utbildningar

Den 10.oktover samlades unga vuxna från de nordiska länderna i Reykjaviks stadsteater till att diskutera hur Norden kan uppnå Agenda 2030, med en speciell focus på mål 4.7 utbildning för alla.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
07-10-2019 

Civilsamhället ger arbetssökande mening och motivation

I slutet av september anordnades en stor konferens i Stockholm om hur civilsamhället kan bidra till inkludering.

Norden har en vision för 2030 som handlar om just integration.Foto: Marja Beckman
Norden 
25-09-2019 

Många krafter jobbar för inklusion i Norden

Nordisk konferens om inklusion, Stockholm 25 september 2019.

Foto: Pexels
Finland 
20-09-2019 

Kraftig ökning av vuxenstuderande inom grundläggande färdigheter

Satsningarna på grundläggande färdigheter för vuxna ger resultat i Finland.

Foto: Pexels
Finland 
18-09-2019 

Ny stark aktör i finsk folkbildning

Från den första januari 2020 slås Kansanvalistusseura och Etelä-Helsingin medborgarinstitut ihop.

Kommunalrådet Mohamad Hassan och utbildningsledaren Susanna Sjöstedt Meshesha i lärcentrets ännu folktomma lokaler. På bilden pratar de om gemensamma bekanta. Foto: Marja Beckman
Sverige 
18-09-2019 

”Personer från andra områden ska välja att komma hit”

När Gottsunda lärcentrum snart öppnar blir det inget traditionellt lärcentrum. Det ska ligga i nära anslutning till jobbcentret och vara anpassat för elever med särskilda behov. Ett mål är också att bygga bort stadsdelens dåliga rykte.

Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton
Finland 
16-09-2019 

Vild och lekfull festival utmanar status quo

Dare to Learn i Helsingfors är Nordeuropas största och vildaste festival kring framtidens lärande. NVL fick ett samtal med festivalens CEO Henna Pursiainen och Akseli Huhtanen som är framtidsproffs på kontinuerligt lärande. De efterlyser en hållbar livsstil som passar in i miljökrisens tidevarv.

Finland 
12-09-2019 

Podcast: QR-koder i språkundervisning i Närpes

Camilla Lindberg från NVL träffade invandringskoordinatorn Lilian Ivars.

Europa 
09-09-2019 

Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

I mitten av september fortsätter den europeiska onlinekursen "Innovate, learn, share, act", med fortbildning i hur vi stödjer vuxnas möjligheter till anpassade studier och validering. Du är välkommen att delta i de moment som intresserar dig!