Åland 
14-10-2021 

Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områden

Den 28–29 september samlades vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området från Grönland, Färöarna och Åland till ett gemensamt seminarium och dialogmöte för att sätta fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

Kunskap om hållbar utveckling
Norden 
11-10-2021 

Kunskap om hållbar utveckling

NVL inviterar till en kaffestund kring inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Foto: Vlada Karpovich
Norden 
08-10-2021 

Nordiskt möte om vuxnas lärande

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) har regelbundet arrangerat årliga möten med ansvariga personer i Norden för EU-agendan.

Lansering av inspirationsbok
Europa 
07-10-2021 

Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Boken samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet.

Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Foto: Sebastian Wikholm
Finland 
07-10-2021 

Med sikte på ny strategi

Yrkesutbildaren Axxell är mitt uppe i en energisk process. Nu ska den röda tråden hittas för kommande års utmaningar. Frivilligt och tillsammans är ledorden.

Linda Karlsson anser att utbildning är viktigt för en hållbar framtid. Foto: Privat.
Finland 
07-10-2021 

Hållbar utbildning vann pris

Vad ska vår nya strategi heta? Studiesekreteraren Linda Karlssons förslag vann gehör i Axxell.

Foto: Adam Winger
Norden 
05-10-2021 

Vägledning/kartläggning och validering inom komvux

Välkommen till aktuell information och erfarenhetsutbyte om vägledning/kartläggning och validering inom komvux.

Foto: John Schnobrich
Sverige 
13-09-2021 

I Malmö skapas lärande gemenskap bortom tid och rum

Trots att undervisningen är helt på distans upplever Marian Roushdy och Lejla Radnjevic att de har en nära relation till både lärare och kurskamrater.

Foto: Anthony Fomin
Sverige 
07-09-2021 

Förslag om ett nytt offentligt omställnings-studiestöd

Regeringen har under sommaren föreslagit att ett nytt offentligt omställnings¬studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Stora satsningar på språkstudier för nyanlända hör till framtidens strategi i medborgarinstitutet i Aurala. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Aurala.
Finland 
31-08-2021 

Medborgarinstituten vädrar morgonluft

I finska Seinäjoki har man lyckats höja sysselsättningsgraden rejält bland långtidsarbetslösa. Projektledaren Yrjö Uurtimo är taggad. – Vårt mål är nu att fördubbla antalet deltagare och anställda.

Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?
Finland 
28-08-2021 

Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?

Inom kampanjen #OsaaminenNäkyviin presenterar en mängd aktörer i Finland sitt arbete med validering av det inlärda.

Foto: Tamarcus Brown
Åland 
23-08-2021 

Åländska lärare i projekt om distansundervisning

Projektet IFOUS är helt rätt i tiden. Efter snart två år med distansundervisning för vuxna så behöver lärarna kunskap om digitala färdigheter och hur man utvecklar den hos målgruppen.

Niklas Hill är en av redaktörerna för boken Lärande i civilsamhället. Detta foto togs vid en intervju med Niklas vårvintern 2019 då det låg snö på Mariatorget i Stockholm. Foto: Marja Beckman
Sverige 
16-08-2021 

Individualism och varumärkestänkande – så har det ideella engagemanget förändrats

Civilsamhället, ofta beskrivet som ”den tredje sektorn” vid sidan om statssamhället och näringslivet, är ofta en källa till informellt lärande. Förra året gav det svenska förlaget Trinambai ut en antologi där 15 forskare skriver om lärande i civilsamhället.

Många unga arbetslösa söker sig till Boost by FCR efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Flera av dem lockas av kopplingen till Football Club Rosengård. Foto: Malmös fotograf
Sverige 
09-08-2021 

Från fotboll till arbets-boost

Den som saknar jobb är också en människa med intressen och relationer. Det var huvudtanken när en fotbollsklubb i Malmöförorten Rosengård växte till en social rörelse som hjälper människor ut ur arbetslöshet.

Ordförandelandet Finland stod värd för en nordisk virtuell sommarkonferens kring temat hållbar utveckling
Finland 
21-06-2021 

Dags för hållbar action och mindre prat

Skapa mikrokurser på nordisk nivå och lyft fram skolmåltiden. Många konkreta förslag lyftes fram i en intensiv workshop på hållbarhetskonferensen Alla påverkar. De nordiska konferensdeltagarna efterlyste bättre verktyg, tätare samarbete och färre stela strukturer.

Cirkuskonsten utvecklas och lever med sin samtid. Fotograf: Mikko Pirinen
Finland 
21-06-2021 

En cirkusskola på konferens

Sirkus Taika-Aika från julgubbens stad hörde till de mer ovanliga konferensdeltagarna. Satu Koivu är rektor för cirkusskolan som finns i Rovaniemi i finska Lappland.

Besættelsesmuseet i Aarhus, der åbnede i august 2020, har i deres nye udstilling brugt nogle af de metoder, som bliver gennemgået på kurset ”Att skapa sociala rum på museum”.
Norden 
16-06-2021 

Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

Kurs om museum och social interaktion den 28-29 september 2021 i Östersund

Foto: Siora Photography
Norden 
10-06-2021 

Dialogmöte om livslång vägledning för Grønland, Åland och Færøerne

Online från Åland 29 september 2021. Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland) För inviterade deltagare från självstyrande områdena Grønland, Åland och Færøerne.

Foto: Kimberly Farmer
Norden 
10-06-2021 

Karriärvägledning i en ny tid

Webbinarium 28 september, 2021 Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)

Foto: NeONBRAND
Sverige 
17-05-2021 

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Nina Lindbergs elever har arbetat som barnskötare en tid och är ofta bra på att bemöta olika sorters människor och att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera, men de saknar teoretiska kunskaper. Foto: Pixabay
Sverige 
17-05-2021 

”Utbildningen i validering gav mig en otrolig skjuts framåt”

För komvuxläraren Nina Lindberg blev utbildningen i validering både en aha-upplevelse och en bekräftelse på att hon tänkte rätt.

Foto: Johannes Jansson/norden.org.
Åland 
11-05-2021 

Den åländska fortbildningen i karriärvägledning

Just nu pågår en fortbildning i karriärvägledning på Åland. Monica Dolke är en av deltagarna i kursen. "Jag möter vuxna som funderar på vidarestudier. De uttrycker att de vill vidare men vet inte hur de ska tänka eller var de ens ska börja. Arbetslösheten som vuxit ger fler sökande och vilsna vuxna", säger Monica Dolke.

Norden 
28-04-2021 

Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Inbjudan till DIG att bidra. Skicka in ditt bidrag senast den 11.11!

Norden 
22-04-2021 

Digital delaktighet på agendan

NVL:s nyaste nätverk heter NVL Digital och fokuserar de kommande två åren på digital delaktighet.

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
Norden 
13-04-2021 

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

”Nu ska vi inkludera alla i processen”. Så tänker man vid undervisnings och kulturministeriet i Finland. Digitala samtalsforum och inspirerande verkstäder är viktiga arbetsmetoder när framtidens utbildning stakas ut.
Finland 
30-03-2021 

Stark go-anda formar hållbar utbildning i Finland

Alla hoppar inte i taket av glädje och entusiasm när man säger ”utbildningspolitisk redogörelse”. Men i Finland har utbildnings- och kulturministeriet lyckats med konsten att involvera tusentals ivriga människor i processen.

Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!
Norden 
27-03-2021 

Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

Anni Karttunen har varit verksam i NVL sedan starten 2005. Tidigare var hon anställd, bland annat på finländska myndigheter, men idag driver hon eget från den lilla byn i östra Finland där hon bor. Foto: Privat
Norden 
23-03-2021 

Så fungerar NVL:s nya kvalitetskompass för validering

NVL:s nya kvalitetskompass ska hjälpa professionella att säkra kvalitén i sitt arbete med validering.

Foto: RODNAE Productions
Sverige 
20-03-2021 

Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

Norden 
19-03-2021 

Årsrapport 2020

NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

Foto: Skolverket.se
Norden 
12-03-2021 

Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

Ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

Norden 
03-03-2021 

Verksamhetsplan 2021 - NVL Digital

Detta skall nätverket göra 2021

Målare är ett av yrkena som har validerats mest i Sverige hittills. Mannen på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Jarmoluk/Pixabay
Sverige 
15-02-2021 

Många fina ord, men också fler samarbeten

Den 21 januari samlades sex svenska myndigheter på Zoom för att tala om hur de kan ska samarbeta för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
Norden 
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Undervisningsminister Li Andersson
Finland 
20-01-2021 

Läroplikten utvidgad i Finland

Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

Finland 
11-01-2021 

Finland fick splitterny vägkarta för kontinuerligt lärande

Processen bakom den nya vägkartan har varit unik. Den har involverat alla politiska partier och massvis med samarbetspartners. Söndrigt ska nu repareras med hjälp av livslång vägledning, digital teknik och Al.

I juni ordnas en konferens i Helsingfors för att öka kunskapen om hållbar utveckling. Foro: istockphoto.com
Finland 
05-01-2021 

Finland erbjuder rikt program under 2021

Under 2021 är det Finland som leder Nordiska ministerrådet. På agendan står ett program där ministerierna samarbetat över alla sektorsgränser och även med NVL. Ulla-Jill Karlsson från undervisnings- och kulturministeriet har stora förväntningar.

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
22-12-2020 

”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetplan 2021 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2021

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2021

Norden 
18-12-2020 

Virksomhetsplan 2021 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2021

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2021

Norden 
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2021

Bodil, Regårdh, Monika Sundqvist, Jennika Kullman och Peter Strandvik ingår i ett nationellt valideringsnätverk sedan 2019 och har använt verktyget Road-map 2018 för att få en bild av det åländska valideringssytemet och var det borde utvecklas.
Åland 
09-12-2020 

Det tror Åland om framtidens validering

Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.

Katarina Halme-Wiklund och Bodil Regårdh har ingått i arbetgruppen som representanter för Landskapsregeringen på Åland. Fotograf : Marika Kvarnström
Åland 
02-12-2020 

Öriket skapar ny modell för vuxna utan betyg

På Åland har man utarbetat en ny utbildningsmodell för vuxna som saknar avgångsbetyg från grundskolan. De små skärgårdskommunerna får nu en reell möjlighet att uppfylla lagen som träder i kraft 2021.

Norden 
25-11-2020 

Handlingsplan 2021-2024

De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019.

Norge 
15-11-2020 

Digital workshop ”Bruk av flerspråklighet i klassrum”

Alfarådet inviterar till en workshop for medlemmar i Alfarådet och experter från medlemsländer.

Foto: Christina Morillo
Sverige 
29-10-2020 

Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Foto: Startup Stock Photos
Norden 
28-10-2020 

Webinar-serien: vuxenutbildning och hållbar utveckling - del 3 av 3

Livslångt lärande för Agenda 2030, delmål 4.7. Måndag 16 november kl. 13:00 – 14:00 CET

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.
Norden 
21-10-2020 

Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk. One Pagern tar upp 8 punkter för hur man kan sträva till att verka hållbart som nätverk.

Foto: Pexels
Åland 
19-10-2020 

Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVLs expertnätverk för validering ett webbinarium om

Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
Åland 
19-10-2020 

Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

Norden 
14-10-2020 

Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
Norden 
13-10-2020 

Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
12-10-2020 

”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

Norden 
09-10-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2021.

Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg
Finland 
05-10-2020 

Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden

Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
Sverige 
22-09-2020 

Åre ser alla inflyttade som en resurs

I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.

Sverige 
21-09-2020 

Berättelser om det nya livet i Åre

Människor från många olika delar av världen har med kommunens hjälp hittat utbildning och arbete i Åre. Här är fem berättelser.

Foto: Tania Rodriguez
Sverige 
16-09-2020 

Bredare utbud av gymnasial utbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Foto: Judit Peter
Norden 
13-09-2020 

Vuxnas grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
Finland 
07-09-2020 

PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

Norden 
21-08-2020 

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

Infografik
Norden 
06-07-2020 

Det digitala Norden

Infografik om digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden og on-line pedagogik.

Foto: Fauxels
Island 
23-06-2020 

Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

Statistik från Hagstofa Íslands

Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
Sverige 
22-06-2020 

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen
Finland 
15-06-2020 

”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

– Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka, säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
Norden 
11-06-2020 

Det går!

Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv
Finland 
04-06-2020 

Finland utbildar agenter för framtiden

I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

Professor Arto O. Salonen har en stark filosofisk och livsbejakande utstrålning. Foto: Juha Törmälä
Finland 
04-06-2020 

Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.

Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
Åland 
26-05-2020 

Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

I presskonferensen deltog Statsministern, Katrín Jakobsdóttir
Island 
25-05-2020 

Ut ur koronakrisen

Presskonferens om hur Island kan gå vidare efter koronakrisen

Foto: Pexels
Sverige 
20-05-2020 

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Nya omställningsbehov på arbetsmarknaden har uppstått till följd av coronakrisen.

Digital participation and digital learning
Norden 
18-05-2020 

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning

Christer Olsson. Foto: Privat
Sverige 
13-05-2020 

Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras?

Foto: RUV
Island 
21-04-2020 

Island – åtgärder för arbetslivet och studenter

Gylfi Arnbjörnsson ekonom leder en grupp som ska undersöka och definiera de mest sårbara branscherna i Island.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
30-03-2020 

”Begreppet livslångt lärande behöver fyllas med substans”

Att göra skillnad. Det är Svante Sandells viktigaste drivkraft i sitt arbete.

Finland 
23-03-2020 

Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

na Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.

:Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
Åland 
07-03-2020 

De lär sig svenska i köket

På Ålands yrkesgymnasium satsar man på integration. Det gör man genom att starta vuxenutbildningar med extra svenska i undervisningen. Just nu utbildar man både servitörer och köksbiträden i Mariehamn.

Norden 
04-03-2020 

Årsrapport 2019

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat
Åland 
26-02-2020 

Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat

Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
Finland 
24-02-2020 

Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport. 

Photo af Helloquenc, Unsplash
Sverige 
20-02-2020 

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

Åland 
04-02-2020 

Marika Kvarnström

Ålandredaktör

Foto: Johanni Larjanko
Norden 
04-02-2020 

Hela mitt liv har förändrats av digitala medier

Framtiden blev inte så lysande som vi trodde för några år sedan. Det beror bland annat på kommersiella teknikföretag som försöker köpa våra själar, och på politiska vindar som blåser åt olika håll efter varje val. DialogWeb har haft ett möte – på distans – med Alastair Creelman, tongivande medlem i NVL:s snart avslutade distansnätverk.

Foto: Topias Dean
Finland 
03-02-2020 

Livslångt lärande populärt i Finland

En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

Norden 
03-02-2020 

Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020.

I den avslutande paneldebatten om validering deltog moderatorn Anna Kahlson, Thomas Persson, (båda Myndigheten för yrkeshögskolan), Elin Landell, (Valideringsdelegationen), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) samt Frida Boklund (Företagarna).
Sverige 
02-02-2020 

Valideringsörnen har landat

För många arbetsgivare i Sverige är validering en viktig lösning på kompetensförsörjningen. Valideringsdelegationen blev klar med sitt slutbetänkande i januari, och nu gäller det att nå alla dem som behöver få sina kunskaper validerade. Inspiration hämtas från våra nordiska grannländer.

Rapporten
Island 
29-01-2020 

Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

En ny rapport som är ett resultat från olika möte med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2020.

Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
Island 
27-01-2020 

FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

Norden 
27-01-2020 

Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2020

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2020

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2020

Norden 
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2020

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
23-01-2020 

Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
22-01-2020 

Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
21-01-2020 

Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
10-01-2020 

”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

Norden 
03-01-2020 

Motivation att lära hela arbetslivet

Hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning?

Foto: pexels.com
Island 
19-12-2019 

De digitala kompetens hjulet

VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

Sverige 
18-12-2019 

Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

Foto: pexels.com
Island 
17-12-2019 

Film om dyslexi hos vuxna

Arbetsgivarnas Organisation SA ska medfinansiera en film om dyslexi.

Foto: Nina Lindgren, Unplash
Sverige 
09-12-2019 

Nationell valideringskonferens

För kompetenseförsörjning och livslångt lärande

I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo
Åland 
02-12-2019 

PSS-stöd ger god rutin och nya livsmål

Projektet ”Samordnad sysselsättning” (PSS) på Åland erbjuder individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på en arbetsplats och även stöd i hemmet. – – Jag var så trött på att bara gå hemma och göra ingenting. Jag ville jobba. Via PSS har jag en person som stöder mig, någon jag litar på. Det är det bästa plus jobbet och lönen. Det säger Andreas Borenius, deltagare i PSS som finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska Socialfonden.

Foto: Antra Carlsen
Norden 
27-11-2019 

Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

Foto: www.pixabay.com
Island 
22-11-2019 

Ny rapport om utbildning och arbetslivet

Arbetsgivarnas organisation (SA) presenterade i början av månaden en rapport om utbildning på Island. Den diskuterar de viktigaste utmaningarna som utbildningssektorn på Island, förskolor, grundskolor, högskolor, universitet och gymnasieskolor står inför.

Norden 
21-11-2019 

Webbinarie: Introduktion till Lärandecirklar

Modell för kompetensutveckling

Norden 
06-11-2019 

Webbinarie: Introduktion till To-Do-metoden

Webbinarieserie: Introduktion till transformativa lärandecirklar och To-Do-metoden. Del 1 av 3

Norden 
06-11-2019 

Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

Fr.v. Paneldeltagare Åshild Olaussen, föredragshållare Ragnhild Lied och paneldeltagare Jorma Malinen på första raden. Foto: Camilla Lindberg
Finland 
24-10-2019 

”Livslångt lärande får inte bli ett mantra”

Vem ska betala festen för framtidens lärande? Under VET-veckan i Helsingfors efterlyste många aktörer bättre ekonomiska modeller för framtidens lärande och även valideringen. Finlands utbildningsminister Li Andersson betonade vikten av bättre baskunskaper.

Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf
Finland 
23-10-2019 

Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/
Finland 
23-10-2019 

Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

Norden 
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Foto: Hildur Hrönn Oddsdóttir
Norden 
17-10-2019 

Unga vuxna kommer med innovativa förslag om framtidens utbildningar

Den 10.oktover samlades unga vuxna från de nordiska länderna i Reykjaviks stadsteater till att diskutera hur Norden kan uppnå Agenda 2030, med en speciell focus på mål 4.7 utbildning för alla.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
07-10-2019 

Civilsamhället ger arbetssökande mening och motivation

I slutet av september anordnades en stor konferens i Stockholm om hur civilsamhället kan bidra till inkludering.

Norden har en vision för 2030 som handlar om just integration.Foto: Marja Beckman
Norden 
25-09-2019 

Många krafter jobbar för inklusion i Norden

Nordisk konferens om inklusion, Stockholm 25 september 2019.

Foto: Pexels
Finland 
20-09-2019 

Kraftig ökning av vuxenstuderande inom grundläggande färdigheter

Satsningarna på grundläggande färdigheter för vuxna ger resultat i Finland.

Foto: Pexels
Finland 
18-09-2019 

Ny stark aktör i finsk folkbildning

Från den första januari 2020 slås Kansanvalistusseura och Etelä-Helsingin medborgarinstitut ihop.

Kommunalrådet Mohamad Hassan och utbildningsledaren Susanna Sjöstedt Meshesha i lärcentrets ännu folktomma lokaler. På bilden pratar de om gemensamma bekanta. Foto: Marja Beckman
Sverige 
18-09-2019 

”Personer från andra områden ska välja att komma hit”

När Gottsunda lärcentrum snart öppnar blir det inget traditionellt lärcentrum. Det ska ligga i nära anslutning till jobbcentret och vara anpassat för elever med särskilda behov. Ett mål är också att bygga bort stadsdelens dåliga rykte.

Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton
Finland 
16-09-2019 

Vild och lekfull festival utmanar status quo

Dare to Learn i Helsingfors är Nordeuropas största och vildaste festival kring framtidens lärande. NVL fick ett samtal med festivalens CEO Henna Pursiainen och Akseli Huhtanen som är framtidsproffs på kontinuerligt lärande. De efterlyser en hållbar livsstil som passar in i miljökrisens tidevarv.

Finland 
12-09-2019 

Podcast: QR-koder i språkundervisning i Närpes

Camilla Lindberg från NVL träffade invandringskoordinatorn Lilian Ivars.

Europa 
09-09-2019 

Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

I mitten av september fortsätter den europeiska onlinekursen "Innovate, learn, share, act", med fortbildning i hur vi stödjer vuxnas möjligheter till anpassade studier och validering. Du är välkommen att delta i de moment som intresserar dig!

Foto: Pexels
Sverige 
04-09-2019 

Ny rapport visar att deltagande i studiecirklar kan stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden

Rapporten, cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, från Folkbildningsrådet har skrivits av forskare från Internationella handelshögskolan i Jönköping. I rapporten undersöks hur deltagande i studiecirklar påverkar möjligheten till sysselsättning samt hur utbredningen av studiecirklar ser ut i landets kommuner.

Foto: Lýðháskólinn á Flateyri
Island 
02-09-2019 

Nya lagar om Folkhögskolor

Våren 2019 genomfördes för första gången lagar om Folkhögskolor i Island.

Foto: Pexels
Sverige 
01-09-2019 

Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet för elever med svenska som andraspråk

Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod

Åland 
20-08-2019 

Åland 2019

Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat inom utbildning och undervisning.

Foto: Pexels
Finland 
14-08-2019 

Finland 2019

Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo
Åland 
07-08-2019 

Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.

Illustration av Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy
Finland 
27-06-2019 

Det kontinuerliga lärandet får inte tillräckligt stöd i lagen

Framtidshuset SITRA har tagit fram rekommendationer om hur Finland kan bli bättre på det kontinuerliga lärandet, en aspekt är behovet för ny lagstiftning.

Li Andersson. Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia - CC-BY-4.0
Finland 
25-06-2019 

20 miljoner euro extra till yrkesutbildningen

Den nya regeringen har beslutat om en extra insats på 20 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildningen i Finland.

Foto: Pexels
Sverige 
21-06-2019 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat 41 högskolor över 13 miljoner euro för studentutbyten under två år

EU programmet Erasmus+ ger studenter på högskolor möjligheter till utbyten i andra länder under sin studietid. Stipendiemedlen kommer att ge runt 5 800 studenter möjlighet till utbyte de närmaste två åren.

Sverige 
19-06-2019 

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.

Norden 
19-06-2019 

Inklusion. Fra flygtning til kollega

Velkommen til en webinarserie om, hvordan vi bedst udformer integrationspolitikken i Norden for at få flere nyankomne i arbejde.

Foto: Pexels
Sverige 
19-06-2019 

Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

Sverige 
18-06-2019 

Sverige 2019

Sedan 2015 har regeringen satsat på ett kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Satsningen innebär en gradvis ökning av antalet utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men också fler platser till högre utbildning inom yrkeshögskolan och högskolor.

Foto: Marja Beckmann
Åland 
03-06-2019 

AlandicaDebatt – en arena för samhällssamtal

AlandicaDebatt arrangeras i år av Ålands landskapsregering i samarbete med nätverket bärkraft.ax. och dess medaktörer.

Foto: Pexels
Island 
31-05-2019 

Antal unga som står utan arbete eller studier lägst på Island

Antalet unga som varken arbetar eller studerar är lägst på Island av alla nordiska länderna.

Foto: Pexels
Sverige 
29-05-2019 

Folkbildningen nådde 1,2 miljoner människor under 2018

Rapporten folkbildningens betydelse för samhället – folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 visar att över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas kurser, studieförbundens cirklar eller annan folkbildningsverksamhet 2018.

Foto: Bertelsmann Stiftung / Thomas Kunsch
Norden 
28-05-2019 

Trehundra deltog i den tredje internationella valideringsbiennalen i Berlin

Den 7 och 8 maj samlades trehundra deltagare från drygt 40 länder för den tredje valideringsbiennalen i Berlin.

Foto: Pixabay
Island 
27-05-2019 

En tredje del vill stanna kvar på Flateyri

Efter första skolåret på Folkhögskolan i Flateyri avslutade 28 personer sin utbildning på folkhögskolan på Flateyri

Åland 
23-05-2019 

Alandica Debatt

Inkluderande ledarskap & Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling

Foto: Pexels
Sverige 
23-05-2019 

Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

Foto: Johanni Larjanko
Norden 
21-05-2019 

Nordiska alfalärare diskuterade kompetenser

I början av april samlades alfalärare från hela Norden på Hanholmen utanför Helsingfors.

Foto: Pexels
Norden 
14-05-2019 

Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

Norge 
13-05-2019 

Norge vinner VPL-pris 2019 med “Balansekunst”

"Balansekunst" gör det möjligt att beskriva färdigheter införskaffade I arbetslivet så att de kan förstås både i en vidare kontext och inom utbildningssystemet.

Foto: Pixabay
Island 
06-05-2019 

Utbildning för dörrvakter ökar säkerhet

Projektet ”Säkra och våldsfria platser” som startades av Reykjaviks kommun, polisen, Turismens organisation och brandkåren har lyckats bra hittills.

Framtidsskolan av glas eller stråle. Islands ordförandeskap i Nordisk ministerråd 2019. Foto: Deposit photos
Norden 
03-05-2019 

Webbinarium och workshop ”Utbildning för alla unga vuxna i Norden”

Island vill sätta fokus på ungas syn på lärande, karriärhantering, arbete och deltagande i samhälle genom en nordisk workshop i Reykjavik hösten 2019.

Foto: Pexels
Sverige 
02-05-2019 

Skolverket har fördelat 50 miljoner till utveckling av lärcentrum 2019

För att kunna få del av statsbidraget ska minst 2 kommuner samarbeta för att starta eller utveckla verksamheten inom lärcentrum.

Mats Halvarsson och Sara Westling går lärlingsutbildningen på Lärvux i Köping. Foto: Marja Beckman
Sverige 
01-05-2019 

Lärlingsutbildning blev rätt väg för Sara och Mats

Lärlingsutbildning för vuxna innebär att personer med intellektuella funktionsvariationer kan lära sig ett yrke och samtidigt gå i skolan. DialogWeb har varit i Köping och träffat Sara och Mats som uppskattas mycket på sina lärlingsplatser.

Foto: Pexels
Island 
29-04-2019 

Förslag till ny lag om folkhögskolor

Nytt Lagförslag om folkhögskolor ska förbättra ramen kring Folkhögskolorna på Island. Hittills har ingen lagstiftning funnits kring skolorna.

Foto: Pixabay
Sverige 
25-04-2019 

Ny rapport visar vilken betydelse folkbildningen har för asylsökande.

Rapporten från folkbildningsrådet visar att studieförbunden och folkhögskolorna 2018 nådde runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i totalt 203 kommuner. En allt större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med tidigare år. Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar från regeringen till verksamheten för asylsökande.

Norden 
23-04-2019 

Handbok

Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

Sverige 
17-04-2019 

Onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

Vill du lära dig mer om hur du kan stödja vuxna i att uppgradera & validera sina kompetenser?

Forskaren Nina Begovic Jönsson från Sverige och läraren Sofie Granlund från Finland fick snabbt kontakt med varandra under en kaffepaus på Hanaholmen. Foto: Camilla Lindberg
Norden 
08-04-2019 

Glada möten under solig himmel

Alfarådets nordiska konferens i Helsingfors blev en solig samling för branschfolk från hela Norden. Många var överens om att världen förändras och grundläggande litteracitet har aldrig varit mer aktuell än nu.

Foto: Pixabay
Finland 
03-04-2019 

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

The conference is organized in cooperation between Alfarådet, NVL and the National Agency for Education in Finland

Foto: Pexels
Island 
27-03-2019 

Regeringen satsar på utbildning

Just nu har antalet studenter som läser till grundskolelärare minskat om 40% mellan 2008 och 2018. Nu ska regeringen satsa stort på utbildning.

Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo
Åland 
26-03-2019 

IKT i dagarna två på Åland

Tidigare specialutredare för Sveriges regering, Cecilia Fahlberg föreläste i seminariet ”IKT och vägledning” på Åland den 14 och 15 februari.

Bild: bifogad
Finland 
25-03-2019 

Fria bildningen i Finland valideras

Flera utmaningar väntar då fria bildningen skall valideras

NN - norden.org
Sverige 
21-03-2019 

Folkbildningsrådet föreslår en särskild lönesatsning för lärare inom Sveriges folkhögskolor

Folkbildningsrådet menar att kompetensutvecklingen inom folkhögskolan är eftersatt och att det finns stora behov för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

”Vår målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi menar att det också finns ett värde i att få samhällskompetens, till exempel att bli en bra förälder, man ska inte behöva komma ut i yrkeslivet för att bli delaktig”, säger Qarin ”Q” Franker. Foto: Marja Beckmann
Sverige 
20-03-2019 

”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”

Det tar tid och energi att lära sig ett nytt språk, i synnerhet om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. DialogWeb har träffat NVL-profilen Qarin ”Q” Franker som vet det mesta om grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna.

Foto: Pexels
Sverige 
19-03-2019 

Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

Generalsekreteraren Jyrki Ijäs planerar för ett aktivt pensionärsliv. Foto: Camilla Lindberg
Finland 
07-03-2019 

Tjugo år genom eld och vatten

Tjugo turbulenta år har gett mersmak. Generalsekreteraren Jyrki Ijäs från Finlands Folkhögskoleförening blickar nu tillbaka och går i pension. Men han tänker inte bli liggande på sofflocket.

Norden 
05-03-2019 

Årsrapport 2018

NVL har blivit bra förankrat hos det nya förvaltningsorganet VIA University College i Aarhus. NVL har diskuterat nätverkssamarbete med alla värdorganisationer för att skapa gemensam förståelse kring NVL:s uppdrag och arbetsformer. Det finns ett starkt engagemang och vilja att skapa bra synergieffekter och ännu tätare samarbete mellan NVL:s nätverk, värdorganisationer och NVL:s målgrupper.

Foto: Sitra rapporten: Kohti osaamisen aikaa
Finland 
28-02-2019 

Finland fick ny målbild för livslångt lärande

– Det livslånga lärandet är den vikigaste förnyelsen som Finland behöver.
Det säger trettio samhällspåverkare som har arbetat fram en gemensam målbild för framtidens Finland.
Fritid, bildning och kultur lyfts nu fram som viktiga byggklossar. Resultatet från det unika arbetet presenteras i en färsk rapport med fyra teser.

Norden 
28-02-2019 

Ny policy brief fra NVL om validering i Norden

Expertnätverket för validering har utarbetat en policy brief om validering. Syftet är att visa vad som gjorts inom valideringsområdet i Norden och peka ut vilka fortsatta utvecklingsområden som fortfarande återstår att arbeta med.

Foto: NN - norden.org
Sverige 
27-02-2019 

Ny lärarutbildningsguide ska få fler att söka sig till läraryrket

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag tagit fram en ny utbildningsguide för de som vill söka till lärarutbildningen

Lilja Alfreðsdóttir och Jan Tore Sanner. Foto: mrn.is
Island 
26-02-2019 

Två ministrar träffas på Island

Jan Tore Sanner minister för utbildning og integrering i Norge och Islands utbildningsminister, Lilja Alfreðsdóttir träffades i samband med möte hos nordiska samarbetsministrarna som ägde rum på Island i månaden.

Foto: Pexels
Sverige 
22-02-2019 

Statlig utredning föreslår stöd till företag som erbjuder kompetensåtgärder och validering för anställda som arbetar korttid

I Sverige finns ett system med statligt stöd till företag med anställda som i en lågkonjunktur behöver gå ner i tid, så kallad korttidsarbete.

Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa är eniga om att det måste få ta tid då så många aktörer är inblandade med kompetensen utbredd på många stolar och det gemensamma målet är att skapa en bärkraftig vägledning till dem som idag ”faller mellan stolarna”. Foto: Annette Bergbo
Åland 
21-02-2019 

Vägledning för alla på Åland

- går snart från ord till handling

Foto: Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland?
Finland 
21-02-2019 

4 teser för Finland

En nationell rekommendation för Finlands livslånga lärande samlar företrädare från ett brett fält.

Foto: haefni.is
Island 
20-02-2019 

100 ord för turismen

Turismens kompetenscenter har sammanställt en lista över vanliga ord som används inom turistbranschen på Island.

Norden 
18-02-2019 

Verksamhetplan 2019

Detta gör nätverket i 2019

Norden 
12-02-2019 

Att delta i en MOOC – i praktiken

Onsdag 27.2.
Kl 15.30-16.30 CET
Språk: Engelska

Fotograf: Mortti Saarnia
Finland 
07-02-2019 

Kultur för alla

Frågan om kulturens roll i våra liv och hur vi ska göra den tillgänlig för alla står i centrum i ny finsk artikelsamling.

Norden 
06-02-2019 

Nordisk mötesplats för vuxnas lärande

Kun for inviterede deltagere

My Malmeström-Sobelius träffade sin man på Twitter. Det var när Twitter var nytt i Sverige och tonläget fortfarande var trevligt. De skapade hashtaggen #ideellt.
Sverige 
06-02-2019 

”Ideella föreningar är vårt vaccin mot kaos”

Steget från att stå i talarstolen på en liten förenings årsmöte till att tala i FN är mindre än man tror. DialogWeb har talat med en forskare och en före detta generalsekreterare om lärande i föreningar – förr, nu och i framtiden.

Norden 
05-02-2019 

Validering av tidigare lärande i den nordiska regionen

Denna policy brief har utarbetats av NVL för att lyfta fram de resultat som redan har uppnåtts inom området validering i den nordiska regionen och peka ut ytterligare åtgärder som krävs för implementeringen av rekommendationen från Europeiska Unionen.

Finland 
31-01-2019 

Camilla Lindberg

Finlandredaktör

Norden 
29-01-2019 

Webbinarie om inklusion: Från flykting till kollega

Del 3 av 3 - Civilsamhällets roll för inkludering

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
29-01-2019 

Ökat intresse för att få kvalifikationer inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för referensramen för kvalifikationer som innebär att branscher och andra utbildningsanordnare kan få sin kvalifikation nivå bestämd och kvalitetssäkrad. Med hjälp av referensramen synliggörs allt lärande och det blir lättare att jämföra olika kvalifikationer från studier och arbetslivet. Sex kvalifikationer är idag inplacerade i ramverket och över 20 handläggs för att få sin kvalifikation nivåbestämd.

Ekonomiedoktorn Birgitta Forsström har erfarenhet av nordiskt arbete på flera olika nivåer. Fotograf: Linda Vänskä
Finland 
28-01-2019 

”Utbildningen för vuxna måste förändras”

När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

Norden 
25-01-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall valideringsnätverket göra 2019.