Foto: Pexels
Åland 
13-12-2018 

Utredning om bolagisering av Högskolan på Åland

Uppdraget var att utreda hur en bolagisering av Högskolan på Åland kan genomföras.

Foto: Pexels
Sverige 
12-12-2018 

Ny studie från Skolverket visar att få elever tar gymnasieexamen i komvux

Omkring 7000 elever i gymnasieskolan är varje år nära att ta examen från något nationellt program.

Finland 
11-12-2018 

Validering- vägledning - integration

24 januari kl. 8.30-15.00
Alandica, auditoriet

Foto: Pexels
Sverige 
10-12-2018 

Svenska Europeiska Socialfonden ger folkhögskoleprojekt 22 miljoner kronor

Folkbildningsrådet tillsammans med sex folkhögskolor runt om i Sverige står bakom projektet som syftar till att utveckla och förbättra metoderna så att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.

Johanna Björkvall hoppas och tror på en fortsättning av projektet ”Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande”. Fotograf är: Therese Andersson
Åland 
06-12-2018 

Åländska yrkesstuderande sporras välja otraditionellt

Att luckra upp könsstereotypa mönster i yrkesvalet är en uppgift för hela Norden.

– Det ’hackar’ i olika delar av systemet, och det är just det vi ser i utvecklingen nu. Utvecklingsblocken är inte balanserade. Det är kompetensbrist inom vissa områden, och våra lagar och regler är inte anpassade till nya strukturer, sa docenten Martin Henning. Foto: Marja Beckman
Sverige 
30-11-2018 

Nu ligger validering rätt i tiden

Intresset för validering har ökat stort de senaste åren. Stora omställningar på arbetsmarknaden ställer nya krav på kompetensförsörjning, och många nyanlända behöver hjälp att snabbt komma in på arbetsmarknaden. I mitten av november anordnades en välbesökt regional konferens om validering i Gävle i Sverige. DialogWeb var där.

Foto: Pexels
Island 
28-11-2018 

Arbetslöshet och åtgärder höst 2018

Den registrerade arbetslösheten i oktober var 2,4% och ökade med 0,1% från september.

government.is
Island 
23-11-2018 

Islands förmanskap 2019–2020 Utbildning och kultur

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister presenterade Islands prioriteringar inom utbildning och kultur när Island har förmanskap för nordiska ministerrådet 2019.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter. Foto: Privat
Sverige 
19-11-2018 

Sveriges satsning på lärcentrum inspirerar grannländerna

Lärcentrum har funnits länge i Sverige. I Danmark har campusbaserad utbildning fortfarande en dominerande ställning. Danske Emil Erichsen var med och startade Nordplus-projektet Nordic Learning Center Innovation där fyra nordiska länder delade erfarenheter av lärande på distans.

Foto: Pexels
Sverige 
16-11-2018 

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

I Skolverkets nya allmänna råd om betyg som gäller samtliga skolformer inklusive kommunal vuxenutbildning poängteras att betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat.

Studerande Maryam Husseini koncentrerar sig under en lektion i finska vid Vanda vuxenutbildningsinstitut, ett av Finlands största medborgarinstitut. Foto: Minna Hassinen
Finland 
16-11-2018 

Reform förväntas ge ökad smidighet

Från början av år 2018 kan alla vuxna erbjudas samma grundläggande utbildning i Finland

Foto: Pexels
Sverige 
12-11-2018 

Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

Sverige 
07-11-2018 

Stort intresse för nationell valideringskonferens

Hur tar vi tillvara kunskap från nyanlända och andra som har rätt kompetens men inget formellt intyg på det? Och hur kan branschöverskridande kompetenser ställa nya krav på kompetensförsörjning och validering? Det är några av de spännande frågor som diskuteras på den nationella valideringskonferensen 13-14 november i Gävle.

Leena Nissilä och Katri Kuukka arbetar redan ivrigt med vårens nordiska konferens. Foto: Magnus Lindberg
Finland 
05-11-2018 

Mera än abc för invandrare

Vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors startar arbetet med en ny läroplan för vuxna invandrare. Men redan den här hösten får invandrarmammorna en ny utbildningsform. Samtidigt planerar man ivrigt för vårens nordiska konferens i Helsingfors.

Norden 
31-10-2018 

Verksamhetsplan 2018

Detta skall fängelsenätverket göra 2018.

Norden 
30-10-2018 

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 1 av 3

Sverige 
30-10-2018 

Webinar: Modellen som gör valideringen bättre

Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som

Foto: Pexels
Island 
29-10-2018 

Antal män utan gymnasieutbildning högre på Island

Rapporten Education at a Glance 2018 redovisar att 23,6% av män i åldern 25-34 på Island har inte avslutat gymnasiet.

Helsingin Sanomat tar upp ett känsligt problem i en artikel som kommer att väcka mycket
Finland 
26-10-2018 

Problem med nya yrkesskolan, rapporterar Helsingin Sanomat

Lärare vågar inte släppa ut nya yrkesskolestuderande i praktik, eftersom de anses direkt olämpliga.

Rapporten på 12 sidor kommer med 6 konkreta åtgärdsförslag
Finland 
24-10-2018 

Näringslivets pengar behövs också

Framtidens kompetenspanel efterlyser en ny finansieringsmodell för att säkerställa det kontinuerliga lärandet i Finland.

Foto: Pexels
Sverige 
22-10-2018 

Ökad digitalisering avslöjar dokumentfusk.

Genom ökad digitalisering finns det idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument.

Foto: Pexels
Sverige 
18-10-2018 

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan.

Av de som föddes 1998 hade enbart 13% påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder. Detta är den lägsta nivån hittills för de som är födda på 1990-talet.

Norden 
17-10-2018 

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Viksomhetsplan 2017

Norden 
17-10-2018 

En praktikers guide för validering

ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

Ninni Broström framför gruvlastar-simulatorn. Du sitter i hytten och styr. Alla kan se på skärmen vad du gör.
Sverige 
09-10-2018 

Dataspel en merit för framtidens gruvarbetare

Vad gör en gruvarbetare? Många föreställer sig att det är ett smutsigt, farligt och fysiskt tungt arbete i djupaste mörker. Men branschen förändras ständigt. Med dagens maskiner krävs inte samma fysiska styrka som förr, och det kan vara en merit att ha spelat mycket dataspel.

Foto: Pixabay
Finland 
04-10-2018 

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

3-5 april 2019 Hanaholmen, Esbo, Finland. www.hanaholmen.fi
Konferensen ordnas i samarbete mellan Nordiska Alfarådet, NVL och Utbildningsstyrelsen i Finland

Produktionsverkstäderna kan erbjuda hjälp med vägledning inom yrkesutbildningen.
Finland 
28-09-2018 

Nya yrkesutbildningen kräver egna initiativ

Den nya yrkesutbildningsreformen förutsätter aktiva studerande. Produktionsverkstäderna erbjuder stöd.

Rapporten innehåller genomgångar av 46 länder
Finland 
26-09-2018 

Utbildningsnivån går i arv

Den senaste OECD-rapporten visar att föräldrars utbildningsnivå fortfarande i hög grad påverkar individens utbildningsstig.

Norden 
24-09-2018 

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Rebecka Hybbinette. Foto: Marja Beckmann
Sverige 
24-09-2018 

”Komvux räddade mitt liv”

Hon var 17 år och höggravid och hennes betyg räckte inte till för att komma in på gymnasiet. Hon fick göra ett anlagstest. När psykologerna såg att hon var begåvad vände livet för Rebecca Hybbinette, som tillhörde den första kullen som läste på komvux 1968.

Foto: Pexels
Sverige 
21-09-2018 

Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Foto: David Einar
Sverige 
20-09-2018 

Från begåvningsreserv till marknadsanpassning

Det är i år 50 år sedan Sverige fick komvux, kommunal vuxenutbildning. Komvux har fler elever än hela gymnasieskolan i Sverige, men elevunderlaget har förändrats under åren.

Foto: Pexels
Sverige 
17-09-2018 

Ny statlig utredning om kommunal vuxenutbildning (komvux) föreslår flera stora förändringar.

Komvux utredningen, - En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71) föreslår flera genomgripande förändringar för skolformen komvux. Utredningen vill att skollagen ska ändras så det tydligt framgår att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Foto: Pexels
Sverige 
14-09-2018 

Workshop om validering i Stockholm

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Foto: Unsplash.com
Island 
14-09-2018 

Fremtidens kompetanser og turismen på Island

̶ I nåtidens samfunn opplever vi omfattende og raske forandringer, blant annet på grunn av globaliseringen, teknisk og demografisk utvikling. Dette medfører diverse utfordringer for økt kompetanseutvikling i og for arbeidslivet.

Visionen för högre utbildning och forskning 2030 presenterades hösten 2017. Bild: minedu.fi.
Finland 
10-09-2018 

Lagförslag: bättre stöd för kontinuerligt lärande på högskola

Ett nytt lagförslag skall förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande i högskolorna samt göra det lättare att bli antagen till högre utbildning.

VS-digi-projektet koordineras av Fritt Bildningsarbete rf.
Finland 
03-09-2018 

Digital folkbildning

Ett stort digitaliseringsprojekt skall hjälpa folkbildningen i Finland att växa in i den nya tiden och svara på dagens behov.

Rapport från expertgruppen, www.vinnumalastofnun.is.
Island 
03-09-2018 

Kompetensbehov på den isländska arbetsmarknaden

Island ligger långt efter andra länder när det gäller mätning av kompetenser för arbetsmarkanden enligt en expertgrupp om kompetens och utbildning på den isländska arbetsmarknaden.

Foto: CSN
Sverige 
30-08-2018 

Snart blir det möjligt att ta körkort med lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Från den första september blir det möjligt att ta körkortslån hos CSN för att gå en körkortsutbildning och ta ett B-körkort (personbil och lätt lastbil). De nya reglerna gäller vissa grupper av arbetslösa.

Arbetsförmedlingen. Bild: Camilla Veide.
Sverige 
27-08-2018 

Effekt av utbildningsplikten först 2019

I Sverige infördes utbildningsplikten för nyanlända flyktingar som kan bedömas ha svårt att få ett jobb första januari 2018. En uppföljning som Sveriges Radio redovisat visar att enbart 90 personer har startat en utbildning genom utbildningsplikten under det första halvåret 2018

Pexel
Island 
24-08-2018 

Islands utbildningspolitik till 2030

Just nu pågår en utredning och bedömning av Islands utbildningspolitik som ska leda till en ny utbildningspolitik fram till 2030.

Foto: Pexels.com
Sverige 
04-07-2018 

Workshop - validering

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Foto: Pexels.com
Island 
28-06-2018 

Islands utbildningsstrategi till år 2030

Utbildningsministern Lilja Alfreðsdóttir skriver i en artikel att planering av en ny utbildningsstrategi till året 2030 har sätts i gång.

Island 
25-06-2018 

Avtal mellan Arbetslivets Utbildningscenter och Islands Universistet

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbetslivets Utbildningscenter, FA) i Island och Háskóli Íslands (Islands Universitet) har skrivit avtal om genomförandet av sex kompetensanalyser av jobb inom turismen, förskola och vård.

Ny webbplats: www.utbildning.ax
Åland 
25-06-2018 

Ny webbplats för skolpersonal på Åland

Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning har nyligen lanserat webbplatsen ”Skolresurs på Åland”. Tanken är att alla lärare på Åland lättare ska hitta information om till exempel läroplaner, forskning inom olika områden, styrdokument och tips om fortbildningar.

Bild: Pexels
Finland 
18-06-2018 

Rädda världens bästa utbildningssystem

Just nu pågår ett initiativ för att rädda världens bästa utbildningssystem som en helhet.

Första intrycket och ett engagemang är viktigare än meriter på papper, säger dagligvaruhandlaren Aleksandra Djordjevic apropå vilka kompetenser hon söker när hon anställer personal. Foto: Privat
Norge 
18-06-2018 

Vi vill bygga broar mellan arbetsliv och utbildning

Yrkeskunnande är ofta en balansakt mellan olika sorters arbetsuppgifter. Den norska rapporten "Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet" skapades efter att Norges regering fick en nationell kompetenspolitisk strategi. Målet med strategin och rapporten är att arbetsliv och utbildning ska närma sig varandra.

Bild: Utbildningsstyrelsen
Finland 
12-06-2018 

Nya digitala tjänster för läranden i Finland

Studievägledning och ett digitalt register över studieprestationer finns nu samlade i en tjänst.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Sverige 
06-06-2018 

Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Alandica kultur och kongresshus på Åland. Utställning på Sjöfartens dag 2018. Foto: Gunnar Westerholm
Åland 
25-05-2018 

AlandicaDebatt – ny arena för samhällsfrågor

Nu kan ytterligare ett namn läggas till de nordiska sommararenorna för samhällsfrågor. Från och med juni 2018 finns även AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig arena för samhällsfrågor av intresse för hela Finland och Norden.

Åland 
23-05-2018 

NVL på Alandica Debatt den 13 juni 2018

Seminarium om vuxnas lärande och integration.

Presentation av samarbete i Östersjöområdet

Island 
18-05-2018 

Träning i gästfrihet

En presentation av undervisningsmaterialet ”Träning i gästfrihet” hölls i Reykavik den 15. maj.

Sverige 
16-05-2018 

Nationell Valideringskonferens i Gävle

- Valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning

Sverige 
11-05-2018 

Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

Sverige 
09-05-2018 

Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

Sverige 
09-05-2018 

Kvalitet i validering

Norra Station, Hässleholm – Onsdag 23 maj 2018

Glada ansikten var mer regel än undantag på to do-seminariet. Foto: Marja Beckman
Sverige 
09-05-2018 

Seminarium med enbart kvinnor öppnade för nya nätverk

Endast kvinnor var välkomna vid ett seminarium som hade syftet att lyfta fram utrikesfödda kvinnors kompetenser.

Finland 
08-05-2018 

Arbetsplatsutbildning utmanande för arbetsgivarna

Sedan januari 2018 har yrkesutbildningen i Finland ökat det arbetsplatsbaserade lärandet.

Norden 
03-05-2018 

Verksamhetsplan 2018

Detta skall Distansnätverket göra 2018.

Nätverket vill bidra med kunskap (genom lärande exempel, undersökningar och metodsamlingar) om hur lärande innehåll och teknologi kan kombineras i lärandemodeller för vuxnas lärande.

Norden 
01-05-2018 

NVL:s Årsberättelse 2017

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2017.

Att bygga upp en nya struktur av befintliga organisationer kräver framför allt samarbete och ett tydligt mål. Det framkom återkommande på seminariet om livslång vägledning där, från vänster Geir Syvertesen, Raimo Vuorinen, Annette Rumander och längst bak Bodil Regårdh - alla lyfte fram samarbete som en viktig framgångsfaktor.
Åland 
01-05-2018 

”Vägledning på Åland” utvecklar egen modell

Seminariet ”Samordning och samarbete för en livslång vägledning” resulterade i konkreta tips och verktyg till hur man kan gå vidare och skapa en egen anpassad organisationsmodell för en samlad åländsk vägledning.

Island 
30-04-2018 

Island deltar i PIAAC

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister skrev en artikel i Morgunbladið 9.mars där hon presenterade

Island 
23-04-2018 

Möte med Tormod Skjerve

Han arbetar med arbetspolitik som är inriktad på framtida kompetensbehov, strategi för livslångt lärande och samarbete mellan akademin och industrin.

Sverige 
18-04-2018 

Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Har Västmannaöarna på Island något att lära oss?
Norden 
12-04-2018 

Lärande på landet

Den 17 april bjuder NVLs distansnätverk på ett webinarium kring hur glesbygdsområden kan dra nytta av olika former av lärande och forskning.

Sverige 
05-04-2018 

Alfarådet håller ett expertseminarium i Göteborg

Plats: Göteborgs Universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6

Stämningen bland Quicklys personal är god och inställningen likaså till att alla som har bristande kunskaper i svenska ska förbättra dem i SIA-kurser på jobbet. Från vänster i bakre raden språklärare Monica Holmström, Simionescu Lucian Mihai, VD Anders Boström och i nedre raden från vänster Capatina Georgeta, Mocanli Petronela Mihaela och Simionescu Robert Marian.
Åland 
05-04-2018 

Högt ställda mål med SIA på mångkulturell arbetsplats

Vaskerummet Hurtigt i Mariehamn, Åland, en multikulturel arbejdsplads med 9 - 10 forskellige nationaliteter, har et klart angivet mål. Personalet forventes at erhverve viden om svensk.

Åland 
04-04-2018 

Annette Bergbo

Ålandredaktör

Åland 
29-03-2018 

SIA ett koncept som gynnar alla parter

”Flexibilitet” kunde vara sammanfattande honnörsord liksom även ”efterfrågat”, ”gratis” och ”individuellt skräddarsytt”. Det handlar om Medis kurs ”Svenska i arbete” (SIA) där alla medverkande parter är vinnare. Inte minst för arbetsgivarna är SIA ett strålande erbjudande, säger rektor Siv Ekström och vice rektor och ansvarig lärare Gabriella Nordlund.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi
Finland 
26-03-2018 

Att uppdatera utbildningssystemet

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet?

Pexels.com
Finland 
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

Pexels.com
Island 
20-03-2018 

Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

Europa 
20-03-2018 

Nordisk mötesplats för vuxnas lärande 1 juni 2018

Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm, Sverige

Sverige 
19-03-2018 

"To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

Norden 
19-03-2018 

Virksomhetsplan 2018

Detta skall alfarådet göra 2018.

Sverige 
26-02-2018 

Seminarium om vägledning på Åland

Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt Vägledning på Åland ordnar i

Island 
26-02-2018 

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

Foto: Pexels
Åland 
23-02-2018 

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Sverige 
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

//www.naestaskref.is
Island 
19-02-2018 

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Finland 
16-02-2018 

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Pixabay.com
Sverige 
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

Carl Heath var en av talarna på Edtech-mässan i Stockholm i oktober 2017.
Sverige 
15-02-2018 

Digitaliseringen är början på en resa

Vuxenutbildning kommer att få en helt ny dimension de kommande 20–30 åren, enligt Carl Heath, chef för digitalisering och lärande vid forskningsinstitutet RISE. DialogWeb talade med honom om framtidens fortbildning och skolans digitalisering.

Sverige 
08-02-2018 

Möte för svenska deltagare i NVL

Kaffe och smörgås finns från kl. 9.30.

Finland 
30-01-2018 

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Finland 
29-01-2018 

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir
Island 
27-01-2018 

Regeringen har satt fokus på utbildning

Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

Helena Jónsdóttir
Island 
26-01-2018 

Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

Moa Ageberg, samordnare på Utbildningsdepartementets internationella enhet, kommer under 2018 att arbeta med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
Norden 
25-01-2018 

– Vi vill bygga vidare på det som fungerar bra

En konferens om PIAAC, en om kvalitet i högre utbildning och en om unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Åland 
25-01-2018 

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

Norden 
23-01-2018 

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

Karin Bengtsson
Sverige 
22-01-2018 

Metoo inspirerar folkbildningen

Hashtaggen #Metoo har spridits över världen och skakat om flera branscher. Folkbildningssektorn är av tradition inkluderande, men är ändå inte befriad från ojämlika strukturer.

NVL-seminariet gav möjlighet för experter från olika sektorer och länder att diskutera validering.
Norden 
15-01-2018 

”Validering ska ta utgångspunkt i verkligheten”

Individen står i fokus, inte skolan, när NVL samlar gemensamma krafter för att skapa verktyg och struktur för dem som arbetar med validering.

Norden 
20-12-2017 

NVL flyttar till Århus

Nu blåser nya vindar i NVL.

Finland 
20-12-2017 

Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

Norden 
20-12-2017 

Karriärvägledning intresserar

Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.

Sverige 
20-12-2017 

Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

Sverige 
19-12-2017 

Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

Åland 
19-12-2017 

Validering löste intagning av 45 studerande till 16 platser

60 personer sökte in till närvårdarutbildning. 45 sökande valde att inleda vuxenutbildningen och alla 45 antogs till en utbildning som är oförändrat dimensionerad för 16 studerande.

Norden 
07-12-2017 

Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

- Det finns ett stort sysselsättningsgap mellan utrikesfödda, främst kvinnor, och övriga, liksom mellan dem som saknar gymnasieutbildning och dem som har.

Martin Klepke
Sverige 
06-12-2017 

Livslångt lärande vägen till bättre matchning

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.

Nils Karlson, Ratio
Sverige 
04-12-2017 

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön”, sa Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, på ett seminarium.

Norden 
24-11-2017 

Folkbildning som inkluderar

En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

Norden 
22-11-2017 

Lyckad nordisk satsning på integration

Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

Lena Lindhe
Sverige 
21-11-2017 

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Sverige 
20-11-2017 

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.

Göran Arrius
Sverige 
17-11-2017 

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Finland 
14-11-2017 

Förhoppning om fler läroavtalsutbildade när utsikterna ljusnar

Med läroavtal är det möjligt att få en yrkesutbildning på andra stadiet eller att fortbilda sig vid sidan om jobbet.

Sverige 
13-11-2017 

Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning

Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb.

Norden 
10-11-2017 

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
av själva utvecklingsarbetet.”

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
Sverige 
10-11-2017 

Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande.

Finland 
08-11-2017 

Finländsk utbildningskurva sjunker

Utbildningsnivåns höjning bland befolkningen i arbetsför ålder i Finland ser ut att avstanna i början av 2020-talet.

Sverige 
06-11-2017 

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Sverige 
03-11-2017 

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Norden 
02-11-2017 

Dialog 2017 - Inklusion och integration

Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

Finland 
31-10-2017 

Vuxnas undervisning i läs- och skrivfärdigheter blir en del av utbildningssystemet

Statsminister Sipiläs regering avtalade redan hösten 2015 att undervisning i läs- och skrivfärdigheter, som hade arrangerats inom näringslivsministeriets administration, flyttas till en del av utbildningssystemet.

Norden 
31-10-2017 

Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?

Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

Henk Noback och Pia Kadfalk i Moraknivs fabrik.
Sverige 
31-10-2017 

Asylsökande praktikant gav Morakniv ett nytt affärsområde

När asylsökande Bashar Mustafa fick en praktikplats på det lokala företaget Morakniv gick han till chefen och erbjöd sig att översätta företagets produktkatalog till arabiska.

Norden 
27-10-2017 

Nordisk blogg om vuxenlärande

Sedan en tid erbjuder NVL också en blogg, där fristående skribenter från hela Norden delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring vuxnas lärande.

Norden 
27-10-2017 

Den innovativa vuxenläraren

I september träffades vuxenlärare från hela Norden i Lund för att diskutera framtidens fortbildningsbehov och metoder.

Cecilia Fahlberg Pihlgren
Sverige 
26-10-2017 

Livslång vägledning digitalt?

Arbetsförmedlingen och en rad andra myndigheter föreslås utveckla och driva en digital plattform för att möta det växande behovet av livslång vägledning på arbetsmarknaden.

Sverige 
23-10-2017 

Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans

Enligt Skolverket studerade drygt 220 000 elever i Sverige på en vuxenutbildning under 2016. Ungefär 24 % av eleverna studerade sin utbildning på distans.

Norden 
19-10-2017 

Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

Sverige 
18-10-2017 

Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här texten ingår i en serie av inlägg där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

Sverige 
17-10-2017 

Ny folkbildningsblogg bidrar med perspektiv

Med den nystartade bloggen #folkbildning vill Folkbildningsrådet bidra med analys och nyheter i aktuella och relevanta frågor för folkbildningen.

Sverige 
13-10-2017 

Grundläggande färdigheter - dialogmöte

22. november 2017 kl. 08:30-12:00
Vid Optima, mötesrom Rönnskär, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.
Sverige 
12-10-2017 

En bro mellan eleverna

”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

Finland 
11-10-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland

Vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad den 22 november 2017 kl. 12:00-16:00

 
10-10-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland

Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

Finland 
10-10-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

Carola Eklund och Bodil Regårdh vill få ut vägledningen i ännu högre grad så att alla som så önskar på ett enkelt och snabbt sätt även via sin dator får stöd och hjälp i viktiga livsval, frågor gällande arbete och utbildningar.
Åland 
09-10-2017 

Stor förväntan på Åland inför IKT-vägledning

Åländska vägledare vill utveckla vägledningen på Åland - även vägledning baserad på informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Sverige 
09-10-2017 

Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

Sverige 
06-10-2017 

Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016.
Norden 
06-10-2017 

Open Badges - nyckeln till lärarfortbildning?

En ny metod för att synliggöra kunskaper och kompetenser blir allt populärare. Hittills har Open Badges mest använts för att motivera kursdeltagare, men ett Nordplus-projekt bygger nu ramen för lärarfortbildningar.

Sverige 
29-09-2017 

Expertseminarium om kvalitet i validering

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

Norden 
29-09-2017 

Att inkluderas Nordiskt

I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

Norden 
29-09-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Norden 
28-09-2017 

Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
Sverige 
25-09-2017 

Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.
Sverige 
25-09-2017 

Integration i Vasaloppsland

NVL:s ö-nätverk har träffats på fastlandet – närmare bestämt mitt i Sverige. I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

Sverige 
21-09-2017 

Sverige satsar på utbildning

I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

Finland 
21-09-2017 

Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder.

Finland 
19-09-2017 

Finland rasar i internationell jämförelse

Nu ligger Finland under genomsnittet av andelen högskoleutbildade 25-34-åringar enligt en ny rapport från OECD.

Anna-Karin Tötterman
Finland 
19-09-2017 

Snart kan Åbo Akademis personal jobba privat

Från och med början av 2018 kan personalen vid Åbo Akademi jobba en dag i veckan i ett företag eller annan organisation.

Sverige 
18-09-2017 

Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

Fatme El-Zein, Taghrid El-Ali och Layla Alhfie lagar och säljer mat i Yallatrappans kök.
Sverige 
18-09-2017 

”Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt!”

Det talas emellanåt mycket om sociala företag som en räddning för välfärdssamhället, men de framgångsrika exemplen syns sällan. Yallatrappan i Malmö har gjort det som andra misslyckats med – de har gått från att vara ett ESF-projekt till en lyckad verksamhet med 34 anställda, och priserna regnar över dem.

Sverige 
15-09-2017 

Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

Sverige 
07-09-2017 

Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

Finland 
05-09-2017 

Tutorns råd till nya studerande: Ha roligt och starta en studiecirkel

Den här veckan kör läsåret igång på allvar vid högskolorna.

Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
Sverige 
31-08-2017 

Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

Sverige 
31-08-2017 

SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

Finland 
29-08-2017 

Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

Sverige 
29-08-2017 

Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Sverige 
23-08-2017 

"Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

Finland 
03-07-2017 

I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

Finland 
03-07-2017 

Studie- och examensuppgifter till samma ställe

Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

Sverige 
02-07-2017 

Ny statistik om svensk komvux

De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

Sverige 
02-07-2017 

Skolverkets lägesbedömning 2017

Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

Sverige 
02-07-2017 

Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

Sverige 
30-06-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från svenskt perspektiv

Norden 
22-06-2017 

Helen Rönnholm

näringspolitisk expert på Svensk Handel

Sverige 
22-06-2017 

Hur kan vi tillvarata nyanlända Morabors kompetenser?

To Do-seminarium i Mora 8.9.2017.

Inflyttningen till Åland slog rekord i fjol. Rektor Leena Raitanen är mycket nöjd med den arsenal upplägg som det åländska samhället och Medis kan erbjuda nyinflyttade för att lära sig svenska språket, öppningen till en god integrering.
Åland 
21-06-2017 

”Det åländska samhället tar väl hand om sina nyinflyttade”

Inflyttningen till Åland slår rekord, och den fria bildningen gör en avgörande insats för integrationen.

Finland 
08-06-2017 

Kvalité i validering - Vasa

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Timo Halttunen ingår i den nordiska forskargrupp som har synat valideringens kvalitet i sömmarna.
Norden 
31-05-2017 

Nordisk valideringsmodell står högt i kurs

Den nordiska synen på validering väckte stort intresse på den europeiska biennalen #VPL2017 i Århus i slutet av april.

Norden 
29-05-2017 

Infografik

Hur många använder NVL och hur länge är de på våra sidor?

Sverige 
22-05-2017 

Kvalité i validering - Göteborg

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Norden 
16-05-2017 

Webbinarium om MOOCs som ingång till högre utbildning för nyanlända

Nu kommer det europeiska projektet MOONLITE med ett nytt webbinarium inom samma område, 30 maj 15.15-16.15, Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion: Building skills among HE students and supporting refugees.

Norden 
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

Sverige 
15-05-2017 

Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

Finland 
15-05-2017 

Yrkesutbildningen reformeras, vad händer nu?

Projekt skall identifiera fortbildningsbehoven.

Carola Bryggman, som sammanställt rapporten om samordning av vägledning, säger att vägledning handlar om en kontinuerlig process.
Norden 
09-05-2017 

Ingen ska lämnas utanför karriärplaneringen

Samordning av vägledning är nyckelordet då det gäller att ge alla medborgare lika möjligheter att planera sin utbildning och arbetskarriär. Vägledningen ska vara livslång och på så sätt stöda och främja livslångt lärande

Sverige 
08-05-2017 

Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

Sverige 
08-05-2017 

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

Norden 
08-05-2017 

Infografik

NVL skapar kunskapsunderlag.

Norden 
05-05-2017 

Aktuellt

Finland koordinerar Alfarådet sedan maj 2017.

Norden 
05-05-2017 

Ö-nätverkets arbete

Ö-samarbetet fokuserar på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan vara till hjälp för att möta aktuella utmaningar på de

Norden 
05-05-2017 

Aktiviteter og formidling

Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. Ø-netværket har medvirket til at

Norden 
04-05-2017 

Aktuellt

På gång inom nätverket

Sverige 
04-05-2017 

22 exempel på integrerande folkbildning

Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

Finland 
03-05-2017 

Dynamo – prognostiseringsmodell för vuxenutbildning

Dynamo hjälper till att förutspå den vuxna befolkningens utbildnings- och kompetensbehov i alla stadier av vuxenutbildning som lyder under utbildningsadministrationen.

Finland 
03-05-2017 

Europeisk referensram för examen och kompetenser

I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

Sverige 
03-05-2017 

Varannan kommun har kö till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

Norden 
28-04-2017 

Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända

Hemsidan är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt.

Norden 
27-04-2017 

Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

Annette Rumander är projektledare i ”Vägledning Åland” som tar sikte på att alla ska få tillgång till studie- och yrkesvägledning, även den nu dolda gruppen personer i arbete.
Åland 
19-04-2017 

Studie- och yrkesvägledning erbjuds dold grupp

Att vara projektledare och enda anställd är förstås ett ensamt arbete och Annette Rumander inser redan inledningsvis att hon, förutom sin styrgrupp, är betjänt av att ha någon att kontinuerligt diskutera och rådgöra med.

Norden 
11-04-2017 

Infografik

Allt detta gör NVL.

Forskarmöte I Sverige: Timo Halttunen (Finland), Brian Benjamin Hansen (Danmark), Ulla Nistrup (Danmark) Per Andersson (Sverige), Kirsten Aagaard (Danmark) tillsammans med NVL:s koordinator Svante Sandell (Sverige).
Norden 
10-04-2017 

Projektgrupp skapar kunskap om att utveckla kvalitet på validering

Hur ska kunskaper som införskaffats genom arbetslivserfarenhet eller intressen kunna värderas på samma nivå och hålla samma kvalitet som högre utbildning? Denna fråga sysselsätter en grupp forskare från Danmark, Sverige och Finland.

Sverige 
30-03-2017 

Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.