Hållbar utveckling

Gjerne definert som en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov.

Begrepet ble kjent gjennom rapporten Vår felles framtid (Our common future) fremlagt i 1987 av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling. Det betegnet hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling var tett knyttet sammen. Hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre en bærekraftig utvikling.

Voksnes læring for et bærekraftig samfunn 

Nordisk Ministerråd ønsker å få en oversikt over tilbud for voksne når det gjelder utdanning for et bærekraftig samfunn og klima. 
Det er et mål å få så tverrsektoriell oversikt som mulig, så vi henvender oss til høyskoler, universitet, studieforbund og folkehøgskoler i hele Norden Informasjonen skal samles i en rapport, gi bakgrunn for erfaringsutvekslinger, diskusjoner og videre arbeid.