Lika möjligheter / Ligestilling

Norden anses internationalt for at være forgangslande, når det drejer sig om lige muligheder for arbejde, uddannelse og selvforsørgelse på tværs af forskelle i køn, etnisk og social baggrund.

Inden for norden arbejdes der på forskellige måder med at skabe lige muligheder såvel inden for uddannelserne som på arbejdsmarkedet, men med en tendens til, at stadig flere indsatsområder og metoder inddrages i ligestillingsarbejdet rettet mod at få skabt et mere afbalanceret samfund.

NVL systematiserar, synliggör och förmedlar innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i arbetslivet, främjar deltagande i vuxnas i lärande och civilsamhälle. Flera nätverk arbetar med och för målgruppen nyanlända.

Gå til:   Ø-samarbejde

Nyheter

hojskolerne0215_ffd_500x283.jpg
Er højskolernes frirum under pres?
Højskolerne er blandt de få tilbageværende bastioner for den brede dannelse i det konkurrenceprægede samfund.

livlinan_stamp_BA
Livslånga samtal
Nu börjar Livlinan - ett samtal i poddcast-form.


Att växa in i samhället
I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

DialogWeb

EricRouselle_web
Open Badges vänder upp och ned på inlärningen
Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

BergljotMarikaMarie
Den nødvendige nøgle til samfundet
Piyamon, Sasichon og Xiaomei. Fornavne, der klinger eksotisk i Torshavn, hvor 21 mennesker med anden baggrund end nordisk i sidste måned afsluttede kurset Færøsk sprog og kultur.

5MediaHandler.jpg
Lättlästa romaner behövs även för vuxna
Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

Rapporter

1195_fs_hindringer_rapport
Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?
Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

1756_fs_aworldworthlivingin_slutrapport_170
A world worth living in - en slutrapport
Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

1729_fs_empowerment_170
Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience
Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

Konferanser & seminarer


NVL webinar on digital democracy
How to upgrade democracy for the Internet era, with Pia ManciniWednesday February 18th at 16.30 CET - 17.30 CET

SusannaMworkshop_alfakonferens2014_web
Alfalärare – en alldeles särskild kompetens
Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

alfakonferens1_2014
Alfalärare berättar
Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.