Grundlæggende færdigheder

NVL inspirerer lærere til at prøve nye metoder, der kan hjælpe med at udvikle voksnes grundlæggende færdigheder. Inspiration handler både om konkrete indsatser for at nå målgruppen, om tilgængelighed og ikke mindst om evnen til at motivere målgruppen til videre uddannelse.

Disse netværk arbejder med grundlæggende færdigheder

NVL Digital – inklusion

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom att stöda fungerande lösningar inom vuxnas lärande och via rekommendationer till beslutsfattare bidrar nätverket till att den vuxna befolkningen i Norden får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster, delta i livslångt lärande, blir aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara ett allt mer digitalt arbetsliv.

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktygen, utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare.

Reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Hur får vi vardagen att fungera för alla? I tio reportage har NVL undersökt hur utbildningar och myndigheter i de nordiska länderna når ut till människor med låga grundläggande färdigheter, med lite extra fokus på det digitala.
Reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Nyheder

Folkbildningen i Finland får nytt uppdrag: vuxnas grundläggande färdigheter

05/03/2024

Finland

Från och med hösten 2024 skall folkbildningen erbjuda validering och fortbildning inom vuxnas grundläggande färdigheter.

En smilende kvinne med langt blondt hår som sitter foran en bærbar datamaskin i en stue, med et blått dekorativt putetrekk i bakgrunnen. Hun har på seg hodetelefoner med mikrofon og ser ut til å være i en samtale

31/01/2024

Norge

Det skal etableres et nasjonalt tilbud for lærerstyrt norskopplæring for voksne innvandrere. Det er satt av 4 000 000 000 norske kroner til formålet.

Deltakeres erfaringer med introduksjonsprogram og norskopplæring

08/01/2024

Norge

Hvordan fungerer arbeidet med kvalifisering, integrering og opplæring nasjonalt og lokalt? Hvilke erfaringer har deltakerne? Direktoratet for mangfold og integrering (IMdi) i Norge legger til rette for at kommunene kan gjennomføre brukerundersøkelser fra 10. oktober – 31. desember 2023.

Artikler

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Loubna Ihitassen bor på Åland tillsammans med sin dotter. Hon drömmer om ett kontorsjobb, satsa mer på det egna företagandet och få tid tillsammans med dottern.

26/03/2024

Åland

9 min.

Den 2 november 2012 klev Loubna Ihitassen från Marocko i land på Åland för första gången. Hon var på en semesterresa och besökte systern som bor på ön. En resa som varat i drygt 11 år.

Isak Aaltonen har en liten dröm om att en dag starta ett företag. Han berättar också att han lär sig något nytt varje dag under kursen.

04/01/2024

Åland

8 min.

Digitaliseringen i samhället växer sig allt större och därmed behoven av digital kompetens.
Att logga in på nätbanken, hämta ut mediciner eller sköta skatteärenden är sådant som görs i mobilen eller surfplattan. På Åland får arbetssökande kurs i just detta.

Events

Rapporter