Vejledning

Vejledning støtter individets overgang mellem uddannelse og arbejdsliv og hjælper med at overføre kompetencer mellem brancher. Vejledning spiller en vigtig rolle for et velfungerende arbejdsmarked, der er i konstant forandring. Når forholdene på arbejdsmarkedet ændres, sikrer vejledning overføringen af færdigheder.

Disse netværk arbejder med vejledning

Vejledning

Nordisk netværk for vejledning bidrager til en forbedret koordinering af vejledning i Norden, så individers overgang mellem uddannelse og arbejdsliv støttes. Netværket formidler erfaringer og kundskab mellem landene, arbejder for at fremme kvalitetssikring af vejledning og kompetenceudvikling af vejledere, og besvarer spørgsmål vedrørende livslang vejledning og karrierekompetencer.

Vejledning

Nyheder

Illustration af moderne arbejdsplads med tre personer: én stående med en tablet, en anden slapper af på en bønnesæk med en bærbar computer, og en tredje ved et skrivebord med en stationær computer, omgivet af minimalistisk kontorindretning

18/01/2024

Grønland

AQQUT afholder en event for vejledere den 1. februar 2024 i Nuuk.

Europeisk politisk samstämmighetsrapport

12/12/2023

Norden

Projektresultaten ger stöd till praktiker och vägledare, såväl som andra intressenter och stärker det tvärsektoriella samarbetet mellan praktiker, beslutsfattare och andra intressenter för att bygga sammanhängande valideringssystem.

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Norden

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporterna ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Artikler

Torshavn city, Faroe islands capital town

08/12/2023

Færøerne

12 min.

Det tætpakkede program bød på otte foredrag om vejledning, kompetenceudvikling og arbejdsmarkedsforhold.

Nyanlända får nytt visuellt verktyg

28/08/2023

Finland

8 min.

I Finland utvecklas ett nytt kartläggningsverktyg för nyanlända. – Man ska aldrig krossa någons drömmar, men genom ett visuellt verktyg kan personen få en realistisk bild av sitt utgångsläge och vad som krävs för att nå målet, säger Maija-Leena Pusa som arbetat med projektet.

Framtidslabbet

11/05/2023

Sverige

8 min.

Järfälla kommun bestämde sig för att satsa på unga som varken arbetar eller studerar. Det började med ett ESF-projekt och fortsätter med regelbundna träffar och samarbeten.

Events

Der er desværre ingen events at vise pt.