NVLs og Voksenpædagogisk Forums referencegruppeseminar 2015

”Voksenpædagogik”- alle taler om det, men er det noget, vi har?

På seminaret sætter vi fokus på begrebet ”voksen” og praksissen ”voksenpædagogik”.
For hvad er voksenpædagogik egentlig for en størrelse? Er præfikset ”voksen” overhovedet en god idé, når vi taler om pædagogik og didaktik? Er der noget særligt af social, psykologisk eller neurologisk karakter, der skal tages hensyn til, når voksne skal lære nyt?

Der er desværre en begrænsing på 30 deltagere på seminaret.

Vi kan derfor tilbyde dig at modtage din registrering på en venteliste. og vil ved første mulighed kontakte dig hvis det bliver aktuellt med en ledig plads