Arkiv

Nordplus 2005 - 2013

NVL följer upp Nordplus Vuxen projekt och samarbetar med Nordplus programmet. Information om projektresultat är organiserat enligt tematiska rubriker.

Læs mere her

Nordplus Voksen 2011

NVL samarbetar med Nordplus program och förmedlar resultat från projekt inom vuxmas lärande. Följande artiklar är skrivna för att synliggöra erfarenheter med Nordplus i olika länder i Norden och invitera organisationer att använda möjligheter inom Nordplus.

Læs mere her

Demografiske utfordringer

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) og Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har identificered gode eksempler på hvordan demografiske udfordringer kan mødes lokalt og nationalt. Vi løfter specifikt frem tre områder hvor det er vigtigt med seriøse indsatser. Disse er ældreområdet, marginalisering af unge og inkludering af indvandrere i arbejds- og samfundsliv.

Læs mere her

NVL hemsida 2005-2013

Læs mere her