Nordplus 2005 - 2013

NVL följer upp Nordplus Vuxen projekt och samarbetar med Nordplus programmet. Information om projektresultat är organiserat enligt tematiska rubriker.

Projekt 2005 - 2013

419_160_500_4_lok
Aktivt medborgarskap (9)
Aktivt medborgarskap (9)
421_160_500_6_gronkal
Flexibelt lärande (5)
Flexibelt lärande (5)
420_160_500_5_korn
Hållbar utveckling (8)
Hållbar utveckling (8)
417_160_500_2_solbar
Kompetensutveckling (37)
Kompetensutveckling (37)
418_160_500_3_rips
Kvalitetssäkring (3)
Kvalitetssäkring (3)
423_160_500_8_applen2
Lika möjligheter (28)
Lika möjligheter (28)
416_160_500_1_kal
Validering (10)
Validering (10)
422_160_500_7_tranbar
Vägledning (1)
Vägledning (1)