Demografiske utfordringer - idekatalog

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) og Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har identificered gode eksempler på hvordan demografiske udfordringer kan mødes lokalt og nationalt. Vi løfter specifikt frem tre områder hvor det er vigtigt med seriøse indsatser. Disse er ældreområdet, marginalisering af unge og inkludering af indvandrere i arbejds- og samfundsliv.

Denne Idekatalog og nye bidrag til katalogen kan f.eks. bruges som grundlag for diskussioner og erfaringsudveksling i jeres netværk, i lokalforeningernes arbejde og i det nordiske venskabsbysamarbejde.

Utmaninger og möjligheter

vuxnas lärande | Norden
24-03-2011 

Demografiske udfordringer i Norden - Idekatalog

Tag temaet op i dit netværk, lokalafdeling eller i venskabsbysamarbejdet og vær med til at bidrage med gode eksempler til Idekatalogen

Eivind Sætre /norden
vuxnas lärande | Norden
31-05-2011 

Nya steg och nytänkande behövs

Alla nordiska länder har varit utvandringsländer innan de blev invandringsländer. Text: Risto Laakkonen

Johannes Jansson /norden.org
vuxnas lärande | Danmark
31-05-2011 

Integration – exempel

Demografiska utmaningar är ett samarbetsprojekt mellan Föreningarna Nordens Förbund (FNF) och NVL Se flere exemplar - integration

vuxnas lärande | Norden
21-11-2011 

Samarbete motverkar marginalisering av unga

Det har visat sig (med exempel bl.a. från Finlands recession på 1990-talet) att ungdomsarbetslöshet sätter spår långt in i framtiden med höga arbetslöshetssiffror också länge efter att den ekonomiska tillbakagången är över. Av dem som var unga på 90-talet är fortfarande många utanför arbetslivet och lever bl.a. på invalidpension. Initiativen för att motarbeta arbetslösheten bland unga måste vara framtidsorienterade, satsningen på livslångt lärande ska starta i ungdomsåren.

vuxnas lärande | Norden
21-11-2011 

Unga - exempel

Streetkulturer bobler med ideer og bevægelse
Der er masser af bevægelse i byrummene. Unge mødes til streetsoccer, basket, på rulleskøjter eller BMX-cykler for at dele deres lidenskab med hinanden.

Karen Beate Nøsterud /norden
vuxnas lärande | Norden
22-11-2011 

Kompetens för äldre

Text: Bernharður Guðmundsson I sin rapport Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem skriver Nordisk tänketank: ...

vuxnas lärande | Sverige
22-11-2011 

Äldre – exempel

I vårt samhälle finns allt flera pensionärer som är både friska och pigga och som gärna vill fylla sin lediga tid med något meningsfullt. Det finns också allt flera barn som saknar kontakt med en äldre generation.

Karin Beate Nøsterud /norden
vuxnas lärande | Norden
21-11-2013 

Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

Oavsett hur vi griper oss an den demografiska utmaningen kommer också frågan om vilka kompetenser som krävs för att hantera de villkor som uppstår i samhället att vara av intresse.