Forskningsresultat

NVL arbejder med forskning om voksnes læring på flere måder:

NVL etablerer fortløbende tematiske og tidsbegrænsede nordiske arbejdsgrupper, der indsamler og formidler information om aktuelle og prioriterede temaer. Deltagere i grupperne er nordiske forskere.  De tematiske arbejdsgrupper gennemfører forsker-praktiker møder i samarbejde med relevante aktører og projekter fra praksis.

Forskere med speciel viden indenfor NVL’s indsatsområder indgår i ekspertnetværk og arbejdsgrupper og medvirker til at kvalificere netværkenes udviklingsarbejde, rapporter og resultater.

På NVL’s hjemmeside formidles viden om aktuelle rapporter, forskningsresultater, litteratur og konferencer, som omhandler voksnes læring.

Artiklar om forskning

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning satte fokus på bæredygtighed i voksenundervisningen med mange spændende ideer til, hvad det indebærer. Her er det professor MSO emeritus Jeppe Læssøe. Foto: Dorthe Plechinger.
Norden 
27-05-2019 

Voksenundervisning – på den bæredygtige måde

Hvad er bæredygtighed i undervisningen – og hvilke krav stiller det til undervisere og undervisningen, at der skal undervises til en uvis fremtid med ukendte klimamæssige udfordringer og store politiske spørgsmål. Det gav 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning i Danmark forskellige bud på.

Lotte Darsø, lektor i innovation, arbejder med masteruddannelsen LAICS, der står for Leadership and Innovation in Complex Systems, forsker i kreativitet og innovation. Hun mener, at de innovative kompetencer er de bæredygtige kompetencer, som fremtiden har brug for. Foto: Dorthe Plechinger
Norden 
27-05-2019 

Innovationskompetencer er fremtidens kompetencer

"Ikke alt, der kan måles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan måles". Med Einsteins citat indledte lektor i innovation Lotte Darsø sit oplæg "Fremtidens kompetencer – en udfordring for uddannelsessystemet" til 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning 13.-15. maj 2019 i Danmark.

Foto: Caroline Freiholtz
Sverige 
30-03-2015 

Lättlästa romaner behövs även för vuxna

Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

Professor emeritus Kari Uusikylä tror på den fria bildningen.
Finland 
19-01-2015 

Att mäta och jämföra resultat tar död på kreativiteten

Känd kreativitetsforskare efterlyser långsammare tempo.

Finland 
15-10-2014 

Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.
Island 
07-10-2014 

Livslang læring skal sættes i centrum

Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.

Nordiska forskarkonferanser

A Theory of Practice: A meeting-point between theory and practice

Iceland 2013

The fifth Nordic Conference on Adult Learning responded to demands from former conference participants, and invited both researchers and practitioners to meet and discuss matters which interest both parties. The Conference was held in 5-6 March in Reykjavik and focused on the themes: How does the practice of adult learning inspire research and theory building? How does theory and research inspire practice? 

Further information>>> 

 

 
02-09-2013 

Bildningsresa till vädergudarna

Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

Danmark 
22-04-2013 

Man skal kunne det man gør

Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

Danmark 
04-04-2013 

Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

Forpligtelser, sammenhænge og kritiske perspektiver på voksnes læring

Norge 2011

Forskerkonferencen i 2011 blev afholdt ved Trondheim Universitet d. 11.-13. april 2011. Konferencen var den fjerde nordiske konference om voksnes læring og satte fokus på “Forpligtelser, sammenhænge og kritiske perspektiver på voksnes læring”.

Mer information>>>

Communication, collaboration and creativity

Danmark 2009

Forskerkonferencen i 2009 blev afholdt ved Syddansk Universitet d. 22.-24. april 2009. Konferencen var den tredje nordiske forskerkonference om voksnes læring og havde titlen ”Communication, collaboration and creativity”. Konferencen havde fokus på at lade sig inspirere udefra og der var derfor ingen nordiske hovedtalere på programmet. 

Foto: Pexels
Norden 
12-08-2011 

Norden skal inspireres udefra - Danmark 2009

Af Karen Brygmann

Norden 
13-05-2009 

Nordisk konferens 2009 - Storbritannien skal hænge bedre sammen

Af Karen Brygmann

Foto: Pexels
 
13-05-2009 

Nordisk konferens 2009 - Tillid, støtte og frihed skaber innovativ kultur

Af Karen Brygmann

Meaning, relevance and variation

Sverige 2007

Meaning, relevance and variation lød titlen for de tre dages møde ved Linköping Universitet d. 17.-19. april. At dømme efter interessen og engagementet ved de mere end 50 præsentationer, programmet bød på, levede konferencen fuldt ud op til sit navn.

Foto: Pexels
 
25-05-2007 

Når forskerne tager ordet - Sverige 2007

Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

 
25-05-2007 

Nordisk konferens 2007 - Store spring kræver nye netværk

Af Karen Brygmann

 
25-05-2007 

Nordisk konferens 2007 - Folkeoplysning – en motor for udvikling

Af Karen Brygmann

Tematiske nordiske arbejdsgrupper

Norden 
27-02-2014 

Interkulturel pædagogik (2013)

Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

Foto: Pexels
Norden 
17-10-2012 

Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship (2012)

New waves of immigration have added unprecedented demographic complexity to Western societies. The early post-war migration pattern of replacement labour from a clearly defined handful of sending countries has been overtaken by what we today call “super-diversity”.

Foto: Pexels
Norden 
12-01-2012 

Innovation (2012)

Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship

Foto: Pexels
Norden 
28-11-2011 

Folkbildningsforskning (2011-2012)

Non-formal Adult Education in the Nordic countries

Foto: Pexels
Norden 
12-08-2011 

Adult Education and Integration in the Nordic Countries (2010-2011)

Adult education and integration is one of the most politically debated issues of contemporary society, not least in the Nordic countries, and it covers a broad range of challenges ranging from the innovative potentials of ...

Foto: Pexels
Norden 
12-08-2011 

Vuxenpedagogik (2004-2009)

Deltagere og aktiviteter i Forskernetværket

Foto: Pexels
Norden 
12-08-2010 

Læring i arbejdslivet (2009-2010)

Nordic Research in the field of Workplace learning/ working life learning
Få en generel introduktion til ”Læring i arbejdslivet ”som begreb og forskningsfelt i Norden.