Institutioner


Internationellt

OECD
The OECD groups 30 member countries sharing a commitment to democratic government and the market economy. With active relationships with some 70 other countries, NGOs and civil society, it has a global reach. Best known for its publications and its statistics, its work covers economic and social issues from macroeconomics, to trade, education, development and science and innovation. 

Internationell vuxenundersökning PIAAC
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) PIAAC är en internationell undersökning som startats på initiativ av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.
Undersökningen utreder grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna. I undersökningen deltar 25 länder.
Information på svenska: PDF  

UNESCO Institute for Education (UIE)
UIE, one of six educational institutes of UNESCO, is a non-profit international research, training, information, documentation and publishing centre on literacy, non-formal education, adult and lifelong learning. By drawing on its long and unique experience linking educational research, policy and practice in these areas and by using its competence, its influence and its resources UIE makes a special contribution in enhancing access to learning, and improving the environment and quality of learning for all in all regions of the world.

CONFINTEA VI National Reports Available Online
Preparations towards CONFINTEA VI are gaining ground as more and more Member States are submitting their national reports to UIL. 

CONFINTEA Bulletin February 2009 (pdf)

Finnish-Russian CONFINTEA VI follow-up activity
12 to 17 August 2010, Västra Nylands folkhögskola, Finland Link to UNESCO page

Publications related to CONFINTEA VI

  • Confintea VI: Sixth International Conference on Adult Education - final report PDF
  • Confintea VI: Belém framework for Action PDF
  • Executive Summary: Global Report on Adult Learning and Education PDF

Europa

ACC
Association of Community Colleges, ACC, is a European non-governmental and non-profit organisation founded mainly by young Europeans. The ACC is working for the development of a European public realm. The main idea of the ACC is that a unique way of promoting this objective would be through establishing community colleges on a common European level. Our vision is: to establish community colleges all over Europe. PDF

CEDEFOP
European Centre for the Development of Vocational Training: The European agency that helps policy-makers and practitioners of the European Commission, the Member States and social partner organisations across Europe make informed choices about vocational training policy. 

EAEA
(European Association for the Education of Adults) is a European NGO with more than 100 member organisations from 34 countries working in the fields of adult learning. 

ESREA
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) promotes and disseminates theorectial and empirical research on the education of adults and adult learning in Europe through research networks, conferences and publications. 

The e-Skills Industry Leadership Board (ILB)
Research shows that over one third of Europeans have no basic ICT skills, and while the demand for e-skills is growing, the supply is declining. On top of this, fewer than 20 % of ICT practitioners in the EU are women. The consequences not only weigh on the European economy and competitiveness but also lead to social exclusion. To meet these challenges head-on, the ICT industry launched the e-Skills Industry Leadership Board in June 2007 in the presence of European Commission VP Günter Verheugen, underscoring the strong spirit of public/private sector co-operation. The e-Skills Industry Leadership Board (ILB) is committed to sustainable multi-stakeholder partnerships for ICT skills and training, in addition to co-ordinated actions by Member States and the European Commission,” says Jan Muehlfeit, Chairman Microsoft Europe and co-chair of the e-Skills ILB Board of Directors. All policy actions and recommendations from the Industry Leadership Board are developed and built on tested best practices and seek to highlight and promote the role of multistakeholder partnerships to provide sustainable ICT training and qualification schemes. 

Norden

NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media
Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009-2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence. Nordiska forskningsfinansiären Nordforsk har nominerat Inlärningsforskningscentralen till en del av ett toppforskningsnätverk med enheter från universiteten i Göteborg, Oslo och Tallinn. Projektet som startar i början av nästa år heter NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media. Målsättningen är att förstärka sådan forskning och vetenskaplig fortbildning i de medverkande enheterna som fokuserar på de utmaningar och möjligheter av inlärning som utgörs av teknologi och media. Nordforsk har beviljat över en miljon norska kronor för projektet. 

Utbildning Nord
Det bästa alternativet på Nordkalotten, Utbildning Nord i Övertorneå bedriver verklighetsförankrad, yrkesinriktad utbildning och fortbildning. 

Latvia/Lettland

LAEA
Latvian Adult Education Association (in Latvian – Latvijas Pieauguso izglitibas apvieniba), LAEA, is a non-governmental, non-profit organisation, which unites adult education providers in Latvia – both individuals and organisations. 

LNO, Latvian National Observatory
Provides information on higher and vocational education. 

Ministry of Education and Science, Republic of Latvia

ReferNet
is based on national consortia in participating countries, made up of vocational education stakeholders. Latvian coordinator is Academic Information Centre.

Estonia/Estland
Non-formal Adult Education in Estonia, Alice data-base: 

The Association of Estonian Adult Educators (AEAE) ANDRAS ETK
The Association of Estonian Adult Educators (AEAE) ANDRAS is an Estonian non-governmental organisation, which unites the representatives of different branches of adult education and aims at increasing the competence of it members in the field of andragogics. 

Estonian Ministry of Education and Research / Haridus ja Teadusministeerium

Estonian Non-formal Adult Education Association / Eesti Vabaharidusliit (ENAEA)
A national umbrella organisation in the non-formal (liberal) adult education field 

The Estonian Qualification Authority
Estisk kvalifikationsstyrelse og kompetencedatabase, med engelsk version: 

Estonian Youth Work Center / Eesti Noostöö Keskus
Training, Further Training and Retraining in Youth Work - it helps to acquire the knowledge, skills and attitudes necessary in youth work. Thus, it enhances the development and efficiency of youth work. 

Foundation Innove
Estisk hjemmeside for fremme af livslang læring, med engelsk version: 

Jaan Tõnissoni Instituudi koolituskeskus
Socrates Estonian National Agency is a structural unit of the Foundation "Archimedes", which was established in 1997 by the Ministry of Education to manage the European Union education and research programmes. 

Tallinn University / Tallinna Ülikool

Sverige

APeL
APeL, ett centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande 

Encell
Folkbildningsförbundet 

FBR
Folkhögskolornas informationstjänst 

Karlstads universitet

KHiS
Kommuner och högskolor i samverkan i Norrland 

LärVux
Föreningen för vuxnas lärande 

Lernia (Utbildningsföretag)

Linköping Universitet

Linnéuniversitetet, Kalmar

Mälardalens högskola

Malmö Högskola
(tidigare Nätuniversitetet)
Myndighetens uppdrag gäller breddad rekrytering, pedagogisk utveckling och ny utbildnings- och examensstruktur samt ett spridningsuppdrag. 

NITUS
Nätverket för kommunala lärcentra 

Nordens Folkhögskola Biskops Arnö

Nordiska folkhögskolan, Kungälv​

Pedagogiska resurser
Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna

Rvux
Riksförbundet för formell vuxenutbildning 

Skolverket

Studieforbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Kommuner och Landsting

Universitets och högskolerådet UHR

Utbildningsdepartementet

Utbildningsradion

ViS
Vuxenutbildning i Samverkan
Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning vid Linköpings universitet 

Westum
Ett nätverk av kommunala lärcentra i Västra Götaland 

Norge

AIR - Norge

Aladin

Deichmanske bibliotek 
Voksenavdelingen

Fleksibel utdanning Norge (FuN)

Folkeakademiet

Folkehøgskolene

HiOA
Høgskolen i Oslo og Akershus

Idébanken

IKF 
Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (Felles sekretariat med NKF - Noregs Kristelege Folkehøgskolelag)

Intresseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer opplæringstilbud til ulike grupper voksne etter gjeldende lover. 

IVR - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

NDLA
Nasjonal digital læringsarena

NKS Nettstudier​

Norgesuniversitetet
Et nasjonalt organ under Utdannings- og forskningsdepartementet, styrt av partene i arbeidslivet, private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjonene 
Fellesorgan for fjernundervisningsinstitusjoner NHO
Næringslivets hovedorganisasjon

Senter for internasjonal utdanning

UNESCO Institute for Education (UIE)
UIE, one of six educational institutes of UNESCO, is a non-profit international research, training, information, documentation and publishing centre on literacy, non-formal education, adult and lifelong learning.
By drawing on its long and unique experience linking educational research, policy and practice in these areas and by using its competence,
its influence and its resources UIE makes a special contribution in enhancing access to learning, and improving the environment and quality of learning for all in all regions of the world. 

Utdanningsdirektoratet

Voksenopplæringsforbundet
Fellesorgan for studieforbundene 

Kompetanse Norge

Island

Alþingi
Islands parlament

Alþýðusamband Íslands
Landsorganisasjonen på Island

Rannís
Landskontor for EPALE på Island​, Erasmus og Euroguidance på Island​

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Arbeidslivets opplæringssenter i Island 

Framvegis
Voksenopplæringssenter i Reykjavik 

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
Elektrikernes opplæringskontor 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Vestfjordenes opplæringssenter

Farskólinn-miðstöð símenntunar á NV
Voksenopplæringssentrer på Nord-Vest Island 

Fræðslunet Suðurlands
Sörlandets opplæringssenter

Islands studie- og yrkesveilederforening

Háskóli Íslands

Islands Universitet, Studieretning for voksenpedagogikk

Endurmenntun Háskóla Íslands

IÐAN
IDAN yrkesopplæringssenter
Fem forskjellige yrker har forent sine opplæringssenter under IDAN. Bil, bygge, metall, prent og mat fagene. På sidene kan man finne informasjon om utdanning innenfor disse fagene, formell utdanning og også etter- og videreutdanning. 

Fjölmenningarsetur
Internasjonalt kultursenter, informasjonssenter for utlendinger i Island. Sentret byr på tjenester for enkeltpersoner som har behov for informasjon og assistanse,
f.eks hvor man søker personnummer og hvilke blanketter skal fylles for å få oppholdstillatelse, informasjon om forsikring og skole.

Fjölmennt
Sentra for utdanning og veiledning for handikappede

Kvasir
Samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva
LLL sentrenes forening i Island​

Leikn  
Forbund for voksenopplæringsaktører

Menntamálaráðuneytid
Utdanningsdepartementet i Island

Mímir símenntun Reykjavík
Mimir livslang læring

Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum
Opplæringssentret på Suðurnesjum 

Námsflokkar Reykjavíkur

Samtök atvinnulífsins (SA) 
Arbeidslivets forbund 

Starfsmennt
Opplæringssentret Starfsmennt 

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
Voksenopplæringssentret på Vestlandet 

SIMEY
Voksensutdanningssentret i Akureyri 

SKY, Skýrslutæknifélag Íslands
The Icelandic Computer Society​

Viska Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja
Vestmannaopplæringssenter

Vestfjordenes kultursenter
På disse hjemmesider kan man finne informasjon om Island og islandsk samfunn. De er særlig egnet for utlendinger som flytter til landet her kan de søke informasjon om rettigheter og plikter. 

Þekkingarnet Þingeyinga 
Kunnskapssentret i Thingeyjarsysla 

Þekkingarnet Austurlands, Austurbrú
Østlandets opplæringssenter 

3F
Islands forening om IT- og utdanning

Finland

AMKE
En intresseorganisation för anordnarna av yrkesutbildningen.

Bildningsalliansen

Bildningsforum
En samarbetsorganisation för den fria bildningen i Svenskfinland 

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

Elinikäisen oppimisen neuvosto / Rådet för livslångt lärande
På svenska
Suomeksi

Kansanvalistusseura / The Finnish Lifelong Learning Foundation

Opetushallitus / UtbildningsstyrelsenEtt ämbetsverk som ansvarar för utvecklandet av utbildningen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kulturministeriet

Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening
www.kansanopistot.fi
www.folkhogskolor.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry
En intresseorganisation för medborgarinstituten i Finland.

Vapaa Sivistystyö ry - Fritt Bildningsarbete FBA
En takorganisation för folkbildningen i Finland.

Opintokeskukset ry - Studiecentralerna rf
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY / Samverkande bildningsorganisationer SBO.
Takorganisation för folkbildarorganisationer i Finland 

Suomen kesäyliopistot – Sommaruniversiteten i Finland

Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto - Nationella centret för utbildningsutvärdering

Suomen yliopistot UNIFI ry- FINLANDS UNIVERSITET UNIFI RF

Arene ry - Arene rf
Ett råd för yrkehögskolornas rektorer.

Danmark

Arbejdsmarkeduddannelser (Undervisningsministeriet)
Direkte indgang til UVM’s side med AMU/arbejdsmarkedsuddannelsene 

Cirius
Det nationale agentur for EU-programmer, bl.a. Leonardo og Socrates, samt for Nordplus. Omfatter Center for vurdering af udenlandske uddannelser www.cvuu.dk 

Danmarks evalueringsinstitut

Dansk Arbejdsgiverforening
Arbejdsgivernes organisation, policymaker for voksenuddannelse 

Dansk Folkeoplysnings Samråd

DPT
Dansk pædagogisk tidsskrift​

DPU
Århus universitet​

Etnisk erhvervsfremme

EVA
Danmarks Evalueringsinstitut​

Folkehøjskolernes forening

Fluid
Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark 

Kompetenceudvikling/Kompetencesekretariatet

Landsorganisationen i Danmark
Arbejdstagernes organisation, policymaker for voksenuddannelse 

Nordplus Voksen-Styrelsen for internationale​

RUC
Roskilde universitet​

SDU
Syddansk universitet

Undervisningsministeriet
herunder links til samtlige uddannelsesinstitutioner 

Videnscentre for kompetenceafklaring

VUC
Direkte indgang til VUC’erne/voksenuddannelsescentrene 

Grønland

Ilisimatusarfik,
Grønlands Universitet

NAPA
Norden Institut

NPK
Nunatsinni Perorsaasut Katuffiat, Pædagogernes Landssammenslutning

Yes.Gl. Grønland

Færøyene

Altjóða Skrivstovan
Det Internationale kontor, ASK, ved Færøernes Universitet

Felagið fyri lesi- og skriviveik
Foreningen for læse- og skrivesvage

Fróðskaparsetur Føroya
Færøernes Universitet

Føroya Handilskúli, Torshavn

Havnar Arbeiðskvinnufelag (HAK)
Torshavns arbejdskvindeforening

MMR
Ministeriet for uddannelse, forskning og kultur

Yrkisdepilin
Erhvervsuddannelseskontoret