Aktivt medborgerskap

I Norden har man under flera decennier i olika sammanhang diskuterat och forskat kring frågor som rör aktivt medborgarskap och demokrati. Det livslånga lärandet har en central roll för aktivt och demokratiskt medborgarskap. När man granskar medborgarinflytande kan man göra en skillnad mellan aktivt och demokratiskt medborgarskap.

NVL stimulerar till dialog, lärande och utbyte av erfarenheter och kunskap via fysiska och nätbaserade mötesplatser.

Nyheter

hojskolerne0215_ffd_500x283.jpg
Er højskolernes frirum under pres?
Højskolerne er blandt de få tilbageværende bastioner for den brede dannelse i det konkurrenceprægede samfund.

livlinan_stamp_BA
Livslånga samtal
Nu börjar Livlinan - ett samtal i poddcast-form.


Att växa in i samhället
I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

DialogWeb

BergljotMarikaMarie
Den nødvendige nøgle til samfundet
Piyamon, Sasichon og Xiaomei. Fornavne, der klinger eksotisk i Torshavn, hvor 21 mennesker med anden baggrund end nordisk i sidste måned afsluttede kurset Færøsk sprog og kultur.

5MediaHandler.jpg
Lättlästa romaner behövs även för vuxna
Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

EgedeSimonsen_web
Studerende på distancen
I Grønlands sydligste by Nanortalik bor Egede Simonsen.

Rapporter

1756_fs_aworldworthlivingin_slutrapport_170
A world worth living in - en slutrapport
Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

1729_fs_empowerment_170
Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience
Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

1415_fs_sociala_medier_folkbildning
Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden
I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

Demos - DemokratiSamtal

Demos- DemokratiSamtal
Demos- DemokratiSamtal
Demos-Nyt 2007
Demos-Nyt 2007
Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden
Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007
Demokratikonferens 2006
Demokratikonferens 2006