Flexibilitet i utbildningar

Innebærer fleksibilitet i utforming av læringstilbud, og fleksibilitet knyttet til målgrupper, geografi og ulik læringsmotivasjon. NVL bidrar til kvalitetsutvikling i voksnes læring på alle disse områdene. 
Distansnettverket jobber spesielt med å spre kunnskap og inspirasjon om hvordan teknologi kan utnyttes til å øke fleksibiliteten i utdanning. Alfarådet jobber med profesjonalisering innen feltet grunnleggende lese og skriveferdigheter spesielt knyttet til lærere på dette området - alt for å sikre økt fleksibilitet i målgrupper gjennom tilpassede læringstilbud til voksne som mangler disse ferdighetene.

Nyheter

Svenske prinsesse.jpg
Victoria imponerades
Kronprinsessparet var i Kalmar för att hitta goda exempel på mottagande av nyanlända.


Webinar 8 May on digital competence and democracy
Webinar 8 May on digital competences and democracy.

coldHawaii
”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla
Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

DialogWeb

hrobjartur_collage.jpg
Forskellige nok til at kunne lære af hinanden
Profil i Norden april 2016: Hróbjartur Árnason

AnnBild.jpg
Drömmen blev sann
Ann läste sitt första år av sjukskötarutbildningen vid Högskolan på Åland, men möttes av en verklighet där ekvationen studier, familj och ekonomi inte riktigt ville gå ihop.

Undervisning
En MOOC i åtta steg
Voksne i de nordiske land som lærer å lese og skrive har ikke klaget på lærerne, men lærerne selv vil gjerne øke sin kompetanse

Rapporter

Forside_rapport_MOOC
MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

NVL_MOOC_report_eng.PNG
MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Utdanning_distrikt
Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...