Publikationer och tidskrifter

Internationellt

EAEA Newsletter
Newsletter published by European Association for Education of Adults EAEA.

ELM
(European Lifelong Learning Magazine) is a free online magazine on lifelong learning and adult education. It is a journalistic medium of adult education with a European scope and with a continent-wide correspondent network.

Innovation strategy for education and training newsletters
Published by OECD / Centre for Educational research and Innovation - CERI Through reports, seminars and conferences, the Innovation Strategy for Education and Training fosters an international conversation on innovation and education and builds a community of stakeholders.

L&W Newsletter
The Newsletter for European Research in Learning and Work [L&W] is intended to offer first-hand information on European VET and HRD research, including news on networks, conferences and seminars, web-based resources, projects and publications. The L&W Newsletter appears in six editions per year, every two months.

Norden

Arbeidsliv i Norden
Arbeidsliv i Norden er en nettavis med nyheter og artikler om arbeidslivet i et nordisk perspektiv.

NMR:s nyhetsbrev
Nyheter från Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet om vad som är aktuellt inom det nordiska samarbetet.

DialogWeb
NVL:s nättidskrift informerar om nordiskt prioriterade temaområden och synliggör miljöernas verksamhet och resultat genom intervjuer och artiklar.

NVL-Nytt
Nyheter om utbildningspolitik i de nordiska länderna, information om reformer och nya initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden.

Danmark

Cursiv skriftserie
En skriftserie om didaktik, fagdidaktik og curriculumforskning CURSIV er et tilbud til alle, som gerne vil følge med i den seneste forskning inden for didaktik, fagdidaktik og curriculumforskning. Skriftet henvender sig både til forskere, lærere, studerende og politikere. CURSIV udgives af Institut for Didaktik.

Dansk arbejdsgiverforening, da, nyheder og analyser
Nyheder og analyser, herunder nyhedsbrevet Arbejdsmarkedspolitisk Agenda

Nyheder og analyser, herunder nyhedsbrevet Arbejdsmarkedspolitisk Agenda 
www.da.dk

Mandagmorgen
Ugebrevet mandag morgen - policymaker. Ser som sin opgave at identificere de nyheder og dagsordener, der former fremtiden for samfundets beslutningstagere.

Tidsskrift for arbejdsliv
er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv.

VUC Nyheder
Nyheder og relevante temaer fra VUC-sektoren.

Ugebrevet a4
Nyhedsbrev udgives af LO/arbejdstagernes landsorganisation

Norge

Kompetanse Norge nyheter

Nyheter från Kompetanse Norge

VOFO nyhetsbrev

Sverige

A & O
Arbetsplatslärande och omställning

Ett svenskt kvalifikationsramverk – NQF
Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till ställningstaganden

  • Det nationella ramverket bör ligga så nära det europeiska som möjligt.
  • Ramverkets kategorier och bedömningsuttryck ska ges en generell utformning för att tillåta inplaceringen av dokumenterade tidigare vunna erfarenheter/kunskaper t.ex. olika examina.
  • Ramverket ska vara så utformat att det medger anpassning till de förändringar som hela tiden försiggår i utbildning och arbetsliv t.ex. kompetensutveckling.

Folkbildningsförbundets FBR-informerar 

Mimerbladet

Nät och bildning
Läs nr 9 här - det sista numret av tidskriften i det nu nedlagda CFLs regi. Tidigare nummer av tidskriften, når Du genom tidskriftsarkivet "Tidigare nummer".

Sverd - svenska riksorganisationen för distansutbildning

Re: flex
Nättidning om folkbildnings flexibla lärande. Utgivare: Pedagogiska Resurser/Folkbildningsnätet

Tidskriften KOM
KOM är ett samlande organ för svensk vuxenutbildning KOM är ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) medlemstidning och prenumerationen ingår i medlemsavgiften. Tidskriften utkommer fyra gånger per år: 1 mars, 1 maj, 1 oktober och 1 december.

Westum
Ett nätverk av kommunala lärcentra i Västra Götaland 

Finland

ainamedia.fi
Finskspråkig mötesplats och nyhetsportal för folkbildning och vuxenutbildning.

aikuiskasvatus.fi
Finskspråkig nättidskrift om vuxenutbildning och forskning.

Island

Gatt
Et Islandsk årsskrift, utgivet av Arbeidslivets opplaeringssenter.