Prenumerer

Visa nyheter från

Sverige

06. oktober 2016

Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

Kunskapslyftet innebär statligt finansierade utbildningsplatser inom yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux), yrkeshögskolan, folkhögskolan samt inom universitet och högskolor.  Under 2016 omfattade kunskapslyftet cirka 44 000 utbildningsplatser. I budgetförslaget för 2017 föreslås antalet platser stegvis utökas för att 2019 motsvara totalt drygt 68 000 platser. En nyhet i budgeten är att regeringen avser att som villkor för att ta del av det utbyggda yrkesvux ställa krav på att ansökande kommuner själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser på gymnasial nivå för vuxna. Sedan tidigare ingår också ett förslag om en rättighet till behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning(komvux). Rättigheten införs 1 juli 2017 och innebär att vuxna ges rätt att studera inom komvux för att uppnå grundläggande och särskild behörighet för fortsatta högskoleutbildningar.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell

06. oktober 2016

Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Stödet som föreslås införas den 1 juli 2017, ska kunna lämnas till vissa arbetslösa med kort tidigare utbildning och som har stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår en satsning omfattande 448 miljoner kronor 2017 och sedan 900 miljoner kronor per år perioden 2018 till 2020.

Läs mer 

Redaktör :Svante Sandell