Prenumerer

Visa nyheter från

Danmark

30. januar 2017

Efteruddannelsespenge bliver ikke brugt

Ca. 3 milliarder kroner har hobet sig op i undervisningsministeriet.

Pengene skulle have været brugt til VEU, voksen- og efteruddannelse, og er penge staten opkræver af virksomheder. En årsag til, at pengene ikke er brugt, er, at virksomhedernes brug af AMU, arbejdsmarkedsuddannelser, er faldet de sidste år. Arbejdsmarkeds parter og ministeriet er enige om, at der er brug for opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Det diskuteres derfor, hvad årsager kan være, hvad der skal ske med pengene.

Læs mere på netavisen Altinget

Redaktör :Maria Marquard

30. januar 2017

Praksisnær efteruddannelse viser god effekt for lærere ved AVU

Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb ”AVU didaktik og pædagogisk ledelse” for lærere ved den almene voksenuddannelse peger på flere forhold, der fremmer læring og oplevelse af udbytte.

Bl.a. peges på, at implementering i og betydning for praksis øges, når både ledere og deltagere i uddannelsesforløbet, og når ny viden fortløbende afprøves i praksis og erfaringerne efterfølgende bearbejdes gennem refleksion alene eller sammen medkollegaer.

Udviklingsprojktet er gennemført for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) af University College Lillebælt. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har evalueret foløbet.
 

Læs mere om projektet på ministeriets hjemmeside

Redaktör :Maria Marquard

Færöerne

30. januar 2017

Fart sat på valideringsarbejde

Arbejdet med at etablere et system for validering på Færøerne har været i gang i nogle år.

I 2014 blev en lov om validering vedtaget i Lagtinget, og i 2015 ansatte Landsstyret en koordinator til at forberede iværksættelse af validering. Færøerne er med i NVLs netværkssamarbejde om validering. Dette har givet os godt indblik og betydningsfuld viden om validering, og om hvordan diverse valideringsspørgsmål kan håndteres på bedste måde, siger John Dalsgarð, valideringskoordiantor i Undervisningsministeriet på Færøerne.

I regeringens finanslovsforslag for 2017, som blev vedtaget i Lagtinget i december 2016, er der afsat flere resurser til validering. Dette medfører, at der kan sættes mere fart på arbejdet med at organisere og iværksætte validering. Dertil regner vi med, at vi konkret kan gå igang med validering indenfor enkelte uddannelser i 2017, tilføjer John Dalsgarð.

På Færøerne er der også for nylig etableret et lokalt valideringsnetværk, som er i gang med at lægge planer sammen med ministeriets valideringskoordinator. På næste møde skal netværket blandt andet evaluere seminaret, som i samarbejde med NVL blev afholdt sidste efterår, samt diskutere kommende muligheder for iværksættelse af validering i 2017.

Læs mer om arbejdet med validering på Færøerne her

Redaktör :Elisabeth Holm
Mer om: validering   

Finland

30. januar 2017

FFC vill förlänga läroplikten för att motverka marginalisering

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC föreslår en höjning av läropliktsåldern för att förebygga marginalisering av vuxna.

– Lågutbildade har svårt att få jobb. Under de senaste trettio åren har det försvunnit ungefär en halv miljon arbetstillfällen där det inte krävs examen, påpekar FFC:s utbildningschef Mikko Koskinen.

FFC skulle också göra det lättare för vuxna att studera vid sidan av arbetet eller under arbetslöshet och skulle grunda öppna yrkesinstitut som kunde fungera på samma sätt som till exempel de öppna universiteten. Genom att investera i yrkesutbildningen för vuxna kunde regeringen, enligt FFC:s beräkningar, i bästa fall överträffa sin sysselsättningsmålsättning.

Läs mera

Redaktör :Päivi Rosnell

Grønland

30. januar 2017

Ny medlem fra Grønland til distansnetværket i NVL

Der er nu kommet en ny medlem fra Grønland til distansnetværket i NVL.

Hun hedder Kaaka Lund, og er uddannet lærer. Har et certifikat som futurist, fra Future navigator, og har haft kurser i IT Didaktisk design. Hun har arbejdet med flere udviklingsprojekter, for eksempel har hun udviklet Apps til brug for voksenundervisning. Disse har hun arbejdet videre med, bl.a. ved at være med til at implementere Appsene til landsdækkende brug i Majoriaq. Majoriaq er de kommunale opkvalificerings centre, som også har uddannelses- og karrierevejledning til unge og voksne.

Hun er ansat i Majoriaq Nuuk siden 2010. Vi byder Kaaka Lund velkommen i NVL netværksarbejde, og ser frem til at høre mere fra hendes spændende opgaver, samt til at hun deler sin viden i den lokale netværk. Det vil være til stor gavn hos de lokale, at Kaaka Lund er tosproget Grønlandsk og Dansk. 

Redaktör :Kistâra Vahl

Island

30. januar 2017

Turismens kompetansesenter opprettet

Økt kompetanse i turismen i Island.

Ministeren for turisme Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir undertegnet den 18. januar en kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter og Turismens sentral på grunnlag av Alltingets vedtak i oktober 2016 om Turismens kompetansesenter for å øke kompetanse i turisme.

Turismens kompetansesenter er samarbeidsprosjekt mellom arbeidsmarkedets parter, opplæringsaktorer og myndighetene om helthetlige løsninger for å økt kompetanse i turismen i Island. Sentrets oppgave er å møte turismens krav for økt kompetanse og bidra til at virksomheter investerer i medarbeidernes kompetanse. I Roadmap for turisme som utkom i oktober 2015 er opprettelsen av Kompetansesentret en av de syv viktigste faktorene for solid grunnlag for turisme i Island og leder til økt kvalitet, turistenes positive opplevelse og verdiskaping

Mer på islandsk


30. januar 2017

Ny regjering på Island

Islendingene har fikk den 11 januar en ny regjering etter flere ukers forhandlinger.

Kristján Þór Júlíusson tok over etter Illugi Gunnarsson som var utdannings- og kulturminister fra mai 2013. Kristjan har vært alltingsrepresentant for Selvstendighetspartiet fra 2007. Under 2007-2009 var han medlem i Islands delegasjon i Nordisk råd. Kristján Þór var helseminister fra 23. mai 2013 – 11. januar 2017.

Läs mer

Mer om: demokrati   

Norden

30. januar 2017

Fjerde og siste samling, men ikke siste møte

Deltakerne i Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling var samlet for siste gang i Finland, i Kiljavanranta.

Hovedtema var sirkulær økonomi. En viktig del av samlingen var samarbeid og samhandling og arbeid i temagrupper ved Marthaförbundet. Assisterende professor ved Universitetet i Århus, Jonas Lysgaard gjennomførte en siste evalueringsrunde.

Läs mer

Redaktör :Ellen Stavlund

30. januar 2017

Konference om den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I alle nordiske lande er der et stort fokus på integration og i denne proces står ofte arbejde og beskæftigelse i centrum. Der anvendes omfattende statslige og kommunale ressourcer for at etablere arbejdsrettede integrationsprojekter. Der er på årets konference fokus på de særlige udfordringer, som vi sammen med vores målgruppe har for at finde løsninger og veje frem mod arbejde. Målet med konferencen er erfaringsudveksling og at udarbejde anbefalinger til metoder og god praksis i den arbejdsrettede undervisning.
4. – 6.april 2017, Helsingør, Danmark.

Redaktör :NVL Nordvux

30. januar 2017

Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

Den rådende situasjonen i Norden med mange nyankomne, og utfordringen med å matche arbeidskraften med behovet i arbeidsmarkedet har gjort valideringsspørsmålena høyaktuelle. 

Med stadig nye utfordringer med forflytning og matching mot arbeidsmarkedets behov kreves det et helhetlig system for realkompetansevurdering som har hensyn til begge – både udanningssektoren og arbeidsmarkedet.

2nd VPL Biennale er en mulighet for å speile policy og praksis i Norden mot resten av Europa og få ny kunnskap om hvordan man for eksempel kan øke tilgjengeligheten til validering eller minske fragmenterte strukturer.

26.–27. april 2017, Aarhus, Danmark  

Du finner alt om konferansen her

Redaktör :NVL Nordvux

Norge

30. januar 2017

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Den norske regjeringen har besluttet at det fra 1. januar 2017 skal være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

- Ved å skjerpe kravet til å bruke lærlinger, gir vi flere elever muligheten til å fullføre innen yrkesfag, sier kunnskapsminister Røe Isaksen. Også utenlandske leverandører må ha lærlinger for å vinne offentlig oppdrag i Norge. Som hjelp til å følge det nye regelverket, er det utviklet en veileder som du finner her

Redaktör :Astrid Krohn

30. januar 2017

Kompetanse Norge

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge har skiftet navn til Kompetanse Norge.

- Det nye navnet peker tydeligere på vårt nasjonale oppdrag: Å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, sier direktør Gina Lund. Den 3. februar legger regjeringen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi. Den er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten ved VOFO og representanter for den samiske befolkningen. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet. Begge deler kan du lese mer om her

Redaktör :Astrid Krohn