Prenumerer

Visa nyheter från

Færöerne

29. august 2016

Øget interesse for højere uddannelse på Færøerne

Aldrig før har interessen for at studere på Færøerne og få en studieplads ved Færøernes Universitet været så stor.
[FORMAT,"<p>Ved ansøgningsfristen den 1. juli var der 563 ansøgere, hvilket er en stor stigning i forhold til ansøgertallet i 2015, som var 379. Antallet af ansøgere til studier ved Færøernes Universitet er gradvist steget i årenes løb i takt med at flere uddannelser efterhånden bydes ud. Der arbejdes målrettet med udvikling og etablering af nye uddannelser, og af nye uddannelser som starter i 2016 er fx bachelor i økonomi, sidefag i matematik og master i folkesundhedsvidenskab.</p> <p><a href="http://setur.fo/tidindi/umsoekjaratalid-til-haegri-lestur-slaer-oell-met/?tx_tcnews_pi1[pointer]=1&amp;cHash=27e9f158e7e9ae66179b5e9c51880664  ">Læs mere om uddannelser og optagelse</a></p> ",{DECODEHTML}]
Redaktör :Elisabeth Holm

Island

26. august 2016

Islands Folkemøte ved Nordens hus i Reykjavik

Folkemøtet i Reykjavik er to dagers festival om samfunnsspørsmål.

Folkemøtet i Reykjavik er to dagers festival om samfunnsspørsmål i Nordens hus og området rundt dagene 2. og 3. september 2016 Telte blir slått opp i området hvor diverse interesseorganisasjoner presenterer sitt arbeid. 70 deltakere har meddelt at de stiller opp med variert program med diskusjoner og musikkinnslag. På programmet står over 100 arrangement.

Mer (på islandsk)   

og på FB

Mer om: demokrati   

Norge

18. august 2016

Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg, bestående av sentrale politikere fra partier fra sentrum venstre og noen av våre fremste forskere på feltet, for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

Utvalget har nå levert og hovedbudskapet er tilrettelegging for at alle skal kunne delta i samfunnet og kvalifisere seg for et godt arbeidsliv.

Les mer

Redaktör :Ellen Stavlund

18. august 2016

Hva slags lærere vil Norge ha?

Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

Svaret er kom august i form av en rapport med mange anbefalinger, blant annet mer forsking på lærerrollen og utviklingen av skolen og undervisningen.

Her kan du lese heile rapporten.

Redaktör :Ellen Stavlund

Sverige

19. august 2016

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

Över 120 000 fler har fått jobb sedan hösten 2014 och arbetslösheten ligger nu på 6.8 procent. Arbetslösheten för de mellan 15 till 24 år sjunker också och är den lägsta sedan 2003 men fortfarande går 18.2 procent i denna grupp utan ett arbete. Arbetslösheten är speciellt hög för vissa grupper tex bland unga nyanlända. För att motverka detta har regeringen gett uppdrag till delegationen för unga (DUA) att ta fram en kartläggning av hur situationen är för denna målgrupp i de kommuner där de bor. DUA ska påbörja en serie dialogmöten under hösten 2016 för att på lokal nivå stödja arbetet med att hitta nya vägar till sysselsättning för unga nyanlända som idag står utanför arbetsmarknaden.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell