Prenumerer

Visa nyheter från

Danmark

19. december 2016

Ny regering og nye ministre

Danmark fik i slutningen af november en ny regering.

Den nye undervisningsminister er Merete Riisager Andersen fra partiet Liberal Alliance. Se mere

Den nye uddannelses- og forskningsminister er Søren Pind fra partiet Venstre. Se mere

Redaktör :Maria Marquard

Færöerne

19. december 2016

Voksenuddannelse under forberedelse

Landsstyret på Færøerne har sat sig det mål, at koordineret voksenuddannelse og voksenlæring skal prioriteres.

I den forbindelse har regeringen nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og forberede et muligt samarbejde med arbejdsmarkedets parter omkring voksenuddannelse og etablering af et arbejdsmarkedscenter. Arbejdsgruppens næste opgave bliver at tage initiativ til samarbejde med forskellige interessenter på det færøske arbejdsmarked for at undersøge, om der blandt dem er interesse for at indgå i et samarbejde med myndigheder omkring etablering af koordineret voksenuddannelse. Dertil skal arbejdsgruppen kortlægge behov for voksenlæring og arbejdsmarkedsuddannelser i et bredt perspektiv. 

Redaktör :Elisabeth Holm

Finland

19. december 2016

Informationsturnén om företagande har nått hundratals invandrare i Finland

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare.

I samband med informationsturnén om företagande för invandrare har flera evenemang arrangerats i olika delar av landet. Hundratals invandrare har deltagit aktivt i evenemangen. Turnén började i maj och avslutades i november.

− Invandrarna för med sig nytt kunnande och nya kontakter, som näringslivet i Finland har nytta av. Många av invandrarnas ursprungsländer är potentiella handelspartner för Finland, säger migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Informationsturnén om företagande för invandrare har arrangerats av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt av arbets- och näringsbyråerna.

Läs mera

Redaktör :Pirkko Sartoneva

Grønland

19. december 2016

Vejledning og uddannelse for voksne i Grønland 2016

2016 er et år med flere spændende udviklingstiltag omkring vejledning og undervisning for voksne.

Det sidste halve år har været manifisterings år for koordinationsarbejdet med NVL i Grønland, da der er kommet en ny kontaktperson.  Der er nu også en Webdialog redaktør. Der er 4 netværk i Grønland, Distansnetværket, National netværk for E-vejledning, Valideringsnetværk samt entreprenæriel/innovativ læring.  Desuden er der skabt samarbejde med Hallo Norden om vejledning omkring voksnes muligheder for uddannelse og job i andre nordiske lande

Nye love og bekendtgørelser vedrørende vejledning og uddannelse for voksne findes i www.inatsisit.gl

Redaktör :Kistâra Vahl

Island

19. december 2016

Nye folkehøyskoler på Island?

Forberedelser for etablering av en ny folkehøyskole på Flateyri ved Önundarfjord, (en av Vestfjordene på Island) høsten 2018 er i gang.

Mellom 20 og 30 personer deltar i forberedelsene, skolen bygger på eksisterende ressurser og miljøet på Flateyri.

Under høsten startet forberedelsene og nå er mellom 20 og 30 frivillige aktive i arbeidet med ideen og hvordan den kan bringes ut i livet. Studieretninger er definert i forhold til det som finnes lokalt. Det blir musikk, film, miljøvitenskap og friluftsliv. – En folkehøyskole bygger på ideologien om å benytte de eksisterende ressursene sier, Runólfur Ágústsson som deltar i styringsgruppen. På Island finnes det bare en folkehøyskole, Lungaskolen på Seydisfjord, Øst-Island, men forberedelser for den tredje, Idrettsfolkehøyskolen på Laugarvatn er også i gang.

Kilde: islandsk rikskringkasting  


Norden

14. december 2016

Norge leder Norden

2017 leder Norge ordet i Nordiska ministerrådet.

Norges ordförandeskapsprogram, som utgör grunden för det nordiska regeringssamarbetet 2017, är uppdelat i tre huvudspår:

Norden i omställning
Vi ska främja nordisk konkurrenskraft, grön omställning, övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, integration och hälsosamarbete.

Norden i Europa
Vi ska arbeta för att stärka vårt samarbete inom europeisk politik. En stark nordisk röst i den europeiska debatten gynnar både Europa och Norden.

Norden i världen
Vi ska vidareutveckla det nordiska, strategiska partnerskapet inom utrikespolitiken. 

Norge har också fokus på synergieffekter mellan det nordiska och det nordisk-baltiska samarbetet.

 

Program

Redaktör :Johanni Larjanko

Norge

19. december 2016

Fagfolk for fremtiden

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet.

I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på den høyere yrkesutdanningen. I den nye stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» beskriver den norske regjeringen en rekke tiltak for å styrke fagskolenes prestisje, kvalitet og betydning i utdanningssystemet. Flere tiltak er foreslått for å likestille vilkår og goder for studenter på fagskoler, høgskoler og universiteter.  

Les mer

Les Voksenopplæringsforbundets kommentar

Redaktör :Astrid Krohn

Sverige

19. december 2016

Regeringens satsning på kunskapslyftet fortsätter 2017

Regeringen har föreslagit fortsatta satsningar inom hela utbildningssektorn 2017 och för vuxnas lärande innebär det ett ökande antal utbildningsplatser med statlig finansiering.

Så här i slutet av året är det dags att summera beslut som tagits under året och vad dessa får för konsekvenser nästa år. Inom yrkeshögskolan avsätter regeringen medel för ytterligare 6000 utbildningsplatser vilket gör att det totalt inom utbildningsformen finns drygt 30 000 platser nästa år. Även den högre utbildningen på universitet och högskolor får utökade medel för att kunna ge fler möjlighet till studier 2017. Inom folkbildningen tilldelas folkhögskolorna flera tusen nya platser både för allmänna och särskilda kurser. Regeringen förstärker också stödet till de utbildningar som bedrivs inom folkhögskolorna för att motivera deltagare till studier och för yrkesutbildning för långtidsarbetslösa. Även inom den kommunala vuxenutbildningen utökas antalet yrkesutbildningsplatser på gymnasial nivå med statligt stöd 2017.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell