Inklusion

De nordiske lande håndterer løbende en række kompetencepolitiske udfordringer. NVL bidrager med information og inspiration om, hvordan voksenlæring kan bidrage til en etablering i arbejdslivet og aktiv deltagelse i samfundet. Integration og inklusion er i denne sammenhæng en vigtig faktor der står højt på den nordiske dagsorden.

Disse netværk arbejder med inklusion

Uddannelse i fængsler

Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning.

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktygen, utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare.

Nyheder

Gode råd for digital undervisning i norsk og samfunnskunnskap i ny utredning

19/09/2023

Norge

I en ny rapport fra Proba samfunnsanalyse framgår det at det finnes få etablerte tilbud om digital undervisning i norsk og samfunnsfag. Proba framhever at for å lykkes med digital undervisning er det behov for tilpasninger, god infrastruktur og støte og for strategisk forankring i kommunene.

The TechNo.1 Club team members: Lukas, René, Emilia and Oda-Marie.

29/06/2023

Norden

NVL Digital Inclusion network has collaborated with Diaconia University of Applied Sciences (Diak) to find new ways to enhance digital inclusion of senior citizens. One form of collaboration has been funded by the Erasmus+ programme and it is called Blended Intensive Programme (BIP).

Grundläggande litteracitetsutbildning för vuxna andraspråksinlärare i Norden

09/06/2023

Norden

I presentationen presenteras och jämförs utbildningen i grundläggande litteracitet i de nordiska länderna.

Artikler

Line Vikre Skifjeld (til venstre),Stine Hansen Bakkebø (til høyre) og Karense Foslien (i midten)

04/09/2023

Norge

4 min.

De som jobber med språkmentorordningen har stor nytte av nettsidene «yrkesnorsk.no», som de også skryter av. Yrkesnorsk er utviklet over flere år til bruk for de som underviser i norsk for utlendinger.

Kerstin Jeske og Yuri Sali

04/09/2023

Norge

7 min.

Tenk deg at du kommer som ny på en arbeidsplass. Du er ikke stødig i språket som snakkes, og det er mange ting du ikke helt forstår. Hvis det da dukker opp en person som kan forklare, legge til rette og være tilgjengelig for spørsmål, da er du kommet mange skritt videre.

Nyanlända får nytt visuellt verktyg

28/08/2023

Finland

8 min.

I Finland utvecklas ett nytt kartläggningsverktyg för nyanlända. – Man ska aldrig krossa någons drömmar, men genom ett visuellt verktyg kan personen få en realistisk bild av sitt utgångsläge och vad som krävs för att nå målet, säger Maija-Leena Pusa som arbetat med projektet.

Events

Rapporter