Vores arbejde

Her får du overblik over NVL’s aktuelle og prioriterede tematiske områder inden for det nordiske samarbejde om livslang læring.

Det nordiske samarbejde inden for voksenlæring er koblet til Nordisk Ministerråds vision om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. NVL støtter Nordens ambition om at sikre uddannelse for alle i et livslangt perspektiv.

Under ’Vores arbejde’ præsenteres resultater fra nordiske udviklingsprojekter og resultater fra nordiske netværk. Dette danner grundlag for policy-udvikling og implementering af strategier for livslang læring – såvel på nordisk som på nationalt niveau. Her finder du også inspiration til udvikling af praksis indenfor voksenlæring.

Bæredygtig udvikling

I de nordiske lande er der enighed om, at arbejdet for bæredygtig udvikling er den største udfordring, vi står over for. NVL’s arbejde støtter transformationen af hele voksenlæringssektoren, bidrager til udvikling af viden, og formår at skabe innovative løsninger inden for området, hvor målet også er at normalisere bæredygtige livsstile i Norden.
Bæredygtig Udvikling banner

Kompetenceudvikling

Uddannelse for alle i et livslangt perspektiv er et mål for det nordiske samarbejde. NVL støtter udviklingen af færdigheder, der matcher kravene, som den grønne omstilling og digitale udvikling stiller, og som støtter den frie bevægelighed i Norden. Kompetenceudvikling er således et vigtigt tema i flere netværk.
Kompetenceudvikling banner

Digital deltagelse

Digitalisering og den digitale omstilling af vores samfund er et vigtigt tema for NVL. Vi arbejder med at inkludere digitalt ekskluderede borgere, med at kortlægge hvilke digitale kompetencer der er brug for i fremtiden, og hvordan vi kan trække på erfaringer i de nordiske lande, så vi er bedst rustet til den digitale virkelighed.
Digital deltagelse banner

Vejledning

Vejledning støtter individets overgang mellem uddannelse og arbejdsliv og hjælper med at overføre kompetencer mellem brancher. Vejledning spiller en vigtig rolle for et velfungerende arbejdsmarked, der er i konstant forandring. Når forholdene på arbejdsmarkedet ændres, sikrer vejledning overføringen af færdigheder.
Vejledning banner

Innovation

NVL stræber efter, at alle i Norden er bedst muligt forberedt på at møde en kompleks fremtid med tilstrækkelig viden og færdigheder. Nøglen til dette er uddannelse og øget deltagelse i livslang læring. Innovation giver muligheder for at udvikle nye idéer og anvende vores ressourcer bedre.
Innovation

Grundlæggende færdigheder

NVL inspirerer lærere til at prøve nye metoder, der kan hjælpe med at udvikle voksnes grundlæggende færdigheder. Inspiration handler både om konkrete indsatser for at nå målgruppen, om tilgængelighed og ikke mindst om evnen til at motivere målgruppen til videre uddannelse.
Grundlæggende færdigheder

Inklusion

De nordiske lande håndterer løbende en række kompetencepolitiske udfordringer. NVL bidrager med information og inspiration om, hvordan voksenlæring kan bidrage til en etablering i arbejdslivet og aktiv deltagelse i samfundet. Integration og inklusion er i denne sammenhæng en vigtig faktor der står højt på den nordiske dagsorden.
Inklusion banner

Validering

Valideringsarbejdet støtter synliggørelse og erkendelse af de færdigheder og kompetencer, som individer har tilegnet sig gennem uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Validering bidrager til at sikre inkluderende uddannelse, en bredere tilgang til uddannelse samt muligheder for livslang læring for alle.
Validering

NordPlus resultater

NVL samarbejder med Nordplus programmet om at støtte udviklingen af de nordiske uddannelsessystemer. Samarbejdet og erfaringsudvekslingen forbedrer mulighederne for at fremvise såvel projektresultater som arbejdsprocesser inden for det nordiske samarbejdsprojekt.
NordPlus resultater banner