Ø-samarbejde i Østersøen
Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. 
De overordnede formål med samarbejdet er, dels at medvirke til at styrke ø-områdernes udvikling gennem dialog, ideudvikling og erfaringsudveksling mellem de tre områder. Dels at afklare om der er interesse for at arbejde videre med udvikling af voksnes læring og kompetenceudvikling som et middel til at styrke ø-områderne. Temaer som innovation, transfer, motivation, validering, virtuel læring og bæreduktig turisme er aktuelle. I hvert af de tre ø-områder er etableret en lokal tværsektoriel arbejdsgruppe, der tematiserer de særlige indsatsområder, de ønsker at udvikle.
Danmark:  Sverige:  Åland:


 • Hans-Jacob Binzer, Professionshøjskolen UCC Bornholm
 • Christian Heide Pedersen, Centerleder, Kunstakademiets designskole Bornholm
 • Bjørn Haslund-Gjerrild, Projektleder ”Uddannelse til alle”, Bornholm
 • Inge Munch, AOF Bornholm
 • Kirsten Birgitte Lenz, Professionshøjskolen UCC Bornholm
 • Maria Marquard dansk NVL koordinator


 • Bo Kristiansson, Rektor Kompetenscentrum Gotland
 • Maud Haag, Kompetenscentrum Gotland 
 • Jenny Lenhammer, Kompetenscentrum Gotland
 • Eva Elisdotter, Kompetenscentrum Gotland
 • Svante Sandell, svensk NVL koordinator


 • Bodil Regårdh, Ålands landskapsregering/Utbildnings- och kulturavdelning
 • Cecilia Stenman, Ålands gymnasium/Vuxentubildningen
 • Viveca Lindberg, Åländsk kontatkperson för NVLNätverksinfo

Bornholm_1.jpg
På gång
Alla tre öarna har analyserat resultaten från to-do seminarier i samarbete med forskare från NVL:s nätverk för entreprenöriellt lärande och

Plan_2017.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

almedal2015
Almedalsveckan 2015: Hur ska Östersjöns öar lösa sina utmaningar inom hållbar turism och mottagandet av invandrare?
Tre öar i Östersjön; Gotland, Bornholm, Åland diskuterar tillsammans om hur man kan lösa områdenas speciella utmaningar genom gemensamma utbildningsinsatser inom t.ex. hållbar turism och vid mottagandet av invandrare på Almedalsveckan 2015.

Aland-skjaergaarden
Ø-samarbeid i Østersjøen
Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder.

Resultat

TLC_cover.jpg Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.


To-Do_eng.jpg To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”


To-Do_skand.jpg To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum av själva utvecklingsarbetet.”


to do.JPG Ö-nätverkets arbete

Ö-samarbetet fokuserar på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan vara till hjälp för att möta aktuella utmaningar på de


Inkludera inflyttade i det åländska samhället

ToDo-seminarium den 3 november 2016.


Sohrab_Fadal.jpg Uppföljning av ”To Do”-seminarium

ToDo-seminarium på Gotland 2016.Nye Bornholmare - en fæelles opgave

ToDo-seminarium 8 februari 2016.


Bornholm_todo_bilde_kalender.jpg New natives – an active resource for Bornholm

ToDo-seminarium 6 november 2015.


Entreprenöriella mindsets på Bornholm

ToDo-Seminarium 23. oktober 2015 .


DialogWeb

Ane Karine Poulsen Grønland.jpg Yderområder i vejledningens tegn
Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.

Grupparbete.jpg To-do seminarium aktiverar
”Tack! Det här är första gången som jag känner att jag är med i samhället” var ord som en inflyttad använde för att tacka Cecilia Stenman direkt efter seminariet.

JL porträtt.jpg Gotland behöver flyktingarnas kompetenser
Tala med de nyanlända, inte om dem. Det var en av grundtankarna med ett så kallat ”to do”-seminarium som ägde rum på Gotland i april.

Inge_Munch.JPG Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Som leder for AOF Center Bornholm benytter jeg

Winni Grosbol En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme
Winni Grosbøll er Bornholms stemme.

Arrangemang

Aland 2 bilde.png
To-do-seminarium på Åland
Att inkludera inflyttade. 3 november 2016 i Mariehamn

bornholm2015_onatverket.jpg
Læring medlem uddannelse og næringsliv
Ö-konferens 2015 på Bornholm.