Netværket ø-samarbejde i Østersøen

Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. NVL har derfor med forskellige perspektiver undersøgt og beskrevet om og i så fald hvordan arbejde med voksnes læring og kompetenceudvikling kan støtte og inspirere til lokal udvikling i yderområder.

På denne baggrund samt et nordisk politisk fokus på yder- og øområders særlige udfordringer initierede NVL i 2012-2013 et tværsektorielt netværk med deltagere fra Bornholm, Åland og Gotland. Tre ø-regioner i Østersøen, som både har sammenlignelige og forskellige udfordringer og potentialer. Alle tre områder arbejder på at fastholde og udvikle muligheder for livsgrundlag og fastholdelse af lokal velfærd og bæredygtige samfund.

De overordnede formål med samarbejdet er, dels at medvirke til at styrke ø-områdernes udvikling gennem dialog, ideudvikling og erfaringsudveksling mellem de tre områder. Dels at afklare om der er interesse for at arbejde videre med udvikling af voksnes læring og kompetenceudvikling som et middel til at styrke ø-områderne. Temaer som innovation, transfer, motivation, validering, virtuel læring og bæreduktig turisme er aktuelle. I hvert af de tre ø-områder er etableret en lokal tværsektoriel arbejdsgruppe, der tematiserer de særlige indsatsområder, de ønsker at udvikle. 

Gå til tema Innovation

Gå til tema Kompetensutveckling

Danmark:  Sverige:  Åland:


 • Hans-Jacob Binzer, Professionshøjskolen UCC Bornholm
 • Christian Heide Pedersen, Centerleder, Kunstakademiets designskole Bornholm
 • Bjørn Haslund-Gjerrild, Projektleder ”Uddannelse til alle”, Bornholm
 • Inge Munch, AOF Bornholm
 • Kirsten Birgitte Lenz, Professionshøjskolen UCC Bornholm
 • Maria Marquard dansk NVL koordinator


 • Bo Kristiansson, Rektor Kompetenscentrum Gotland
 • Maud Haag, Kompetenscentrum Gotland 
 • Jenny Lenhammer, Kompetenscentrum Gotland
 • Eva Elisdotter, Kompetenscentrum Gotland
 • Svante Sandell, svensk NVL koordinator


 • Bodil Regårdh, Ålands landskapsregering/Utbildnings- och kulturavdelning
 • Cecilia Stenman, Ålands gymnasium/Vuxentubildningen
 • Viveca Lindberg, Åländsk kontatkperson för NVLNätverksinfo

Plan_2017.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

almedal2015
Almedalsveckan 2015: Hur ska Östersjöns öar lösa sina utmaningar inom hållbar turism och mottagandet av invandrare?
Tre öar i Östersjön; Gotland, Bornholm, Åland diskuterar tillsammans om hur man kan lösa områdenas speciella utmaningar genom gemensamma utbildningsinsatser inom t.ex. hållbar turism och vid mottagandet av invandrare på Almedalsveckan 2015.

Aland-skjaergaarden
Ø-samarbeid i Østersjøen
Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder.

oaland2014_web
Ö-samarbete river murar och bygger broar
För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

Resultat


Framgångsrikt seminarium på Åland den 3 november 2016
To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.
Sohrab_Fadal.jpg
Uppföljning av ”To Do”-seminarium
Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

Seminarium 21 april 2016 på Gotland
Tema: hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser? - Innan de kallades nyanlända flyktingar, var de ”vanliga” arbetstagare och

Bornholms seminar den 8 februari i Rønne
Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa dem till arbete eller utbildning.
Bornholm_todo_bilde_kalender.jpg
To do seminar– Step two, New natives – an active for Bornholm November 6th 2015
Fokus på nyanlända som en viktig resurs för Bornholm.

To-do seminarium om entreprenöriella mindsets 23. oktober 2015
Frågor om utbildning och entreprenörsanda diskuterades med syfte att få nyanlända flyktingar stanna på ön och skapa ömsesidigt givande möten mellan nyanlända och invånare på Bornholm.

DialogWeb

Grupparbete.jpg To-do seminarium aktiverar
”Tack! Det här är första gången som jag känner att jag är med i samhället” var ord som en inflyttad använde för att tacka Cecilia Stenman direkt efter seminariet.

JL porträtt.jpg Gotland behöver flyktingarnas kompetenser
Tala med de nyanlända, inte om dem. Det var en av grundtankarna med ett så kallat ”to do”-seminarium som ägde rum på Gotland i april.

Inge_Munch.JPG Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Som leder for AOF Center Bornholm benytter jeg

Winni Grosbol En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme
Winni Grosbøll er Bornholms stemme.

Anssi_web Kortare steg mellan tanke och handling 
Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

Arrangemang

Aland 2 bilde.png
To-do-seminarium på Åland
Tema: Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade i det åländska samhället? 3 november 2016 i Mariehamn

bornholm2015_onatverket.jpg
Læring medlem uddannelse og næringsliv
Ö-konferens 2015 på Bornholm.


Öppna landskap - att riva murar
Ö-konferens på Åland 2014