Distansnätverket

NVL Distans er ambassadører for økt bruk av IKT-metoder og verktøy i voksnes læring. Vi vil skape møteplasser og erfaringsutveksling for organisasjoner, prosjekter, politikere og nettverk som er engasjert i utdannings- og utviklingsaktiviteter på dette området. Nettverkets verdiforslag er: Distans - berike voksnes læring med interaktive og kreative teknologier
NVL:s distansnätverk 2017

   

Nettverkets medlemmer fra venstre: Carola Eklund, Åland, Kaaka Lund, Grønland, Alastair Creelman, Sverige, Jørgen Grubbe, Danmark, Hróbjartur Árnason, Island, Taru Kekkonen, Finland, Deirdre Hansen, Færøyene, Torhild Slåtto, Norge, Astrid Krohn, NVL Koordinator.

Medlemar

Nätverksinfo

Plan_2017.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall Distansnätverket göra 2017.

Hrobjartur_mai2017.jpg
“Presence at a distance – Technologies and methods for learner egangement”
Nærmere nitti deltakere var kommet fra hele Europa for å se og lære hva som er state of the art innen teknologistøttet på denne konferansen.

Publikationer

Forside_rapport_MOOC MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Utdanning_distrikt Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...

DialogWeb

Panel_web.jpg Delningsekonomin påverkar utbildningsvärlden
Världen digitaliseras snabbt och delningsekonomin påverkar även utbildningsbranschen. Seminariet ”Kunskap är kul” fokuserade på vad glesbygden kan vinna på distansutbildning.

Taru 2016.jpg Taru Kekkonen - Distans Network
How can you in your organization use the work carried out in 2016 and results of the Distans network activities?The webinars that we arrange

hrobjartur_collage.jpg Forskellige nok til at kunne lære af hinanden
Profil i Norden april 2016: Hróbjartur Árnason

Arrangemang

EDEN_mooc.jpg
2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs
Weinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

EADL_web.jpg
Presence at a Distance: Technologies and Methods for Learner Engagement
The 2017 AEDL Nordic Conference, 18-19 May 2017 Copenhagen

Nytt om fleksibel læring

EDEN_mooc.jpg
2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs
Weinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

Bilde_1.JPG
Webinar om tysta studenter
Dagens utbildningar bygger väldigt mycket på aktivt deltagande och detta är särskilt viktigt i nätbaserade utbildningar. Men en del

Projekt

silent_learners.jpg
NordPlus-projekt om lurkers
Prosjektets mål er å utforske, avklare og forstå endringer i  hvordan voksne deltar i læringsaktiviteter på nettet.
seniorsOnline.png
NordPlus Adult project “Seniors on-line”
Presentation of a Nordplus project on seniors and ICT.