Distansnettverket

Distansnätverket

NVL Distans er ambassadører for økt bruk av IKT-metoder og verktøy i voksnes læring. Vi vil skape møteplasser og erfaringsutveksling for organisasjoner, prosjekter, politikere og nettverk som er engasjert i utdannings- og utviklingsaktiviteter på dette området.

   

Det overordnede målet for NVL som vi bidrar til er å initiere, synliggjøre og øke tverrsektorielt samarbeid for å øke konkurransekraften i arbeidslivet og samfunnet.

Medlemar

Nettverksinfo

Distans_Ostersund_2016.jpg
Godt møte i Östersund
12. mai samlet Distans i samarbeid med Region Jämtland Härjedalen omkring 70 deltakere på konferansen "Kunskap är kul - Flexibla möjligheter

Verksamhetsplan_2016_web.gif
Verksamhetsplan 2016
Detta skall Distansnätverket göra 2016.

Publikasjoner

Forside_rapport_MOOC MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Utdanning_distrikt Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...

DialogWeb

Panel_web.jpg Delningsekonomin påverkar utbildningsvärlden
Världen digitaliseras snabbt och delningsekonomin påverkar även utbildningsbranschen. Seminariet ”Kunskap är kul” fokuserade på vad glesbygden kan vinna på distansutbildning.

Taru 2016.jpg Interview with Taru Kekkonen - Distans Network
How can you in your organization use the work carried out in 2016 and results of the Distans network activities?The webinars that we arrange

hrobjartur_collage.jpg Forskellige nok til at kunne lære af hinanden
Profil i Norden april 2016: Hróbjartur Árnason

Arrangement

sign_web.jpg
Online Guidance for Invisible and Silent learners
- Skills of a Detective Required? The webinar took place on 18 May at 14:00 CET. There are most often both active and silent learners in every classroom. Online learning doesn’t make an exception. Anyway, when talking about silent learners online the situation is quite much different from face to face.

MediaHandler.jpg
Open Badges as a validation tool
Webinar on 26 November 2015 at 10.00 AM CETNon-formal learning has long prided itself with its freedom to focus on individual needs. It is

Nytt om fleksibel læring


Fler väljer folkbildning på distans
 Intresset för distanskurserna har ökat markant, och anmälningarna kommer från hela Sverige. Att gå en distanskurs på Medborgarskolan är ett


Lær dem å lære
NVL arrangerer konferansen  «Lær dem å lære» 10 desember.

Tidligere webinarer

sign_web.jpg
Online Guidance for Invisible and Silent learners
- Skills of a Detective Required? The webinar took place on 18 May at 14:00 CET. There are most often both active and silent learners in every classroom. Online learning doesn’t make an exception. Anyway, when talking about silent learners online the situation is quite much different from face to face.

MediaHandler.jpg
Open Badges as a validation tool
Webinar on 26 November 2015 at 10.00 AM CETNon-formal learning has long prided itself with its freedom to focus on individual needs. It is