NVL:s distansnätverk
NVL Distans er ambassadører for økt bruk av IKT-metoder og verktøy i voksnes læring. Vi vil skape møteplasser og erfaringsutveksling for organisasjoner, prosjekter, politikere og nettverk som er engasjert i utdannings- og utviklingsaktiviteter på dette området. Nettverkets verdiforslag er: Distans - berike voksnes læring med interaktive og kreative teknologier

Medlemar

Nätverksinfo

Plan_2017.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall Distansnätverket göra 2017.

Hrobjartur_mai2017.jpg
“Presence at a distance – Technologies and methods for learner egangement”
Nærmere nitti deltakere var kommet fra hele Europa for å se og lære hva som er state of the art innen teknologistøttet på denne konferansen.

Publikationer

silent_web.jpg Silent learners - a guide
We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Forside_rapport_MOOC MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

DialogWeb

Alastair_Creelman_2015.jpg
Må vi være aktive for å lære?
Ergrer du deg over de som sitter stille og ikke sier noe, eller er du bare glad til så kan du selv få prate mer?

TaruKekkonen.JPG
Taru Kekkonen: Digital skills are the basics for today’s civics
In our series Nordic Profiles we meet Taru Kekkonen from Finland.

Panel_web.jpg
Delningsekonomin påverkar utbildningsvärlden
Världen digitaliseras snabbt och delningsekonomin påverkar även utbildningsbranschen. Seminariet ”Kunskap är kul” fokuserade på vad glesbygden kan vinna på distansutbildning.

Arrangemang

webinar_splash_web.jpg
Webinar: Distance learning in rural areas
- Is there life after the end of educational projects? 5.3.2018 13.00 CET

organizers.jpg
Webinar: Language learning apps & MOOCs for refugees
An important part of social inclusion is having the foreign language skills necessary for day to day life. ICT, including mobile apps and open online courses, forms an important part of the way in which languages are learnt in our modern society.

Nytt om fleksibel læring

EDEN_mooc.jpg
2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs
Weinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

Bilde_1.JPG
Webinar om tysta studenter
Dagens utbildningar bygger väldigt mycket på aktivt deltagande och detta är särskilt viktigt i nätbaserade utbildningar. Men en del

Projekt

silent_learners.jpg
NordPlus-projekt om lurkers
Prosjektets mål er å utforske, avklare og forstå endringer i  hvordan voksne deltar i læringsaktiviteter på nettet.
seniorsOnline.png
NordPlus Adult project “Seniors on-line”
Presentation of a Nordplus project on seniors and ICT.