Nordiskt nätverk för Vägledning

Vägledningsnätverket ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket har arbetat bl. a. med kompetenutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna. Nätverket har genomfört och bidragit till nationella och nordiska konferenser samt utarbetat ett antal rapporter om teman ovan.

I år arbetar nätverket med en utredning om samordingen av vägledningstjänsterna mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen. Utredningen står som grund för nätverkets fortsatta arbete att främja ett sammanhängande vägledningssystem i de nordiska länderna och att stödja en god övergång mellan utbildning och arbetsliv.

Medlemar

Nätverksinfo

Plan_2017.jpg
Verksamhetplan 2017 Vägledning
Detta gör nätverket 2017

Plan_2017.jpg
Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning
Detta skall arbetsgruppen IKT och vägledning göra 2017.

Publikationer

samordning_small.jpg Samordning av vägledningen i de nordiska länderna
I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

GuideInVal_web Guidance in validation within the Nordic region
The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation, which will hopefully be a step towards seeking opportunities for improving the quality of guidance in Nordic validation systems.

vagledning_sv Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning
Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni
Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

karrierekompetence_og_vejledning_2014_cover Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv
Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

Projektresultat

Career Guidance in Adult Education
A Nordplus Vuxen project that develops competences which are necessary for adults to plan their professional life.

DialogWeb

vagledning2016_1_web.jpg En hållbar vägledning
I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

20150717_213129 (2).jpg Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Jeg har hatt stor glede av nettverkets arbeid med

Sif-start Spændende eventyr på Færøerne
VALA-projekt går ud på at koordinere og styrke uddannelses- og karrierevejledningen i de nordiske lande.

Arrangemang

Nordens hus i Torshavn.jpg
Vegleiðing – nær og fjar
Nordisk seminar om veiledning - norrønt seminar um vegleiðing

DSC_0188.JPG
Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda
        Norræn / Evrópsk ráðstefna  Miðvikudaginn 9. nóvember 2016 verður haldin ráðgjafaráðstefna á Grand hótel ReykjavikMeginþema er

vagledning2016_1_web.jpg
Nya vindar för vägledning
Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Nyheter

vejledning_web.jpg
En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark
Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i meget tæt samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.


Digitale råd till karrierveiledare
Nå kan fylkesvise karrieresentre få råd om nettbaserte tjenester og sosiale medier.


Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning
God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere.

Relatert

Veiledningssamtale
Veilederforum i Norge
Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

europa_cafe1_1_170
European Lifelong Guidance Policy Network
ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.