Valideringsnätverket

Valideringsnätverkets ska följa och bidra till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön och har funnits sedan 2005.
Sedan starten har nätverket genomfört ett antal nordiska och internationella konferenser samt utarbetat ett antal rapporter och skrifter. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.
Just nu arbetar nätverket med EU.s rekommenationer att utveckla en nationell struktur för validering till 2018. Med utgångspunkt i rekommenationerna formulerar nätverket indikatorer att t.ex. användas för att granska det egna landets utveckling. Nätverket har även tagit initiativ till en nordisk forskargrupp kring validering.
 

Gå till Folkbildning och validering

Gå till ValiGuide

ValiGuide er en nordisk plattform for alle som arbeider med validering.

Plattformen beskriver det validering handler om, valideringsprosessen, hvilken kompetanse man behøver for en kvalifisert validering og den gir gode råd om bedre gjennomføring av validering.

ValiGuide er et resultat av Nordplus-prosjektet Competence-pro.
Det er NVL som har utviklet den nettbaserte løsningen og Valideringsnettverket har overtatt ansvaret for å forvalte plattformen.

En person fra hvert av de nordiske landene er utpekt av nettverket til å utgjøre en redaksjon. Det er islendingen Haukur Harðarson som er redaksjonens kontaktperson. 

NVL vil gjerne motta kommentarer og tips om hva som kan gjøres bedre.

NVL oppfordrer alle  og særlig de som arbeider med validering til å spre informasjon om ValiGuide og oppfordring til å ta plattformen i bruk i sitt arbeid.

Gå till ValiGuide

 

Publikationer

kompetens_validering_2016.jpg Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.


LiberalEdCertificate2016.jpg Liberal adult education certificate as a tool for validation
The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

DialogWeb

seqf.jpg Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer
I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

AnnaLundqvistGoranHellmalm.jpg Nu går det att få papper på att du kan samarbeta
Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

monika_sundqvist.jpg Styrelsebeslut för valideringen framåt
Nu tar valideringsfrågor på Åland ett stort steg framåt.

Arrangemang

validering_liten.jpg
Valideringskonferens 2015
Den 16 juni 2015 samlades drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

Making_learning_visible_report_2014.PNG
Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014
EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.