NVLs valideringsnätverk
Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön och har funnits sedan 2005. Nätverket har genomfört ett antal nordiska och internationella konferenser samt utarbetat ett antal rapporter och skrifter. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Nätverksinfo

Verksamhets- och mötesplan 2017

Expertnätverket medverkade som föredragshållare och workshopledare på en internationell Valideringsbiennal i Århus i den 25-27 april 2017. Expertnätverket presenterade rapporten Roadmap 2018, plattformen ValiGuide och forskningsprojektet om kvalitet i validering. Förutom erfarenhetsutbyte på bred front gav konferensen möjligheter att fånga upp teman för fortsatt diskussion och utveckling inom expertnätverket. Se resultaten från Biennalen. 

En praktikers guide för validering

ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

ValiGuide erbjuder ett omfattande urval av material, vägledning och rekommendationer för praktiker som arbetar med validering av vuxnas icke-formella och informella tidigare lärande.

ValiGuide:

  • Erbjuder inspiration
  • Stöder kompetensutveckling mellan de nordiska länderna
  • Har ett starkt focus på hur man går tillväga
  • Ökar medvetenheten om de utmaningar man möter

Syftet med ValiGuide är att bidra till professionaliseringen av hela valideringsprocessen men också varje enskilt valideringssteg och därmed bidra till att främja validering av vuxnas icke-formella och informella kompetens.

Artikel om ValiGuide på EPALE

Gå till ValiGuide

Termer

Danmark: Anerkendelse af realkompetence ARK
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Aiemmin opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Anerkendelse af realkompetence  
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Regocnition of prior learning. 

Publikationer

kompetens_validering_2016.jpg Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.


LiberalEdCertificate2016.jpg Liberal adult education certificate as a tool for validation
The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

Landsöversikter

fo Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170 Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

DialogWeb

seqf.jpg Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer
I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

AnnaLundqvistGoranHellmalm.jpg Nu går det att få papper på att du kan samarbeta
Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

monika_sundqvist.jpg Styrelsebeslut för valideringen framåt
Nu tar valideringsfrågor på Åland ett stort steg framåt.

Arrangemang

vpl2017.png
Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus
Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

Roadmap2018_bilde.JPG
Valideringskonferens 2015
Den 16 juni 2015 samlades drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

EPALE

Läs mer på EPALE