Validering

Valideringsnätverket

Valideringsnätverkets ska följa och bidra till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön och har funnits sedan 2005.
Sedan starten har nätverket genomfört ett antal nordiska och internationella konferenser samt utarbetat ett antal rapporter och skrifter. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.
Just nu arbetar nätverket med EU.s rekommenationer att utveckla en nationell struktur för validering till 2018. Med utgångspunkt i rekommenationerna formulerar nätverket indikatorer att t.ex. användas för att granska det egna landets utveckling. Nätverket har även tagit initiativ till en nordisk forskargrupp kring validering.
 

Gå till Folkbildning och validering

Nätverksmöte den 19-20 maj på Island

Uppföljning av rapporter samt pågående forskarprojekt ”Kvalitetsmodel til validering i Norden”.

Publikasjoner

folkbildning_key_competences_cover_www.jpg Folkbildning, key competences and validation
What do we need to live in todays' society, and how can we get it?

roadmap2018_web_cover.jpg Validation and the value of competences - Road Map 2018
The aim of Road Map 2018 is to illustrate the validation process from mapping and assessment of prior competences all the way to how these

GuideInVal_web.jpg Uusi raportti: Guidance in Validation
Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

DialogWeb

monika_sundqvist.jpg Styrelsebeslut för valideringen framåt
Nu tar valideringsfrågor på Åland ett stort steg framåt.

Pär Sellberg_bilde.jpg Intervju med Pär Sellberg - Valideringsnettverket
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Vi skal ta frem en nasjonal strategi for

Deirdre_Goran_web.jpg Strong commitment for validation in Oslo
The meeting room was a beehive of activity for two full days as the many aspects, opportunities and challenges of validation was discussed

Arrangement

validering_liten.jpg
Valideringskonferens 2015
Den 16 juni 2015 samlas drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

Making_learning_visible_report_2014.PNG
Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014
EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.