Hållbar utveckling

Holdbar utvikling 
 

Nettverket bidrar til implementering av MR-U programmet  ”Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning” ved å arbeide innovativt med motivasjon, pedagogikk og metodikk i utdanning for voksne, for en bærekraftig framtid.
Nettverkets visjon er å bidra til at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. For å oppnå dette ønsker nettverket å styrke en nordisk strategi for bærekraftig utvikling, ved å bidra til utvikling av kunnskap som kan gjøre enkeltindividet og lokalmiljøene til aktive og integrerte borgere.

 

NVLs nettverk og arbeidsgruppe for kunnskap for bærekraftig utvikling:

Tove Holm, Finland, Sykli , Environmental School of Finland
Kirsten Paaby, Norge, Stiftelsen Idébanken
Caitlin Wilson, Island, Landvernd
Henrika Nordin, Finland, Bildningsalliansen
Malene Lunden, Danmark, Samsø Energiakademi
Miriam Sannum, Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
Brita Phuthi, Norge, Folkehøgskolerådet
Ellen Stavlund, Norge, NVL og Voksenopplæringsforbundet

Medlemar

Utdanning for holdbar utvikling 
Vi er i gang! Vi gleder oss!​

Fullt kurs
Tyve voksne fra hele Norden har fått plass på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.
Hva skjer?
Deltakerne møtes fire ganger over tre dager i forskjellige land; Norge (Oslo), Danmark (Samsø), Island og Finland. Samlingene kombinerer teori og praksis, deltakerne deler erfaringer og kunnskap, diskuterer, presenterer sine lokale prosjekter og veileder hverandre.
Hvorfor?
Målet med utdanningen er sammen å utvikle pedagogiske metoder for hvordan vi kan motivere og inspirere enkeltmennesker og nærmiljøet til å bidra til en bærekraftig framtid.
Hvem
Målgruppen er undervisere, medarbeidere, ledere og andre som ønsker kunnskap og nye formidlings metoder og få inspirasjon til å utvikle nærmiljøene. De er med.

NVLs nettverk og arbeidsgruppe for kunnskap for bærekraftig utvikling:

Tove Holm, Finland, Sykli , Environmental School of Finland
Kirsten Paaby, Norge, Stiftelsen Idébanken
Caitlin Wilson, Island, Landvernd
Henrika Nordin, Finland, Bildningsalliansen
Malene Lunden, Danmark, Samsø Energiakademi
Miriam Sannum, Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
Brita Phuthi, Norge, Folkehøgskolerådet
Ellen Stavlund, Norge, NVL og Voksenopplæringsforbundet


Deltaker samlinger
Oslo                      14. – 16. mars
Samsø                  13. -  15. juni
Island                   14. – 15. september (13. og 16. er reisedager)
Finland                 21. - 23. november
 
Hvorfor en nordisk utdanning?
Nordisk Ministerråd har som visjon at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. Rådet ønsker blant annet gjennom samarbeid å styrke en nordisk strategi for bærekraftig utvikling. De nordiske landene har lang tradisjon for tillitsbasert samarbeid, og har flere felles verdier som demokrati, menneskerettigheter og bæredyktighet. (fra samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning –  gældende fra 2015)Ansvarlige for Utdanning for bærekraftig utvikling: Bak fra venstre, Kirsten Paaby, Ellen Stavlund, Malene Lundén, Foran fra v. Caitlin Wilson, Tove Holm og Miriam Sannum

NVL ønsker tyve nordiske deltakere velkommen til første samling i Utdanning for bærekraftig utvikling.

Glimt fra samlingen i Oslo


Nettverksinformasjon

VP2016_www.gif Verksamhetsplan 2016
Detta skall Nätverket för Hållbar utveckling göra 2016.

Skarfar-a-skarfathingi Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.
Hva har vi lært? Hva er de nordiske utfordringene?

rethink Kunnskap for bærekraftig utvikling - anbefalt litteratur
en liste over anbefalt litteratur om bærekraftig utvikling...

Bærekraftig utvikling - første kurs 2014 - 2015

 
Dokumentasjon fra kurset Kunnskap for bærekraftig utvikling - en Nordisk pilot - gjennomført i 2014 og 2015.
Presentasjon - les mer>>>

Her presenterer vi noe av innholdet i alle de fire samlingen i kurset, bl.a. som inspirasjon til de som tenker seg å søke om studieplass på det nye kurset.
Første samling: 10 – 12. september 2014 (Norge) 
Sted og vertskap: Oslo v/VOFO, stiftelsen Idébanken og de norske folkehøgskolene


Andre samling: 17 – 19.november 2014 (Danmark) Sted og vertskap: Samsø v/Samsø energiakademi
  NPU Malene Opsamling nov 2014 (3,21 MB)
 
Tredje samling: 4. – 6. mars 2015 (Sverige) 
Sted og vertskap: Göteborg, v/RCE Wäst Den 3. samlingen handlet om kommunikasjon og den dynamikken som oppstår i en god dialog, og hvordan selv gå inn i den, mentalt og fysisk. Faglig hadde samlingen to hovedfokus: Carl Lindberg presenterte GAP, Global action programme on education for sustainable development. Hvordan kan vi implementere programmet i vår egen hverdag? RCE Västra Götaland (Regional Centres of Expertise) og Stadsjord arbeider med tre prioriterte begreper innen en bærekraftig omstillingsprosess: Voice (hvilke stemmer), Void (tomme rom), vulnerability (sårbarhet) – hva skjer i omdanningsprosessen?. Det var interessant å se Stadsjordbruk i et Nordiskt och globalt perspektiv. Niklas Wennberg presenterte prosjektet Fra konsument til produsent i det gamle Slakthuset i Gøteborg. Han ser drømmen om en grønn by der folk kan dyrke sin egen mat bli til virkelighet.


Les mer>>> 

Carl Lindbergs presentasjon:  ESDKungälvMars-15 (2,98 MB)
Fjerde samling: 18 – 20.mai 2015 (Finland) 

4. samling fant sted i Borgå i Finland 18. – 20. mai. Byen er Finlands nest eldste. En vakker by preget av at kulturarven blir godt tatt vare på. Vi fikk ta del i den gjennom selvsyn og spennende og levende formidling. Dette var den siste samlingen, så deltakerne også presenterte sin lokale prosjekter og fikk utdelt sine vel fortjente bevis for gjennomført kurs.

Hovedtemaer under samlingen var:

Olika certifieringsprogram för hållbar utveckling i kunskapsorganisationer -  Pilot baerkraft 19 5 2015 Tove Holm och Erkka Laininen

Lärarkompetenser för utbildning för hållbar utveckling, enligt UNECE:s principer, LES MER 

Martaförbundet. www.martha.fi/sv/forbundet  som driver et inspirerende og velorganisert arbeid for holdbar utvikling og en enklere hverdag.  

Litteratur og länker

rethink Kunnskap for bærekraftig utvikling - anbefalt litteratur
en liste over anbefalt litteratur om bærekraftig utvikling...

balansegangen Kunnskap for bærekraftig utvikling - aktuelle lenker
en liste over aktuelle lenker til materiell om bærekraftig utvikling...

Fokus

Skarfar-a-skarfathingi Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.
Hva har vi lært? Hva er de nordiske utfordringene?

energiakademiet Energi på Samsø
Energi på Samsø

17. og enda flere .JPG Å leve et bærekraftig liv
Civic - andre samling

DialogWeb

caitlin portrait.jpg Interview with Caitlin Wilson - Sustainable Development Network
How can you in your organization / country use the work carried out in 2016 and results of the Education for Sustainable Development network

oaland2014_web Ö-samarbete river murar och bygger broar
För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

Kristin_Vala_4 Hvor mange kloder har vi?
Som geolog lærte jeg aldrig noget om økonomi og økonomer lærer aldrig noget om geologi. Vores uddannelsessystemer er ikke gode nok fordi alle skal være specialister og ingen får oversigt over det hele, tilføjede hun.

Synliggjøring

Jakter på holdbar nordisk velferd
Nordisk Ministerråd er nå halvveis i programmet «Holdbar Nordisk velferd» som er en av deres hovedsatsinger.

konferanse11 Kommende konferanser og publikasjoner
en liste over kommende hendelser når det gjelder området bærekraftig utvikling...

Screenshot 2014-08-26 15.19.47 Tidligere seminarer og presentasjoner
- Nordisk konferanse om bærekraftig utvikling 17.-19. september 2013 i Umeå, Sverige- The 4th EU-Russia Innovation Forum- Nera 42 congress, Lillehammer mars 2014 - Nordiske broer for livslang læring Island 11.og 12. juni

Presse

Hållbar_networking Adult Education and the Planetary Condition
Adult Education and the Planetary Condition

aiming-front Artikkel i LLine høsten 2014
Aiming higher and further – sustainability in education...


Rapporter og resultater

boras_universitet.PNG Hur blir en högskola hållbar?
Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

Utdanning_distrikt Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...

kunnskap_2014_170 Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet
Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

Relateret

Blomsten Bærekraftig kunnskap
-Klimaendringer er både et lokalt og et globalt problem.(…)Klimasaken krever en offentlig og demokratisk debatt som vi alle må delta i dersom vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn for barnebarna.