Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden. 

Gruppen har gjennom seks arrangementer i forskjellige deler av Norden skapt møteplasser for personer og organisasjoner som i dag driver utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. I rapporten redegjør gruppen for erfaringsutvekslingen om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen for å bedre tilgangen til læring hvordan det påvirker regional utvikling.
 
 

Uppgiftslämnare: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is