24/12/2021

Norden

8 min.

Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2022

Netværket plan for Alfarådet

Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet

Kort om nätverket

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen för invandrare i de nordiska länderna. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktyg som behövs.

Förväntade resultat 2022

Alfarådet utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare, och arbetar med olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Alfarådet skall avsluta uppdateringen av alfarådets tidigare rapport Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) (2007). Rapporten inkluderar information om styrdokument, ansvarsfrågor, statistik, måluppfyllelse, samt ser på likheter och skillnader av utbildning inom grundläggande litteracitet i nordiska länder. Rapporten vill bidra till identifiering av viktiga utvecklingsområden.

Alfarådet genomför en nordisk konferens om grundläggande litteracitet i en digital värld i maj 2022. Konferensen skall öka lärarnas kompetenser om digitala arbetssätt, metoder och användandet av flerspråkiga resurser.

Nyeste artikler fra NVL

Kerstin Jeske og Yuri Sali

27/09/2023

Norge

7 min.

Kuvittele, että aloitat uudessa työpaikassa. Kielitaitosi on horjuva, ja moni asia jää epäselväksi. Jos paikalla onkin ihminen, joka voi selittää, olla avuksi ja vastata kysymyksiisi, pääset monta askelta eteenpäin.

Kerstin Jeske og Yuri Sali

27/09/2023

Norge

7 min.

Ímyndaðu þér að þú sért á nýjum vinnustað. Þú hefur ekki fullt vald á tungumálinu sem er talað og það er margt sem þú skilur ekki alveg. Ef þá kæmi til þín manneskja sem gæti útskýrt, auðveldað og boðið þér að spyrja, þá værir þú vel á veg komin.

Hrund Gunnsteinsdóttir

26/09/2023

Island

8 min.

Hösten 2023 arrangeres i Reykjavík Nordic Circular Summit, den til nå störste, nordiske konferansen om sirkulær ökonomi. Den holdes årlig og roterer mellom de Nordiske lande.

Share This