24/12/2021

Norden

8 min.

Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2022

Netværket plan for Alfarådet

Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet

Kort om nätverket

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen för invandrare i de nordiska länderna. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktyg som behövs.

Förväntade resultat 2022

Alfarådet utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare, och arbetar med olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Alfarådet skall avsluta uppdateringen av alfarådets tidigare rapport Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) (2007). Rapporten inkluderar information om styrdokument, ansvarsfrågor, statistik, måluppfyllelse, samt ser på likheter och skillnader av utbildning inom grundläggande litteracitet i nordiska länder. Rapporten vill bidra till identifiering av viktiga utvecklingsområden.

Alfarådet genomför en nordisk konferens om grundläggande litteracitet i en digital värld i maj 2022. Konferensen skall öka lärarnas kompetenser om digitala arbetssätt, metoder och användandet av flerspråkiga resurser.

Nyeste artikler fra NVL

Charlotta Hilli

01/06/2023

Finland

7 min.

Distansundervisning och självstudier är här för att stanna. Men friheten kräver att man kan leda sig själv och det kan inte alla studerande. De som ordnar utbildningar måste bli mera medvetna om det här och också ta sitt ansvar. Det säger docenten Charlotta Hilli som är specialiserad på digital distansundervisning i skolor och på universitet.

Konferensen Skills meetup

31/05/2023

Sverige

8 min.

Elämme muutoksen aikaa. Näillä sanoilla Ruotsin Ammattikorkeakouluviraston pääjohtaja Thomas Persson avasi kolmipäiväisen Skills Meetup Sweden -konferenssin. Konferenssiin osallistui lähes 400 eri toimialojen ja ammattien edustajaa Ruotsista ja muualta Pohjolasta.

Framtidslabbet

31/05/2023

Sverige

9 min.

Sveitarfélagið Järfälla ákvað að fjárfesta í ungu fólki sem er hvorki við nám eða störf. Upphafið var verkefni sem fjármagnað var af Félagsmálasjóði ESB og er haldið áfram með reglulegum fundum og samstarfi.

Share This