09/03/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2023

Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet

Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet

Kort om nätverket

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen för invandrare i de nordiska länderna. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktyg som behövs.

Förväntade resultat 2023

Alfarådet genomför en nordisk konferens om grundläggande litteracitet i en digital värld i 2023. Konferensen är ett nordiskt forum för kompetensutveckling för de som undervisar kortutbildade vuxna med annat modersmål än de nordiska språken för att öka lärarnas kompetenser i digitala arbetssätt, och utbyta erfarenheter om metoder och användandet av flerspråkiga resurser.

Nätverket undersöker möjligheten att utveckla nordiska kompetensutvecklingsmoduler för lärare inom grundläggande litteracitet.

Nyeste artikler fra NVL

Helga Gísladóttir (til venstre) og Hildur Betty Kristjánsdóttir

25/05/2023

Island

9 min.

Island reviderer rammene rundt utdanning og arbeidsmuligheter.

John Frølich

18/05/2023

Danmark

7 min.

Tre af de største spillere indenfor journalistisk efteruddannelse er gået sammen om at udvikle redskaber og kurser til nordiske journalister, der vil formidle klimakrisen på nye måder.

Framtidslabbet

11/05/2023

Sverige

8 min.

Järfälla kommun bestämde sig för att satsa på unga som varken arbetar eller studerar. Det började med ett ESF-projekt och fortsätter med regelbundna träffar och samarbeten.

Share This