09/03/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2023

Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet

Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet

Kort om nätverket

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen för invandrare i de nordiska länderna. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktyg som behövs.

Förväntade resultat 2023

Alfarådet genomför en nordisk konferens om grundläggande litteracitet i en digital värld i 2023. Konferensen är ett nordiskt forum för kompetensutveckling för de som undervisar kortutbildade vuxna med annat modersmål än de nordiska språken för att öka lärarnas kompetenser i digitala arbetssätt, och utbyta erfarenheter om metoder och användandet av flerspråkiga resurser.

Nätverket undersöker möjligheten att utveckla nordiska kompetensutvecklingsmoduler för lärare inom grundläggande litteracitet.

Download Verksamhetsplan 2023 – Alfarådet (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This